Oferta szkoleń podatkowych



Podatek VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w 2020 r.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Katowice
2019-11-29 - 2019-11-29
Marcin Otręba
6 h
wnt-wdt, import - eksport, vat wewnątrzwspólnotowy
499 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

1) Definicja Wewnątrzwspólnotowego Nabycia i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WNT i WDT)
•    transakcje towarzyszące zmianie właściciela towaru
•    towary nabyte lub zaimportowane na terytorium innego kraju UE i sprowadzane do Polski
•    korekty WNT i WDT

2) Warunki uznania transakcji za WNT i sytuacje w których WNT nie zachodzi
•    zwolnienia stosowane dla podatników zwolnionych z VAT lub nie objętych VAT:
o    podatnicy zwolnieni podmiotowo
o    podatnicy zwolnieni przedmiotowo
o    rolnicy ryczałtowi
o    osoby prawne nie będące podatnikami
•    dostawa towarów z montażem
•    nabycie towarów metodą VAT marża
•    nabycie od podatnika z UE zwolnionego z VAT

3) Opodatkowanie towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju członkowskiego bez dokonywania transakcji sprzedaży

4) Nieodpłatna dostawa towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju - czy mamy WDT lub WNT?

5) WDT oraz WNT w składzie konsygnacyjnym
•    warunki istnienia składu konsygnacyjnego
•    podstawa opodatkowania
•    obowiązek podatkowy

6) Miejsce opodatkowania WNT oraz WDT

7) Obowiązek podatkowy w WNT i WDT, opodatkowanie zaliczek

8) Podstawa opodatkowania WNT oraz WDT

9) Stawki podatkowe stosowane w WNT

10) Warunki zastosowania stawki 0% w WDT

11) Definicja eksportu towarów - eksport bezpośredni i pośredni

12) Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów

13) Podstawa opodatkowania eksportu towarów

14) Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów, opodatkowanie zaliczki otrzymanej w poczet transakcji eksportowej

15) Import towarów
•    obowiązek podatkowy w imporcie towarów
•    podstawa opodatkowania

16) Procedury uproszczone w imporcie i samo naliczanie podatku VAT (bez jego zapłaty)

17) Stawki podatkowe stosowane w imporcie towarów

18) Jak unikamy bezpośredniej zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów

19) Transakcje złożone WDT + eksport towarów, WNT + import towarów.

20) Transakcje łańcuchowe transgraniczne
•    miejsce opodatkowania i zasady jego określania
•    obowiązek podatkowy

21) Procedura trójstronna:
•    warunki jej stosowania i korzyści stosowania procedury
•    pierwszy podatnik w procedurze trójstronnej
•    drugi podatnik w tej procedurze - zasady opodatkowania
•    trzeci podatnik w procedurze trójstronnej

22) Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2018/1912:
•    Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%
•    Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone do 10 -go następnego miesiąca po dostawie pod groźbą utraty prawa do stosowania stawki 0%
•    Dokumenty dodatkowe
•    Nowa ewidencja, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

23) Import i eksport usług:
•    określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
•    określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce,
•    problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
•    transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
•    transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych
•    delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
•    moment powstania obowiązku podatkowego,
•    brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
•    zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
•    import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
•    wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

24) Transport międzynarodowy towarów:
•    pojęcie międzynarodowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
•    miejsce opodatkowania dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych i pośrednictwa;
•    warunki zastosowanie stawki 0% podatku VAT w świetle ustawy o VAT;
•    międzynarodowe usługi transportu towarów - czy to jest import usług?

25) Międzynarodowy transport osób:
•    pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
•    miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
•    czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatku od towarów i usług VAT , pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.

Cel

Celem szkolenia jest sprawne przygotowanie się do zmian podatkowych dotyczących obrotu międzynarodowego. Szkolenie dedykowane jest zarówno firmom o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, jak i pozostałym, którzy rozliczają obrót międzynarodowy i mają styczność ze zmianami od nowego roku. Uzyskana wiedza pozwoli po szkoleniu łatwiej zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa stosowania stawki 0 % przy WDT, rozliczenia WNT, importu usług oraz transakcji łańcuchowych.

Korzyści

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna jak również praktyczna wiedza w zakresie rozliczeń podatku vat w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. Powyższe pozwoli uczestnikom na prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

Wykładowca

Marcin Otręba

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr z zakresu podatków, Doradca Podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej.
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie było świetnie przygotowane. Trener przekazywał wiedzę w sposób bardzo dostępny i zrozumiały. Mimo, że tematyka była trudna i rozbudowana. Miejsce b. dobre. Polecam firmę szkolącą."

"Szkolenie b.fajne, treściwe. Możliwość zadawania pytań."

"Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego. Prowadzący odpowiadał rzetelnie na zadawane pytania."

"Przykłady z życia wzięte, mówienie od siebie , bez czytania ze slajdu."

"Prowadzący zajęcia posiada bardzo bszerną wiedzę.Bardzo komunikatywny i pozytywny. Wykład prowadzone zrozumiale."

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, trudne pojęcia i przepisy zostały przedstawione w jasny i prosty sposób."

"Szkolenie bardzo pomocne w dalszej pracy."

"Prowadzący szkolenie zna dogłebnie temat na jaki się wypowiada. Rzeczowo i wyczerpująco omówił temat."

"Profesjonalne podejście do sprawy. Wyczerpująco odpowiada na zadane pytania."

"Szkolenie merytorycznie przygotowane b.dobrze. Zagadnienia przedstawione w sposób b. zrozumiały (nawet dla bardzo przeciętnego odbiorcy.)."

"Zajęcia prowadzone ciekawie."

"Szkolenie bardzo profesjonalne, osoba prowadząca szkolenie posiada wysokie kwalifikacje oraz dużą wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia."

"Szkolenie bardzo profesjonalne. W pełni realizuje temat."

"Szkolenie poruszyło najbardziej aktualną tematykę podatku VAT. Omówione zostały najistotniejsze zmiany w tym zakresie. Do lepszego zrozumienia tematyki zaprezentowano sporo przykładów i interpretacji."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl