Oferta szkoleń podatkowychŚwiadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w VAT – 2020. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Polska
2020-06-15 - 2020-06-15
Marcin Otręba
6 h
szkolenia on-line, on line, zdalne, elearning
399 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Świadczenie usług krajowych
1. Świadczenie usług na terytorium kraju jak- przedmiot opodatkowania VAT
2. Odpłatność świadczenia usług
3. Definicja usługi
4. Usługi świadczone nieodpłatnie zrównane z usługami odpłatnymi
5. Podstawa opodatkowania usługi, w tym:
– Korekta obrotu fakturoweg-
– Korekta obrotu paragonoweg-
– Dotacje
6. Miejsce opodatkowania usługi
7. Moment powstania obowiązku podatkoweg- usługi
8. Refakturowanie usług w świetle dyrektywy UE oraz polskiej ustawy – VAT
9. Wysokość opodatkowania – stawki i zwolnienia, w tym:
– Stawki przejściowe – 23 i 8% – przedłużenie ich stosowania
– nowa matryca stawek VAT ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)
10. Zasady prawidłoweg- rozliczania usług – wybrane przykłady
– Usługi transportowe, spedycyjne i związane z transportem
– Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami ( wyrok TSWE w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.)).
– Usługi wykonywane na ruchomym majątku zleceniodawcy
– Usługi zakupu licencji i praw autorskich
– Usługi reklamowe
– Usługi doradcze, inżynierskie i wykonywania analiz
– Usługi wynajmu, dzierżawy i pokrewne
– Refaktura usługi szkoleniowej
11. Zasady rozliczania eksportu usług , w szczególności:
– Weryfikacja statusu odbiorcy
– Moment powstania obowiązku podatkoweg-
– Dokumentacja

Import usług
1. Definicja importu usług
2. Usługi świadczone przez oddziały zagranicznych firm nie stanowiące importu
3. Podatnik zobowiązany d- rozliczenia podatku VAT z tytułu importowanej usługi
4. Moment powstania obowiązku podatkoweg- w imporcie usług
5. Miejsce opodatkowania importowanych usług
– Usługi na rzeczowym majątku ruchomym nabyte w UE i poza UE Usługa pośrednictwa na rzecz kontrahenta z UE i z poza UE
– Usługi dostarczania informacji
– Usługi inżynierów, w tym związane z nieruchomościami
– Usługi agencyjne
– Usługi budowy stoisk wystawienniczych na terenie targów
– Usługi organizowania targów
– Usługi szkoleniowe
– Usługi księgowe
– Usługi przetwarzania danych
– Usługi remontowo-budowlane
– Transport towarów pomiędzy państwami UE
– Usługa międzynarodoweg- transportu towarów
– Transport towarów poza terytorium UE
– Usługi niematerialne
– Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze – w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia usług świadczonych na rzecz konsumentów z UE
6. Rozporządzenie wykonawcz UE
7. Podstawa opodatkowania importu usług
8. Zaliczka w imporcie usług
9. Przypadki kiedy import usług nie podlega opodatkowaniu
10. Zasady dokumentowania, ewidencjonowania i wykazywania w deklaracji podatku z tytułu importu usług,
11. Skutki prawn- podatkowe nieopodatkowania importu usług

Zagadnienia wspólne
12. Przeliczanie podstaw opodatkowania wyrażonych i denominowanych w walucie obcej
13. Podatek naliczony
– Definicja
– Podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należneg- od importu usług
– Terminy odliczenia podatku naliczoneg-
– Katalog wyłączeń
– Odliczenie proporcjonalne i korekta
– Prewskaźnik – czy przedsiębiorstwa mają obowiązek g- stosować
14. Rejestracja VAT UE – w tym przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT UE
15. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące

Dla kogo

Szkolenie dedykowane głównie pracownikom pionu księgowości, Głównym księgowym, księgowym, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, osobom wystawiającym faktury oraz rozliczającym import eksport usług w firmie.

Cel

Szkolenie dotyka problematyki najczęściej występującej przy imporcie oraz eksporcie usług VAT w firmie. Celem zajęć jest zaprezentowanie zagadnień związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących świadczenia usług. Podczas zajęć szczegółowo przedstawimy uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy (z naciskiem na zagadnienia będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi).

Korzyści

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna jak również praktyczna wiedza w zakresie rozliczeń podatku vat w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. Powyższe pozwoli uczestnikom na prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

Wykładowca

Marcin Otręba

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr z zakresu podatków, Doradca Podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej.
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie było świetnie przygotowane. Trener przekazywał wiedzę w sposób bardzo dostępny i zrozumiały. Mimo, że tematyka była trudna i rozbudowana. Miejsce b. dobre. Polecam firmę szkolącą."

"Szkolenie b.fajne, treściwe. Możliwość zadawania pytań."

"Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego. Prowadzący odpowiadał rzetelnie na zadawane pytania."

"Przykłady z życia wzięte, mówienie od siebie , bez czytania ze slajdu."

"Prowadzący zajęcia posiada bardzo bszerną wiedzę.Bardzo komunikatywny i pozytywny. Wykład prowadzone zrozumiale."

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, trudne pojęcia i przepisy zostały przedstawione w jasny i prosty sposób."

"Szkolenie bardzo pomocne w dalszej pracy."

"Prowadzący szkolenie zna dogłebnie temat na jaki się wypowiada. Rzeczowo i wyczerpująco omówił temat."

"Profesjonalne podejście do sprawy. Wyczerpująco odpowiada na zadane pytania."

"Szkolenie merytorycznie przygotowane b.dobrze. Zagadnienia przedstawione w sposób b. zrozumiały (nawet dla bardzo przeciętnego odbiorcy.)."

"Zajęcia prowadzone ciekawie."

"Szkolenie bardzo profesjonalne, osoba prowadząca szkolenie posiada wysokie kwalifikacje oraz dużą wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia."

"Szkolenie bardzo profesjonalne. W pełni realizuje temat."

"Szkolenie poruszyło najbardziej aktualną tematykę podatku VAT. Omówione zostały najistotniejsze zmiany w tym zakresie. Do lepszego zrozumienia tematyki zaprezentowano sporo przykładów i interpretacji."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
fax.(46)8332636
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl