Oferta szkoleń podatkowychInwentaryzacja w praktyce

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 8 listopada

Gdańsk
2019-11-18 - 2019-11-18
Genowefa Kawecka - Siuzdak
6 h
spis z natury, Wzory akcydensowe
449 PLN + VAT (499 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

I.   Przygotowanie do inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna
1.   Podstawa prawna – omówienie aktów prawnych regulujących kwestię inwentaryzacji
2.   Instrukcja inwentaryzacyjna i zarządzenie kierownika jednostki, harmonogram inwentaryzacji   
2.1. Częstotliwość inwentaryzacji, termin inwentaryzacji
2.2. Pojęcie terenu strzeżonego
2.3. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
2.4. Wzory akcydensowe dokumentów inwentaryzacyjnych – prezentacja, omówienie
2.5. Obowiązki Komisji Inwentaryzacyjnej,  zespołu spisowego, kontrolera
2.6. Czynności przygotowawcze
2.7. Harmonogram inwentaryzacji  
2.8. Zadania kierownika jednostki, głównego księgowego, przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych  i innych osób odpowiedzialnych za inwentaryzację    
3.   Zasady (polityka) rachunkowości a inwentaryzacja
4.   Wzory dokumentów rozpoczęcia inwentaryzacji

II.  Przeprowadzenie inwentaryzacji  spis z natury – aspekt praktyczny
1.   Sposoby inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów  
2.   Spis z natury – zasady, sposób przeprowadzania
2.1. Składniki objęte spisem z natury
2.2. Zasady przeprowadzania spisów z natury spis ręczny i za pomocą urządzeń elektronicznych
2.3. Spis z natury składników trudno mierzalnych – jak przeprowadzać
3.   Zadania osób zaangażowanych w procesie inwentaryzacji
4.   Odpowiedzialność za spis z natury

III. Potwierdzenie salda  
1.   Składniki podlegające potwierdzeniu salda
2.   Terminy przeprowadzenia potwierdzenia salda
3.   Czy potwierdzać salda zerowe?
4.   Kto podpisuje potwierdzenie salda?
5.   Czy prokurent może podpisać potwierdzenie salda?
6.   Saldo niezgodne i co dalej?
7.   Brak potwierdzenia salda i co dalej?
8.   Odpowiedzialność za potwierdzenie salda

IV. Weryfikacja składnika aktywów i pasywów
1.   Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
2.   Termin rozpoczęcia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
3.   Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
4.   Sposoby przeprowadzenia weryfikacji składników w przykładach
5.   Termin zakończenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
6.   Dokumentacja inwentaryzacji w drodze weryfikacji
7.   Odpowiedzialność za weryfikację składników

V. Rozliczenie inwentaryzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym (w wyjaśnieniach organów podatkowych)
1.   Dokumentacja zakończenia pracy zespołów spiskowych i komisji inwentaryzacyjnej – wzory, omówienie
2.   Niedobory i nadwyżki w trakcie inwentaryzacji – w aspekcie bilansowym i podatkowym
2.1. Ubytki naturalne,  niedobór pozorny, zawiniony i niezawiniony
2.2. Wyjaśnienie przyczyn niedoborów i nadwyżek
2.3. Dokumentacja niedoborów i nadwyżek  - rozliczenie niedoborów i nadwyżek
2.4. Kryteria zaliczania niedoborów do kosztów uzyskania przychodów  
2.5. Niedobory a podatek VAT
2.6. Obciążenie pracownika niedoborem – ewidencja księgowa
2.7. Pracownik nie wyraża zgody na obciążenie niedoborem – ewidencja, skutki
3.   Ewidencja niedoborów zawinionych i niezawinionych i nadwyżek, w tym:
3.1. Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
3.2. Środków pieniężnych
2.3. Towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto
3.4. Wyrobów gotowych
3.5. Zasady kompensaty niedoborów i nadwyżek – ewidencja
2.   Inwentaryzacja materiałów (towarów) odpisanych w koszty z chwilą zakupu

VI. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji
1.   Odpowiedzialność kierownika jednostki
2.   Odpowiedzialność głównego księgowego
3.   Odpowiedzialność osoby materialnie odpowiedzialnej

VII. Nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji w wyjaśnieniach organów, w tym Regionalnych Izb Obrachunkowych, dyskusja, odpowiedzi na pytania

Dla kogo

Adresaci szkolenia: osoby z pionu technicznego, księgowi, głowni księgowi, także kierownicy jednostek, chcące ugruntować i podwyższyć swoją wiedzę w aspektach takich jak: prawidłowe przygotowanie do inwentaryzacji, właściwe jej przeprowadzenie i rozliczenie.

 

Cel

Cel szkolenia: ugruntowanie wiedzy z zakresu przygotowania, prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji i jej udokumentowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione  zadania osób uczestniczących w każdym etapie inwentaryzacji, tj. od momentu rozpoczęcia do chwili ujęcia w księgach rachunkowych, jak też odpowiedzialność tych osób. Autorka zwróci też uwagę na stronę dokumentacyjną przedsięwzięcia i kwestie podatkowe oraz sposoby  ewidencji niedoborów i nadwyżek. Na szkoleniu zostanie omówione stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r., poz. 55. Akt ten zawiera szereg rozwiązań, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji. Normuje m.in. zadania osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji.

 

Korzyści

Uczestnicy otrzymują wraz prezentacją  materiały dodatkowe, interpretacje organów podatkowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych wyroki NSA. 

Wykładowca

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

M.Kochanowicz OPEC GDYNIA

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

J. Woch-MZGK

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

J. Jeda-PWIK

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

W. Caputa-CREDIN POLSKA

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

M. Krakowska Energetyka Cieplna

 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

K. Tusk-ECO SA

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

M. Cekalska Megres

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

M. Lubowiecka-PGKiM

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

E.Szuda Design Fishing

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

U. Łęczewska Ichem

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

M. Lenart 
 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
D.Nowak ELZAB
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann 
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
Z.Korniluk Premont

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
fax.(46)8332636
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl