Oferta szkoleń podatkowychKoszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 listopada

Szczecin
2019-12-09 - 2019-12-09
Genowefa Kawecka - Siuzdak
6 h
podatek dochodowy - rozliczanie kosztów
449 PLN + VAT (499 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.

I.   Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów w interpretacjach i ujęciu praktycznym
1.  Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.  Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w wyjaśnieniach organów podatkowych i doktrynie sądowej
3.  Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym
4.  Usługi finansowania dłużnego w interpretacjach podatkowych
4.1. Wzór ustalania kosztów finansowania dłużnego – uznanie za koszty podatkowe w najnowszych interpretacjach
4.2. Przykłady zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów
5.  Usługi doradcze, zarządcze inne (wysokość kosztów zaliczona do kosztów  podatkowych)
6.  Płatności gotówką
7.  Inne

II.  Zmiany w kosztach od 1 stycznia 2019 r. - omówienie i przykłady
1.  Niekorzystne zmiany samochodów w leasingu, czynszu, najmie samochodów
1.1. Limit dla kosztów amortyzacji, jak i kosztów leasingu oraz długoterminowego wynajmu samochodów 
1.2. Limit dla ubezpieczenia AC
1.3. Ograniczenia w wydatkach eksploatacyjnych na samochody ujętych w  ewidencji środków trwałych
1.4. Kiedy wydatki eksploatacyjne ujęte w ewidencji środków trwałych mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodów?
2.  Samochód pracownika wykorzystywany na potrzeby firmy
3.  Samochód przedsiębiorcy wykorzystywany na potrzeby firmy
4.  Wynagrodzenia wypłacane małżonkowi podatnika i jego małoletnim dzieciom.
5.  Wierzytelności i pożyczki przedmiotem aportu – zasady ustalania kosztu uzyskania przychodów
6.  Limit zaliczania składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.

III. Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym
1.  Świadczenia na rzecz pracowników
1.1. zfśs, 
1.2. imprezy integracyjne i inne spotkania
1.3. szkolenia pracowników
1.4. wynagrodzenia i składki ZUS
1.5. wydatki na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego
1.6. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(spotkania jubileuszowe, świąteczne, szkoleniowe, pakiety medyczne, podróże służbowe itp.)
2.  Należności pracownicze
2.1. wynagrodzenia i składki ZUS
2.2. rozwiązanie umów niezgodnie z prawem
2.3. nagrody jubileuszowe
3.  Wydatki na Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną

IV. Wydatki na reprezentację i reklamę
1.  Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach
2.  Wydatki świąteczne
3.  Wydatki na klientów firmy (szkolenia, gadżety)
4.  Wydatki na targach,
5.  Wystrój firmy 
6.  Podatek VAT od reprezentacji

V. Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.  Wartość początkowa i prawidłowa wysokość odpisów amortyzacyjnych
2.  Niedobory, skutki kradzieży
3.  Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
4.  Kiedy odpis amortyzacyjny stanowi koszt podatkowy?
5.  Odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie – ustalenie kosztu uzyskania przychodów   
6.  Koszty zaniechanych inwestycji
7.  Koszty zakończonych prac rozwojowych

VI. Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału
1.  Koszty założenia firmy
2.  Koszty podwyższenia kapitału zakładowego
3.  Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny – koszt uzyskania przychodów
4.  Podatek VAT a aport
5.  Odpłatne zbycie udziałów (akcji)

VII.Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym
1.  Kary za wadliwe wykonanie usługi,
2.  Kary za opóźnienie w dostawie
3.  Grzywny, sankcje karno skarbowe
4.  Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowych
5.  Należności umorzone, przedawnione, sprzedane
6.  Odpisy aktualizujące

VIII.Koszty na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym - przykłady
1.  Koszty pośrednie i bezpośrednie- wyjaśnienia organów podatkowych
2.  Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym
3.  Koszty międzyokresowe – przykłady w wyjaśnieniach organów podatkowych
4.  Koszty odpisywane sukcesywnie w koszty

IX. Różnice kursowe
1.  Rozliczane wg prawa podatkowego
1.1. Transakcje powodujące powstanie różnic podatkowych
1.2. Transakcje niepowodujące powstania różnic podatkowych
2.  Przykłady powstawania różnic bilansowych 

X.  Dyskusja, odpowiedzi

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Cel

Na szkoleniu omawiane są w szczególności najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. Autorka akcentuje możliwe nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym. Podczas szkolenia zwracana jest uwaga na zmianę w dotychczasowej linii wyjaśnień podatkowych i orzecznictwa sądowego. Prezentowane są też nowe uregulowania w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2019 r.

Korzyści

Szkolenie przeprowadzone jest w sposób praktyczny. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Wykładowca

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

M.Kochanowicz OPEC GDYNIA

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

J. Woch-MZGK

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

J. Jeda-PWIK

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

W. Caputa-CREDIN POLSKA

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

M. Krakowska Energetyka Cieplna

 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

K. Tusk-ECO SA

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

M. Cekalska Megres

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

M. Lubowiecka-PGKiM

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

E.Szuda Design Fishing

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

U. Łęczewska Ichem

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

M. Lenart 
 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
D.Nowak ELZAB
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann 
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
Z.Korniluk Premont

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
fax.(46)8332636
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl