Oferta szkoleń podatkowychZmiany podatku VAT 2019/2020 - split payment, matryca stawek, kasy fiskalne

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Bydgoszcz
2019-11-08 - 2019-11-08
Piotr Wąsowski
6 h
likwidacja deklaracji VAT- struktura JPK
499 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

1. BIAŁA LISTA – obowiązek zapłaty na rachunek bankowy od 1 stycznia 2020
•    dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze?
•    kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych)
•    „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.)
•    biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny
•    zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu)
•    jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”
•    cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
•    rachunki techniczne a biała lista podatników VAT
•    zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
•    wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

2. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020
•    na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 lipca 2020
•    PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT
•    wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 lipca 2020)
•    skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług

3. Nowe zasady „wymiany paragonu na fakturę” od 1 stycznia 2020
•    w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu
•    czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
•    skutki braku technicznej możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy do treści paragonu
•    sankcje za niedozwolone wystawienie faktury do paragonu bez NIP od 1 stycznia 2020
•    sankcje od 1 stycznia 2020 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu bez NIP

4. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od października 2020
•    zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT
•    zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT
•    zasady ustalania, którzy podatnicy mają obowiązek składać rozszerzony JPK_VAT począwszy od lipca 2020
•    zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia,
•    rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału)

5. Obowiązkowa podzielona płatność SPLIT PAYMENT a solidarna odpowiedzialność
•    obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
•    skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności
•    solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

6. Kasy „on line” – branże objęte obowiązkiem stosowania od 1 stycznia, 1 lipca 2020 i 1 stycznia 2021
•    nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących
•    problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”
•    zakup kasy „on line” a ulga na nabycie kasy rejestrującej
•    terminy wymiany kas
•    kategorie kas według nowego rozporządzenia
•    odpowiedzialność karna – skarbowa za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej on –line
•    kasy fiskalne on-line a rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

7. Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
•    dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
•    elementy decyzji WIS
•    kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS
•    postępowanie w sprawie wydania WIS
•    zaskarżalność decyzji o WIS
•    opłaty dotyczące WIS

8. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% od 1 stycznia 2020
•    rozszerzenie od 1 stycznia 2020 obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT
•    obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe
•    nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020 można zrezygnować z CMR)
•    zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową)

Dla kogo

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania podatku VAT
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzenia zmian w rozliczaniu VAT
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Piotr Wąsowski

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie podatków, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2003 r,  doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce leżącej na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości oraz postępowań podatkowych administracyjnych i czynności sprawdzających. Reprezentuje podatników w toku sporów z organami podatkowymi oraz przeprowadza audyty podatkowe. Prowadzi skutecznie wiele spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentuje również podatników przed Sądami administracyjnymi w ramach pomocy publicznej. Przed rozpoczęciem w 2003 r. kariery doradcy podatkowego był zatrudniony w organach skarbowych - Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz  Ministerstwie Finansów Departamencie Podatku VAT (pełnił funkcję Naczelnika wydziału), które reprezentował w m.in. sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT. Jego artykuły były publikowane w „Przeglądzie Podatkowym”, „Rzeczpospolitej”, „Doradcy Podatnika”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Rachunkowości Budżetowej”. Jest współautorem wydawnictwa Meritum Podatki 2004 i 2005. Jako wykładowca (trener) prowadzi zajęcia dla głównych księgowych, samodzielnych księgowych i doradców podatkowych,
Od 2008 roku w prowadzi  wykłady w
•    Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z aplikantami adwokackimi
•    wykłady z prawa podatkowego i rachunkowości dla adwokatów;
•    w Oddziałach Okręgowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz w Collegium Civitas.
Brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadził łącznie kilkaset szkoleń w zakresie aplikacji administracyjnej w urzędach wojewódzkich w tematach postępowań administracyjnych i podatkowych. Szkoleń z zakresu ordynacji podatkowej, podatków lokalnych, aplikacji adwokackich, podatku od towarów i usług. Szkoleń z zakresu przygotowania do egzaminów Doradcy podatkowego i specjalisty podatkowego oraz głównego i samodzielnego księgowego.

Opinie po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, przygotowanie merytoryczne bardzo wysokie. Prezentacja tematów prowadzona w przejrzysty sposób."

"Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Ogromne doświadczenie i wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo dobrze przygotowana prezentacja i materiały szkoleniowe. Uzyskałam również odpowiedzi na nurtujące mnie pytania."

"Wszystkie najważniejsze informacje zostały poruszone na szkoleniu. Na wszystkie pytania uczestników pan Piotr udzielał odpowiedzi , sam również szukał informacji , aby udzielić najpełnieszej odpowiedzi."

"Szkolenie poruszyło kluczowe kwestie Vat. Prowadzący na konkretnych przykładach opisywał problemy podatkowe, gdy pojawiła się konieczność i dana kwestia była problematyczna, materiał był ponownie tłumaczony. Poruszano również ważne zmiany w podatku VAT, które weszły i wkrótce wejdą w życie."

"Doświadczenie i wiedza ogromna."

"Wyczerpujące wyjaśnienie tematów szkolenia, poparte praktycznymi przykładami."

"Wiedza przedstawiana w bardzo przejrzysty sposób. Bardzo miły i przygotowany merytorycznie wykładowca. Świetne przykłady praktyczne dotyczące przepisów."

"Profesjonalne prowadzenie szkolenia, obszerna tematyka poparta przykładami, argumentacja od strony US i podatników, miła atmosfera."

"Wykładowca wwysoce kompetentny. Sposób prowadzenia bardzo łatwoprzyswajalny, z humorem. Mnóstwo praktycznych wskazówek i przykładów, co jest bardzo cenne."

"Szkolenie bardzo wartościowe i nie tylko dla księgowych, ale także dla handlowców i właścicieli przedsiębiorstw. Pan prowadzący bardzo dobrze przygotowany i sympatyczny. Wiedzę przekazywał w sposób jasny i klarowny i przystępny. Jestem zadowolona ze szkolenia i polece je moim znajomym."                                        

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl