Oferta szkoleń podatkowychFaktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Wrocław
2019-10-31 - 2019-10-31
Marcin Otręba
6 h
wystawianie faktur eksportowych, vat marża
449 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Faktury VAT 2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment.

I.   Ogólne zasady wystawiania faktur VAT
1)   Podstawy prawne wystawiania faktur VAT, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
2)   Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
3)   Wprowadzenie faktury VAT do obrotu
4)   Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą VAT
5)   Obowiązek wystawiania faktur VAT
6)   Faktury VAT wystawiane na żądanie
7)   Wystawianie faktur VAT przy sprzedaży paragonowej
8)   Faktura VAT a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
9)   W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę VAT?
10) Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
11) Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury VAT – jak je zapewnić?

II.  Treść faktury VAT
1)   Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
2)   Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT
3)   Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
4)   Elementy faktury dotyczącej sprzedaży zwolnionej z VAT
5)   Kiedy bilet jest fakturą? 
6)   Faktura uproszczona
7)   Dane fakultatywne na fakturach VAT (jakie dodatkowe informacje można zamieszczać na fakturach)
8)   Faktura VAT wystawiana w przypadku metody kasowej
9)   Samofakturowanie
10) Faktury VAT wystawiane w przypadku procedury VAT marży
11) Wystawianie faktur VAT w walucie
12) Czy faktura VAT może być wystawiona w obcym języku?
13) Faktury VAT RR

III. Zastosowanie właściwych stawek podatku VAT na fakturze
1)   Podstawa opodatkowania w VAT
2)   Obowiązujące w 2020r. stawki podatku VAT
3)   Zasady stosowania stawek: 0%, „ZW” i „NP”
4)   Skutki błędnego oznaczenia stawki VAT na fakturze
5)   Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
6)   Zasady zaokrąglania kwot na fakturze
7)   Omówienie dotychczasowych problemów w klasyfikacji towarów i usług na przykładach i w oparciu o najnowsze orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych
8)   Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od września 2019r.
9)   Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment

IV. Terminy wystawiania faktur VAT
1)   moment podatkowy a data wystawienia faktury
2)   zasady ogólne dotyczące terminu wystawiania faktur
3)   wystawianie faktur VAT w przypadku szczególnych obowiązków podatkowych
4)   skutki nieterminowego wystawienia faktury VAT

V.  Fakturowanie zaliczek
1)   definicja faktury zaliczkowej
2)   przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
3)   termin wystawienia faktury zaliczkowej
4)   faktury zaliczkowe w eksporcie
5)   faktura końcowa
6)   czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
7)   Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
8)   obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
9)   obowiązkowe dane faktury końcowej 

VI. Fakturowanie transakcji zagranicznych
1)   fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
2)   wystawianie faktur eksportowych
3)   faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagranicy

VII. Korekta faktury VAT
1)   kiedy można wystawić fakturę korygującą?
2)   Pojęcie noty korygującej i obowiązkowe dane noty
3)   Elementy faktury korygującej
4)   Prawnie dopuszczalne formy dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej
5)   zbiorcze faktury korygujące
6)   korygowanie faktury korygującej
7)   anulowanie faktur VAT

VIII. Duplikat faktury
1)   kiedy można wystawić duplikat faktury?
2)   dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
3)   czy można wystawić duplikat do duplikatu faktury VAT?

IX. Archiwizowanie faktur VAT
1)   Ogólne zasady archiwizowania
2)   jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione  w formie elektronicznej?
3)   Okres archiwizowania faktur

X. Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
1)   Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
2)   Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
3)   Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
4)   Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
a)   Stawka 0% w przypadku autokorekty
b)   Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
c)   Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
d)   Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”

XI. Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych

XII.Centralny Rejestr faktur VAT

XIII.Dyskusja i pytania uczestników

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących się rozliczaniem podatków i wystawianiem faktur VAT: pracowników działów finansowo - księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, kontrolerów finansowych, przedsiębiorców i inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Cel

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków dotyczących faktur VAT w 2020r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków dotyczących fakturowania
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Marcin Otręba

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr z zakresu podatków, Doradca Podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej.
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie było świetnie przygotowane. Trener przekazywał wiedzę w sposób bardzo dostępny i zrozumiały. Mimo, że tematyka była trudna i rozbudowana. Miejsce b. dobre. Polecam firmę szkolącą."

"Szkolenie b.fajne, treściwe. Możliwość zadawania pytań."

"Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego. Prowadzący odpowiadał rzetelnie na zadawane pytania."

"Przykłady z życia wzięte, mówienie od siebie , bez czytania ze slajdu."

"Prowadzący zajęcia posiada bardzo bszerną wiedzę.Bardzo komunikatywny i pozytywny. Wykład prowadzone zrozumiale."

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, trudne pojęcia i przepisy zostały przedstawione w jasny i prosty sposób."

"Szkolenie bardzo pomocne w dalszej pracy."

"Prowadzący szkolenie zna dogłebnie temat na jaki się wypowiada. Rzeczowo i wyczerpująco omówił temat."

"Profesjonalne podejście do sprawy. Wyczerpująco odpowiada na zadane pytania."

"Szkolenie merytorycznie przygotowane b.dobrze. Zagadnienia przedstawione w sposób b. zrozumiały (nawet dla bardzo przeciętnego odbiorcy.)."

"Zajęcia prowadzone ciekawie."

"Szkolenie bardzo profesjonalne, osoba prowadząca szkolenie posiada wysokie kwalifikacje oraz dużą wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia."

"Szkolenie bardzo profesjonalne. W pełni realizuje temat."

"Szkolenie poruszyło najbardziej aktualną tematykę podatku VAT. Omówione zostały najistotniejsze zmiany w tym zakresie. Do lepszego zrozumienia tematyki zaprezentowano sporo przykładów i interpretacji."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
fax.(46)8332636
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl