Oferta szkoleń podatkowychKontrakty długoterminowe- rozliczanie umów o roboty budowlane wykonywane w kraju lub za granicą

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Poznań
2019-10-28 - 2019-10-30
Genowefa Kawecka - Siuzdak, Ewelina Lelito, LL.M.
21 h
roboty budowlane, kontrakty długoterminowe, ciągłe
1650 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

1 DZIEŃ

ASPEKTY PODATKOWE KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH WYKONYWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych.

1.1. Przychody podatkowe:

a) zasady ogólne dotyczące powstawania przychodu;

b) szczególne zasady powstawania przychodu w przypadku usług budowlanych;

c) otrzymanie całości lub części zapłaty za usługę lud dostawę, zaliczki oraz zadatki, kary umowne oraz odszkodowania, kaucja gwarancyjna jako świadczenie nieopodatkowane, odstępne;

d) usługi świadczone w ramach umów o roboty budowlane: usługi świadczone z materiałów powierzonych, dostawa z montażem;

d) ustalenie momentu wykonania usługi – rola protokołów zdawczo – odbiorczych, powstawanie obowiązku w przypadku braku protokołu;

e) interpretacje, wyroki.

1.2. Koszty uzyskania przychodów. Koszty bezpośrednio związane z przychodami z umów długoterminowych – rozliczanie.  Interpretacje i wyroki.

1.3. Kluczowe postanowienia kontraktów budowlanych, które mają wpływ na ich opodatkowanie: określenie przedmiotu umowy w przypadku świadczeń złożonych/usługi kompleksowe.

1.4. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji długoterminowej z podmiotem powiązanym. Metoda kalkulacji ceny i inne czynniki cenotwórcze. Zmiany w  obowiązku dokumentacyjnym od 2017 r. Sprawozdanie CIT-TP.

1.5. Podstawa opodatkowania. Odliczenia.

2. Podatek od towarów i usług.

2.1. Czynności opodatkowane podatkiem. Świadczenie usług, dostawa towarów.

2.2. Prawidłowe zasady dokumentowania kontraktów długoterminowych: terminy wystawiania faktur VAT, możliwość wystawienia faktury pro forma, wystawianie faktur przed otrzymaniem zaliczki, termin wystawienia faktury w przypadku braku odbioru prac budowlanych, prawidłowa treść faktury VAT.

2.3. Moment powstania obowiązku podatkowego.

2.4. Interpretacje, wyroki.

2 DZIEŃ

ASPEKTY PODATKOWE KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH WYKONYWANYCH POZA TERYTORIUM POLSKI.

1. Pojęcie „zakładu” budowlanego w rozumieniu Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.  

2. Art. 7 Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku jako reguła alokacji zysków do „zakładu” budowlanego za granicą.

3. Koszty uzyskania przychodów oraz przychody osiągane za granicą. Alokowanie kosztów i przychodów.

4. Transakcje pomiędzy polską spółką a jej zakładem poza terytorium polski. Dokumentacja podatkowa transakcji z zakładem. Elementy dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji z zakładem.

5. Zeznanie roczne ( CIT-8) a podatek/dochód/strata zakładu położonego za granicą.

6. Metody unikania podwójnego opodatkowania.

7. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do „zakładu” budowlanego. Reguła 183 dni. Pracodawca użytkownik.

8. Prace i rekomendacje OECD w zakresie zmian w art. 7, art. 15 Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. 

3 Dzień 

Rozliczanie kontraktów długoterminowych-aspekty rachunkowe

I. Charakterystyka umów o usługi budowane

1. Podstawa prawna

2. Usługi budowane –charakterystyka, rodzaje umów długoterminowych

3. Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym

4. Przychody z usługi budowlanej – charakterystyka, rodzaje – ewidencja

5. Koszty usługi budowlanej  – charakterystyka, rodzaje -ewidencja

6. Odstąpienie od umowy – skutki, ewidencja

7. Data wykonania usługi – data powstania przychodu podatkowego

II. Ustalanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych

1. Określenie i ustalenie stopnia zaawansowania na dzień bilansowy

2. Podstawowe metody obmiaru stopnia zaawansowania

2.1 metoda kosztowa

2.2 metoda obmiaru wykonanych prac

3. Brak możliwości ustalania stopnia zaawansowania -skutki

4. Wymogi stosowania umowy kosztowej obmiaru

5. Ustalanie przychodów z umowy budowlanej

5.1 w metodzie obmiaru

5.2 w metodzie kosztowej  

6. Ustalenie kosztów z umowy budowlanej

7. Ewidencja różnic w zakresie przychodów i kosztów

7.1 nadwyżka przychodów objętych fakturami częściowymi nad kwotą oszacowanych przychodów

7.2 nadwyżka przychodów oszacowanych nad kwotą przychodów objętych fakturami częściowymi

7.3 skutki podatkowe ewidencji różnic przychodów

7.4 koszty oszacowane a koszty faktycznie zafakturowane (poniesione)

7.5 skutki podatkowe różnic w zakresie kosztów

8. Rezerwa na przewidywaną stratę, ustalenie, ewidencja

III. Prezentacja w bilansie  

1. Ujawnienia we wprowadzeniu do bilansu

2. Ujawnienia w bilansie wykonawcy – dodatkowe pozycje

2.1 Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych

2.2 Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych

3. Prezentacja nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi (narastająco)

4. Prezentacja nadwyżki należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi (narastająco)

5. Nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi (narastająco)

6. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych (narastająco)

7. Ujawnienia w informacji dodatkowej informacje o umowach niezakończonych łącznie, w tym umowy ustalania metodą zysku zerowego

7.1 Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych

7.2 Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych

7.3 Przychody bilansowe i przychody zafakturowane 

7.4 Koszty bilansowe i koszty faktycznie poniesione

7.5 Pozostałe ujawnienia w informacji dodatkowej

IV. Podatek odroczony – ustalenie, ewidencja

V. Zakończenie kontraktu – odbiór robót

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych, służb technicznych, a także dla działów controllingu, budżetowania, zarządzania kosztami i przychodami w firmach z branży budowlanej i deweloperskiej.

Cel

Celem  szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczenia długoterminowych kontraktów budowlanych na gruncie najnowszych przepisów podatków dochodowych, z uwzględnieniem umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Omawiane są także metody rozliczenia kontraktów długoterminowych w szczególności przykłady z ewidencji usług budowlanych. Autorki zwracają uwagę na praktyczne przykłady rozliczenia usługi budowanej według różnych metod oraz na ich ewidencję i skutki podatkowe, przy uwzględnieniu zmian w umowach.  

Korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalającą na prawidłowe  rozliczanie kontraktów długoterminowych rezlizowanych w branży budowlanej.Zaprezentowana zostanie w czasie szkolenia specjalistyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem,zgodna z najlepszymi praktykami.

Wykładowca

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

M. Bujak Winkelmann

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

M.Kochanowicz OPEC GDYNIA

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

J. Woch-MZGK

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

J. Jeda-PWIK

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

W. Caputa-CREDIN POLSKA

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

M. Krakowska Energetyka Cieplna

 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

K. Tusk-ECO SA

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

M. Cekalska Megres

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

M. Lubowiecka-PGKiM

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

E.Szuda Design Fishing

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

U. Łęczewska Ichem

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

M. Lenart 
 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
D.Nowak ELZAB
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann 
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
Z.Korniluk Premont
"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." E. Pleciak Winkelmann
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
A.Małkowska A&M
"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
A Skinder Vaco
"Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
I. Litwinek BR LIBER
"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
M.Wąsowska Quercus
"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
M.Herkt Agrovol
 

Ewelina Lelito, LL.M.

Ewelina Lelito, LL.M. - prawnik, doradca podatkowy oraz absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie w Wiedniu. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami, które zdobywała w spółkach doradztwa podatkowego. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego oraz kieruje działem podatkowym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży dystrybucyjnej. Autorka publikacji z zakresu podatków dochodowych. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi zważywszy na wydaną interpretację indywidualną, po i w trakcie kontroli, jak również przed sądami administracyjnymi.

Opinie.

Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie. Przekazane informacje na pewno będą pomocne.

 M. Piekarska LARGO TRADE

Szkolenie prowadzone w sposób angażujacy uczestników, barwnie i w sposób komunikatywny.

M. Szymańska JODKO SCHIEWE

Bardzo dobra znajomość zagadnień.

J. Kroczynska JOHN COTTON EUROPE

Bardzo sprawne szkolenie.

T. Hodij SONEL SA

Szkolenie wyczerpująco wyjaśnia zagadnienia zwłaszcza praktyczne, wykładowca nie pozostawia żadnych pytań bez wyczerpującej odpowiedzi.

B. Turczyn PPK SP. Z O.O.

Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana bardzo dobrze.

I. Dzida PATOKA IND LTD

Merytorycznie, konkretnie, profesjonalnie.

A.Gackowicz Graafrol

Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej, dużo praktycznych infomacji.

M.Bankiel Intra

Temat aktualny przedstwiony merytorycznie. Liczne przykładydokumentacyjne. Bardzo polecam.

W.Wenglorz Antrax Consulting

Szkolenie rozjaśniło tematykę , mogę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

K. Kłopotowska HL Distribution Center Europe

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pani prowadząca w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczy przedstawiona problematykę na przykłądach. Udostęnione materiały są bogate w informacje.

A. Kotyrba MPGK

Pani prowadząca była bardzo dobrze przygotowana. Zajęcia były profesjonalnie prowadzone. Każdy przykład został wyjaśniony.

I.Jarząbek MPGK

Kompleksowo i profesjonalnie.

A.Biedziuk ZWiK Żary

Warsztaty przeprowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J.Popko Probet-Dasag

Szkolenie merytoryczne-dokładnie omówione zagadnienia.Prowadząca bardzo przejżyście omówiła tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Domadek

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość wykładowcy.

E.Bybel Plastbud

Temat szeroko omówiony,prowadząca jasno wyjaśniła problematykę,bogate materiały,miła atmosfera szkolenia.

B.Gadecka-Ball PUM Sp. z o.o.

Ze szkolenia wyniosłam bardzo dużo przydatnych informacji.

E.Rewers ZUK Cybinka

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość prowadzącego szkolenie.

E.Bybel Plastbud

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Bomadek

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko Probet Dasag

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1650 plus 23% VAT, razem 2029.5
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
fax.(46)8332636
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl