Oferta szkoleń podatkowychPodatki zagraniczne - podatek u źródła, unikanie podwójnego opodatkowania.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Gdańsk
2019-10-17 - 2019-10-18
Mirela Chomont
21 h
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
999 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

DZIEŃ 1:
Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
1.1.    Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego (umiejscowienie w systemie źródeł prawa w Polsce, właściwe organy, rola OECD, Model Konwencji OECD)
1.2.    Bezpośredni skutek umów międzynarodowych.
1.3.    Wprowadzenie do europejskiego prawa podatkowego. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej. Zakaz dyskryminacji. Swoboda przedsiębiorczości. Zasada proporcjonalności.
1.4.    Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE").
1.5.    Konstrukcja poszczególnych umów

2. REZYDENCJA PODATKOWA.
2.1.    Obowiązek podatkowy (znamiona podlegania w Polsce nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – case study.
2.2.    Zakres podmiotowy Modelu Konwencji OECD.
2.3.    Orzeczenia sądów i interpretacje indywidualne.

3. ZYSKI PRZEDSIĘBIORSTW – case study.

4. ZAKŁAD – case study
4.1.    Zakład podatkowy jako podatnik podatku dochodowego.
4.2.    Zakład podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.3.    Zakład podatkowy w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4.4.    Znamiona zakładu podatkowego – Case study
4.5.    Działalność przygotowawcza i pomocnicza w świetle Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku;
4.6.    Plac budowy jako zakład podatkowy – Case study
4.7.    Działalność prowadzona poprzez zależnego przedstawiciela.
4.8.    Rozrachunki między jednostką macierzystą a zakładem podatkowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.9.    Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy zakładem podatkowym a jednostką macierzystą.
4.10.  Wyposażenie zakładu w kapitał, towary handlowe, środki trwałe – VAT, PDOP
4.11.  Omówienie aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych.

5. METODY UNIKANIA PDOWÓJNEGO OPODATKOWANIA – case study.
5.1.    Metoda kredytu podatkowego (zaliczenia)
5.2.    Metoda wyłączenia z opodatkowania z zastrzeżeniem progresji.

DZIEŃ 2:
Opodatkowanie dochodów transgranicznych, podatek u źródła.

I. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła
1.     Modelowa konwencja OECD oraz Komentarz do Modelowej Konwencji OECD (ogólne konstrukcje dotyczące umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
2.     Sposoby eliminacji kolizji norm ustawy o CIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3.     Siedziba dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
4.     Definicja zakładu w polskich ustawach podatkowych oraz zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na przykładach.
5.     Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

II. Opodatkowanie najważniejszych kategorii źródeł przychodu w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
1.    Odsetki:
a) definicja odsetek,
b) poszczególne rodzaje płatności traktowane jako odsetki:
- odsetki od kredytów i pożyczek,
- odsetki od zobowiązań handlowych,
- odsetki w ramach cash pooling’u.
c) Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi

2.    Należności licencyjne:
a) definicja należności licencyjnych,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
- znaki towarowe,
- know-how,
- licencje na programy komputerowe,
- prawa do używania praw autorskich,

3.    Dywidendy:
a) definicja dywidend,
b) dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
c) warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.

4.    Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników
5.    Opodatkowanie zysków z przedsiębiorstwa
6.    Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym

III. Certyfikat rezydencji:
1.    Pojęcie certyfikatu
2.    Okres ważności certyfikatu
3.    Zasady wydawania certyfikatu
4.    Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji od 1 stycznia 2019r.
5.    Omówienie przykładowych certyfikatów

IV. Zmiany w podatku u źródła:
1.    Pojęcie należytej staranności płatnika
2.    Przykłady zastosowania należytej staranności przez płatnika
3.    Zasady poboru podatku u źródła przy wypłatach do kwoty 2 mln zł
4.    Zasady poboru podatku u źródła przy wypłatach powyżej kwoty 2 mln zł
5.    Opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”
6.    Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
7.    Oświadczenie o możliwości zastosowania zwolnienia
8.    Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela
9.    Odpowiedzialność płatnika

Dla kogo

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT i PIT
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w poborze podatku u źródła oraz omówienie najważniejszych instytucji podatku u źródła
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych. 
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie po szkoleniach z ekspertem:

"Organizację szkolenia jak i wykładowcę oceniam na najwyższą ocenę. Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania.Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Zdobytą wiedzę w pełni wykorzystam w swojej firmie."

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej."

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjaśnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkie niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

"Wysoki poziom szkolenia. Dużo przykładów praktycznych. Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

 "Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl