Oferta szkoleń podatkowychZmiany podatku VAT 2019/2020 - split payment, matryca stawek, quick fix

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Gdańsk
2019-12-12 - 2019-12-12
Wojciech Kieszkowski
6 h
podatek vat, zmiany podatkowe
499 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Zmiany podatku VAT obowiązujące w 2020 - split payment, matryca stawek

1)    „Biała lista”
a)    Nowy wykaz podatników VAT  czynnych i zwolnionych  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
b)    Nowe dane w publikowanym wykazie w tym numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej,
c)    Nowe zasady uaktualniania rejestru
d)    Skutki podatkowe zapłaty  za fakturę na rachunek inny niż wymieniony w rejestrze od 1 stycznia 2020:
-  solidarna odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy za nie odprowadzony VAT
-  NKUP w związku z przelewem na inny rachunek bankowy
e)    Wyzwania praktyczne (w tym: rachunki wirtualne, ROR, rachunki zagraniczne, escrow, definicja „transakcji”)
f)     Wyzwania techniczne

2)    Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r. 
a)    Obligatoryjne wprowadzenie podzielonej płatności
b)    Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split payment oraz związane z nim wątpliwości praktyczne (w tym; statystyka)
c)    Ograniczenie odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanej na dotychczasowych zasadach, likwidacja kaucji gwarancyjnej
d)    Zmiany w zakresie danych na  niektórych fakturach
e)    Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11,14 do ustawy oraz odpowiedzialności nabywcy -załącznika nr 13
f)     Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur.
g)    Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT
h)    Zbiorcze przelewy split payment , zaliczki w split paymencie
i)     Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)
j)     Należyta staranność. Metodyka.
k)    Problemy praktyczne – studium przypadku

3)    Nowa matryca stawek VAT
a)    Stara klasyfikacja – stare problemy (studium przypadków na podstawie praktyki podatkowej i sądowoadministracyjnej)
b)    PKWiU vs. CN
c)    Nowa matryca stawek – porównanie załączników
d)    Wiążąca Informacja Stawkowa
e)    Przepisy przejściowe

4)    Quick Fix – zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji UE
a)    Geneza i omówienie źródeł prawa
b)    Weryfikacja kontrahenta UE jako przesłanka materialna (orzecznictwo TSUE, wskazówki praktyczne)
c)    Rola informacji podsumowującej VAT UE. Uzasadnione uchybienie. Przesunięcie czasowe między dokonaniem WDT a złożeniem VAT UE.
d)    Dokumentacja 0% WDT
e)    Transakcje łańcuchowe (nowe zasady, podmiot pośredniczący)
f)     Magazyn konsygnacyjny
g)    Co nas jeszcze czeka? Certyfikowany podatnik

5)   V_DEK – JPK
a)    Nowa struktura
b)    Likwidacja załączników do deklaracji VAT – m.in. VAT-27, VAT-ZD,
c)    Poszerzony zakres informacji przedstawianych w JPK (m.in. dane z dokumentów celnych dot. eksportu i importu towarów, data wpływu faktury)
d)    Nowy system kodów grup towarowych (i usługowych), odrębny od PKWiU oraz nomenklatury scalonej CN
e)    Oznaczenie dowodów sprzedaży i zakupu
f)    „program 500-” – sankcje za błędy

6)   Kasy fiskalne
a)    Oświadczenie kasjera
b)    NIP na paragonie
c)    Kasy on-line. Centralne repozytorium kas
d)    Wymiana kas
e)    Oznaczenia literowe

7)    Pozostałe zmiany
a)    Zmiana w opodatkowaniu dostaw nieruchomości - zmiana definicji pierwszego zasiedlenia
b)    Komornicy działający wg nowych zasad
c)    Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT
d)    Modyfikacja korekt podatku naliczonego po wyborze zwolnienia z VAT
e)    Ograniczenie zwolnienia podmiotowego z art. 113 dla niektórych grup podatników od 1 września 2019 r
f)     Rolnicy ryczałtowi
g)    Pakiet paliwowy. Zarys zmian w akcyzie.

8)  Polskie sprawy przed TSUE
•    Błąd na fakturze (C-491/18 Mennica Wrocławska)
•    Karty paliwowe (C-235/18 Vega International)
•    Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych (C-224/18 Budimex);
•    Odliczenie VAT -  usługi turystyczne (C-225/18 Grupa Lotos)
•    Odliczenie VAT – wydatki mieszane (C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego)
•    Stałe miejsce prowadzenia działalności (C-547/18 Dong Yang)
•    Komornicy (C-241/18 PSM K)

Dla kogo

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Przedmiotem kursu jest omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z dynamiką zmian przepisów podatku VAT oraz praktyki podatkowej. Poza samą warstwą informacyjną (co się zmieni? Kiedy się zmieni?) oraz porównawczą (jak jest dziś? Jak będzie jutro?), kurs ma w swym założeniu przekazać szereg wskazówek praktycznych oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z nowymi regulacjami (na bazie doradczych i projektowych doświadczeń prowadzącego). Jednym z celów jest więc także zaadresowanie obszarów ryzyka podatkowego i wskazówek, jak tym ryzykiem zarządzić. Kurs jest interaktywny – zachęca uczestników do aktywnego uczestnictwa. Choć materia zmian podatkowych z natury rzeczy nie ma jeszcze wypracowanej praktyki podatkowej, kurs zakłada także kazusy i studia przypadku do wspólnego rozwiązywania.

Korzyści

•    Skondensowana pigułka wiedzy o zmianach w VAT;
•    Praktyczne podejście a nie sucha prezentacja przepisów;
•    Nie tylko przepisy – także orzecznictwo (w tym TSUE);
•    Unikalna atmosfera ;)

Wykładowca

Wojciech Kieszkowski

Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Opinie po szkoleniach prowadzonych przez eksperta:

"Pełen profesjonalizm. Chętnie skorzystam jeszcze ze szkoleń prowadzonych przez Pana Wojciecha."

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Sposób prowadzenia szkolenia-interesujący."

"Świetny wykładowca, znakomity praktyk-polecam"

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
fax.(46)8332636
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl