Oferta szkoleń podatkowychCeny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Łódź
2019-11-21 - 2019-11-22
Ewelina Lelito, LL.M.
12 h
dokumentacja cen transakcyjnych
1099 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

6 powodów, dla których warto przyjść na szkolenie Ceny Transferowe – zmiany od 2019 roku.

1. Nowa definicja ceny transferowej.

2. Zmiana definicji podmiotów powiązanych – trzeba na nowo sprawdzić kiedy podmioty są powiązane.

3. Zmiany progów dokumentacyjnych – zupełnie inne progi dla transakcji, inny sposób liczenia.

4. Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file.

5. Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej – nowa definicja tych usług, uproszczone formy sporządzenia dokumentacji, ułatwienia dla przedsiębiorców.

6. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia – nowe zasady składania oświadczeń, elektroniczne składanie sprawozdań.

Program szkolenia:

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów interpretacje ogólne i pokazuje ich zastosowanie w tworzonych dokumentacjach.

I dzień
•  Dokumentacja podatkowa od 2019 roku
•    Nowy druk TP-R- elementy, terminy składania,
•    Zmiana definicji podmiotów powiązanych
•    Podniesienie progów dokumentacyjnych
•    Nowe warunki do sporządzenia dokumentacji master file
•    Wynagrodzenia za usługi o niskiej wartości dodanej
•    Zasady ustalenia ceny rynkowej przy transakcjach pożyczkowych
•    Elementy dokumentacji local file i master file
•    Treść oświadczenia składanego do MF

1.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”
•    zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach:
  o    opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
  o    dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
  o    opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
  o    analiza danych porównawczych,
  o    opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
  o    przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
  o    rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
  o    wymagane dokumenty i załączniki,
•    wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
•    dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,

2.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”
•    jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
•    dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
•    wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
•    elementy dokumentacji grupowej na przykładach:
  o    informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  o    struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
  o    polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
  o    opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
  o    istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
  o    opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
•    wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
•    tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,

3.Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.
•    podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
•    przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
•    dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
•    moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
•    możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
•    możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
•    aktualizacja analizy danych porównawczych,
•    przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
•    opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

II dzień
1.Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika
•    podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
•    decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
•    omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  o    metody tradycyjne szacowania cen
  o    metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  o    metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  o    metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  o    metody zysku transakcyjnego,
  o    metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  o    metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
•    inne metody – zakres zastosowania,

2.Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
•    transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
•    wartości niematerialne i prawne,
•    opłaty licencyjne,
•    usługi wewnątrzgrupowe CUW,
•    transakcje wspólnych przedsięwzięć,
•    restrukturyzacja działalności,

Dla kogo

Kadra zarządzająca i członkowie zarządu jednostek, w formie spółek kapitałowych i osobowych,  dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi. Dla podmiotów, które zobligowane są do prowadzenia dokumentacji cen transakcyjnych; pod uwagę Ministerstwo Finansów od 2019 roku bierze podmioty, które przekroczyły próg 2 mln zł z podmiotem powiązanym, niezależnie od ich przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat.

 

Cel

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy podmiot staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):
•    metody ustalania cen transferowych,
•    zasady sporządzania dokumentacji podatkowej,
•    zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych

Korzyści

Minister Finansów przyjął jako jeden z priorytetów weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych w Polsce już od kwietnia 2016 roku  otrzymują w ramach czynności sprawdzających wezwania do udzielenia urzędom skarbowym informacji czy prowadzą dokumentację podatkową na podstawie art.9a ustawy o CIT w ramach powiązań kapitałowych, osobowych, rodzinnych. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.
Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Wykładowca

Ewelina Lelito, LL.M.

Ewelina Lelito, LL.M. - prawnik, doradca podatkowy oraz absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie w Wiedniu. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami, które zdobywała w spółkach doradztwa podatkowego. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego oraz kieruje działem podatkowym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży dystrybucyjnej. Autorka publikacji z zakresu podatków dochodowych. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi zważywszy na wydaną interpretację indywidualną, po i w trakcie kontroli, jak również przed sądami administracyjnymi.

Opinie.

Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie. Przekazane informacje na pewno będą pomocne.

 M. Piekarska LARGO TRADE

Szkolenie prowadzone w sposób angażujacy uczestników, barwnie i w sposób komunikatywny.

M. Szymańska JODKO SCHIEWE

Bardzo dobra znajomość zagadnień.

J. Kroczynska JOHN COTTON EUROPE

Bardzo sprawne szkolenie.

T. Hodij SONEL SA

Szkolenie wyczerpująco wyjaśnia zagadnienia zwłaszcza praktyczne, wykładowca nie pozostawia żadnych pytań bez wyczerpującej odpowiedzi.

B. Turczyn PPK SP. Z O.O.

Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana bardzo dobrze.

I. Dzida PATOKA IND LTD

Merytorycznie, konkretnie, profesjonalnie.

A.Gackowicz Graafrol

Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej, dużo praktycznych infomacji.

M.Bankiel Intra

Temat aktualny przedstwiony merytorycznie. Liczne przykładydokumentacyjne. Bardzo polecam.

W.Wenglorz Antrax Consulting

Szkolenie rozjaśniło tematykę , mogę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

K. Kłopotowska HL Distribution Center Europe

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pani prowadząca w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczy przedstawiona problematykę na przykłądach. Udostęnione materiały są bogate w informacje.

A. Kotyrba MPGK

Pani prowadząca była bardzo dobrze przygotowana. Zajęcia były profesjonalnie prowadzone. Każdy przykład został wyjaśniony.

I.Jarząbek MPGK

Kompleksowo i profesjonalnie.

A.Biedziuk ZWiK Żary

Warsztaty przeprowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J.Popko Probet-Dasag

Szkolenie merytoryczne-dokładnie omówione zagadnienia.Prowadząca bardzo przejżyście omówiła tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Domadek

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość wykładowcy.

E.Bybel Plastbud

Temat szeroko omówiony,prowadząca jasno wyjaśniła problematykę,bogate materiały,miła atmosfera szkolenia.

B.Gadecka-Ball PUM Sp. z o.o.

Ze szkolenia wyniosłam bardzo dużo przydatnych informacji.

E.Rewers ZUK Cybinka

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość prowadzącego szkolenie.

E.Bybel Plastbud

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Bomadek

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko Probet Dasag

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1099 plus 23% VAT, razem 1351.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl