Oferta szkoleń podatkowychZmiany podatku VAT 2019/2020 - split payment, matryca stawek, faktury.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Opole
2019-11-29 - 2019-11-29
Doradca Podatkowy
6 h
likwidacja deklaracji VAT- struktura JPK
499 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

1.    „Biała lista” podatników podatku od towarów i usług
1.1.    Cel i zakres zmian, terminy
1.2.    Struktura listy - procedura wewnętrzna weryfikacji kontrahentów - moment dokonania
1.3.    Należyta staranność a „biała lista”
1.4.    Procedura w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta na „białej liście”
1.5.    Skutki w podatkach dochodowych
1.6.    Inne rodzaje płatności a biała lista (kompensata, factoring, karty, płatności realizowane przez pracowników)
1.7.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna

2.    Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)
2.1.    Nowy wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (załącznik nr 15 do ustawy o ptu) oraz likwidacja dotychczasowego odwrotnego obciążenia (załączniki nr 11,13 i 14 do ustawy o ptu)
2.2.    Problemy techniczne dla różnych rodzajów płatności
2.3.    Należyta staranność a mechanizm podzielonej płatności
2.4.    Przepisy przejściowe
2.5.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna (istotne zmiany)
2.6.    Nowe możliwości wykorzystania kwot zgromadzonych na rachunku VAT (podatki dochodowe, składki ZUS)

3.    Kasy fiskalne on-line
3.1.    Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
3.2.    Zakres obowiązków wobec pracowników (procedury wewnętrzne)
3.3.    Terminy wymiany kas
3.4.    Ulgi na zakup kas
3.5.    Kasa on-line a problemy techniczne z dostępem do internetu

4.    Ustawa z 4 lipca  2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
4.1.    Zmiana opodatkowania dostaw nieruchomości
4.2.    Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT
4.3.    wystawianie faktur VAT do paragonu - obowiązkowy NIP na paragonie
4.4.    Likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT- nowe zasady przesyłania informacji 
4.5.    Dalsze ograniczenie zwolnienia podmiotowego z art. 113 dla niektórych grup podatników

5.    Nowa matryca stawek VAT
5.1.    Rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
5.2.    Charakterystyka nomenklatury scalonej
5.3.    Towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
5.4.    Towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

6.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
6.1.    Dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
6.2.    Elementy WIS
6.3.    Wniosek o WIS (podmiot uprawniony, tryb, zaskarżalność decyzji)   

7.    Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE  z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2018/1912 a dotychczasowa praktyka
7.1.    Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%, Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone - kolejny dowód ułatwiający zaliczenie WDT ze stawką 0%
7.2.    Inne dokumenty dodatkowe
7.3.    Nowa ewidencja,  która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

8.    Rozliczanie zakupów paliw „kartami paliwowymi - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
8.1.    Status wystawcy karty paliwowej (koncern paliwowe, towarzystwa leasingowe, firmy zarządzające flotami służbowych samochodów i innych wystawcy kart paliwowych)
8.2.    Treść umowy o kartę paliwową, a prawo do odliczenia ptu
8.2.1.  Karta paliwowa usługa finansowa
8.2.2.  Karta paliwowa a dostawa towaru

9.    Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych wyrok TSUE a interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r.
9.1.    Moment wykonania usługi w branży budowlanej
9.2.    Rola protokołu zdawczo – odbiorczego
9.3.    Właściwy wybór: ochronny skutek interpretacji ogólnej czy bezpośrednie stosowanie Dyrektywy zinterpretowanej wyrokiem

10.    Korekty faktur VAT - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących
10.1.    Faktury korygujące – najczęstsze problemy
10.2.    Noty korygujące – najczęstsze problemy
10.3.    Faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania – najczęstsze problemy

11.    Opodatkowanie bonów (ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. Opodatkowania bonów)
11.1.    Bon jednego przeznaczenia
11.2.    Bon różnego przeznaczenia
11.3.    Podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów

12.    Należyta staranność
12.1.    Wymogi dotyczące należytej staranności - podejście organów
12.2.    Korzystne orzecznictwo: wyrok WSA w Gliwicach, Wyrok TSUE w sprawie Glencor 

13.    Pozostałe zagadnienia
13.1.   Ustawa z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019r.
13.2.   Odliczanie podatku naliczonego po upływie przedawnienia (wyrok TSUE sprawie Biosafe)
13.3.   Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) - wyrok TSUE

Dla kogo

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania podatku VAT
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzenia zmian w rozliczaniu VAT
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Doradca Podatkowy

Od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokauje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc pzrekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl