Oferta szkoleń podatkowychCeny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Gdańsk
2019-12-19 - 2019-12-20
Mirela Chomont
12 h
dokumentacja cen transakcyjnych
1099 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

6 powodów, dla których warto przyjść na szkolenie Ceny Transferowe – zmiany od 2019 roku.

1. Nowa definicja ceny transferowej.

2. Zmiana definicji podmiotów powiązanych – trzeba na nowo sprawdzić kiedy podmioty są powiązane.

3. Zmiany progów dokumentacyjnych – zupełnie inne progi dla transakcji, inny sposób liczenia.

4. Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file.

5. Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej – nowa definicja tych usług, uproszczone formy sporządzenia dokumentacji, ułatwienia dla przedsiębiorców.

6. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia – nowe zasady składania oświadczeń, elektroniczne składanie sprawozdań.

Program szkolenia:

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów interpretacje ogólne i pokazuje ich zastosowanie w tworzonych dokumentacjach.

I dzień
•  Dokumentacja podatkowa od 2019 roku
•    Nowy druk TP-R- elementy, terminy składania,
•    Zmiana definicji podmiotów powiązanych
•    Podniesienie progów dokumentacyjnych
•    Nowe warunki do sporządzenia dokumentacji master file
•    Wynagrodzenia za usługi o niskiej wartości dodanej
•    Zasady ustalenia ceny rynkowej przy transakcjach pożyczkowych
•    Elementy dokumentacji local file i master file
•    Treść oświadczenia składanego do MF

1.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”
•    zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach:
  o    opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
  o    dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
  o    opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
  o    analiza danych porównawczych,
  o    opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
  o    przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
  o    rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
  o    wymagane dokumenty i załączniki,
•    wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
•    dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,

2.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”
•    jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
•    dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
•    wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
•    elementy dokumentacji grupowej na przykładach:
  o    informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  o    struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
  o    polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
  o    opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
  o    istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
  o    opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
•    wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
•    tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,

3.Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.
•    podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
•    przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
•    dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
•    moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
•    możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
•    możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
•    aktualizacja analizy danych porównawczych,
•    przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
•    opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

II dzień
1.Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika
•    podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
•    decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
•    omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  o    metody tradycyjne szacowania cen
  o    metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  o    metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  o    metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  o    metody zysku transakcyjnego,
  o    metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  o    metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
•    inne metody – zakres zastosowania,

2.Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
•    transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
•    wartości niematerialne i prawne,
•    opłaty licencyjne,
•    usługi wewnątrzgrupowe CUW,
•    transakcje wspólnych przedsięwzięć,
•    restrukturyzacja działalności,

Dla kogo

Kadra zarządzająca i członkowie zarządu jednostek, w formie spółek kapitałowych i osobowych,  dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi. Dla podmiotów, które zobligowane są do prowadzenia dokumentacji cen transakcyjnych; pod uwagę Ministerstwo Finansów od 2019 roku bierze podmioty, które przekroczyły próg 2 mln zł z podmiotem powiązanym, niezależnie od ich przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat.

 

Cel

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy podmiot staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):
•    metody ustalania cen transferowych,
•    zasady sporządzania dokumentacji podatkowej,
•    zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych

Korzyści

Minister Finansów przyjął jako jeden z priorytetów weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych w Polsce już od kwietnia 2016 roku  otrzymują w ramach czynności sprawdzających wezwania do udzielenia urzędom skarbowym informacji czy prowadzą dokumentację podatkową na podstawie art.9a ustawy o CIT w ramach powiązań kapitałowych, osobowych, rodzinnych. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.
Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Wykładowca

Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej." 

M.Kuśmierek Salve

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjasnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkei niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

D. Korbel Salve Pharma

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

P. Janicka AZ Pharma

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

R.Janiszewska Ostróda Yacht

"Wysoki poziom szkolenia.Dużo przykładów praktycznych.Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

E.Polanowska Ostróda Yacht

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

B.Wysocka DLS Trans LTD

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

Energia Wytwarzanie SA

"Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

E.Józefoficz - Knitter Plichta sp. z o.o.

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1099 plus 23% VAT, razem 1351.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
fax.(46)8332636
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl