Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w 2020 r.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Bydgoszcz
2019-11-14 - 2019-11-15
Wojciech Kieszkowski
12 h
wnt-wdt, import - eksport, vat wewnątrzwspólnotowy
999 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Dzień pierwszy

0.    Terytorialność VAT i jego miejsce w świecie
1.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
a) definicja w świetle ustawy o VAT,
b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,
c) właściwe dokumentowanie WDT
d) nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,
e) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,
f) Raportowanie

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
a) definicja w świetle ustawy o VAT,
b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT,
c) zaliczki WNT – konsekwencje podatkowe,
d) Odliczenie podatku naliczonego. Brak faktury. Praktyka organów i sądów.
e) Raportowanie

3. Przemieszczenie towarów własnych. Skład konsygnacyjny
a) przemieszczenie WDT – zasada ogólna i wyłączenia
b) przemieszczenie WNT – zasada ogólna i wyłączenia
c) perspektywa unijna (Dyrektywa 2006/112)
d) magazyn konsygnacyjny vs skład konsygnacyjny. Porównanie
e) zasady do końca 2019 r.
f) quick fix – call off stock od 2020 r.

4. Nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:
a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?
b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania,
c) zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,
d) instalacja i montaż

5. Eksport towarów:
a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,
b) eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,
c) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów,
d) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
e) zaliczka a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego.
f) raportowanie
g) eksport za pośrednictwem zagranicznego urzędu celnego. Dokumentacja.

6. Import towarów:
a) definicja importu towarów w ustawie o VAT,
b) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
c) import towarów a procedury celne (uszlachetnianie, tranzyt, skład celny)
d) procedura celna 42
e) rozliczenia eksportu (zasady ogólne, art.33a VAT)
f) dokumentacja

DZIEŃ DRUGI

1.  transakcje łańcuchowe:
a) definicja transakcji łańcuchowej
b) rozliczenie VAT, alokacja transakcji ruchomej
•    organizacja transportu;
•    moment przejścia ryzyka (wpływ roli Incoterms)
c) przerwa w transporcie
d) ryzyko nieprawidłowego rozliczenia VAT
e) praktyka TSUE. Studium przypadku. Walka z wyłudzeniami.
f) Quick fix – zmiany 2020

2. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:
a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?
b) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,
c) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

3. Import i eksport usług:
a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki,
b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce,
c) problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
d) transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług,
e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych
f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
g) moment powstania obowiązku podatkowego,
h) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
i) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
j) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
k) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.
l) procedura MOSS

4. Transport wewnątrzwspólnotowy towarów:
a) pojęcie wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
b) miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla wewnątrzwspólnotowego transportu towarów – miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług;
c) usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy wewnątrzwspólnotowym transporcie towarów – stawka podatku oraz miejsce opodatkowania;
d) wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów,

5. Transport międzynarodowy towarów:
a) pojęcie międzynarodowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
b) miejsce opodatkowania dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych i pośrednictwa;
c) warunki zastosowanie stawki 0% podatku VAT w świetle ustawy o VAT;
d) międzynarodowe usługi transportu towarów – czy to jest import usług?

6.  Międzynarodowy transport osób:
a) pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
b) miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
c) czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?

7. TAX FREE

Dla kogo

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- pracownicy działów niepodatkowych/niefinansowych (logistyka, sprzedaż, zakupy)
- CFO

Cel

Przedmiotem kursu jest omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z rozliczeniami VAT w obrocie międzynarodowym. Swoboda obrotu gospodarczego z jednej oraz terytorialność VAT z drugiej strony nakładają na podatników obowiązek świadomości podatkowej nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. W niektóre procesy zaangażowani są także pracownicy niepodatkowi. Innym celem kursu jest więc także uzmysłowienie potrzeby współpracy między różnymi działami. Kurs jest interaktywny – zachęca uczestników do aktywnego uczestnictwa. Nieuniknione wywody teoretyczne prowadzącego są bowiem puentowane praktycznymi wyzwaniami podatników, księgowych, doradców itp. (w formie kazusów do wspólnego rozwiązywania, studium przypadku).

Korzyści

•    Szeroka porcja wiedzy w zakresie rozliczeń transakcji międzynarodowych, wraz z zaadresowaniem wyzwań praktycznych i ryzyka;
•    Praktyczne podejście – szerokie korzystanie z przykładów „z życia”;
•    Uwrażliwienie pracowników „niepodatkowych” – Wasze działania mają na podatki olbrzymi wpływ!
•    Poznanie perspektywy doradcy podatkowego od wielu lat zajmującego się międzynarodowym handlem od strony rozliczeń podatkowych, z doświadczeniem w ramach BIG 4 we wspieraniu klientów z całego EOG ale i z innych krajów (m.in. USA, Rosja, Izrael, kraje arabskie)
•    Unikalna atmosfera ;)

Wykładowca

Wojciech Kieszkowski

Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Opinie po szkoleniach prowadzonych przez eksperta:

"Pełen profesjonalizm. Chętnie skorzystam jeszcze ze szkoleń prowadzonych przez Pana Wojciecha."

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Sposób prowadzenia szkolenia-interesujący."

"Świetny wykładowca, znakomity praktyk-polecam"

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl