Oferta szkoleń podatkowychCeny transferowe w 2020 r. Warsztaty ze sporządzania dokumentacji. (szkolenie weekendowe online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2020-10-24 - 2020-10-25
Mirela Chomont
12 h
szkolenia on-line, on line, zdalne, elearning
799 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

I dzień

1. Międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych
a)  najnowsze wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
b)  polskie regulacje prawne dotyczące cen transferowych
c)  komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące kontroli dokumentacji podatkowych

2. Dokumentacja podatkowa w 2020 roku
a)  Podstawy prawne
b)  Definicja ceny transferowej
c)  Definicja podmiotów powiązanych
d)  Progi dokumentacyjne
e)  Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file
f)   Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej
g)  Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia
i)  terminy składania sprawozdań i oświadczeń- w ty uwzględnieniem przepisów tarczy 4.0.

3. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – local file
a)  opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
b)  dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji
c)  opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika
d)  analiza danych porównawczych
e)  opis danych identyfikacyjnych podatnika
f)  opis struktury zarządczej podatnika
g)  opis powiązań pomiędzy stronami transakcji
- powiązania zarządczo-kontrolne
- powiązania osobowo – rodzinne
- powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
- powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem
h)  przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika
i)  rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej
j)  wybór metody i uzasadnienie stanowiska podatnika
k)  dane dotyczące kontrahentów
l)  opis podmiotu powiązanego,
m)  analiza cen transferowych, tzn.:
- analiza porównawcza, czyli analiza danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych,
- analiza zgodności, czyli analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane – w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

4. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – master file
a)  jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej
b)  wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
c)  informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik
d)  struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych
e)  polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej
f)  opis działalności prowadzonej przez grupę
g)  opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
h)  wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej
i)  tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych

II dzień

5. Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej
a)  podmioty zobowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych
b)  przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach
c)  dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
d)  moment na który sporządzana jest analiza porównawcza
e)  możliwość wykorzystania danych wieloletnich
f)  opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej

6. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen
a)  podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
b)  decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje
c)  metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
d)  metoda ceny odprzedaży
e)  metoda rozsądnej marży „koszt plus”
f)  pozostałe metody

7. Omówienie najczęściej występujących przykładów transakcji:
a)  transakcje finansowe  w tym pożyczki i poręczania
b)  najem, dzierżawa
c)  umowy sprzedaży towarów
d)  opłaty licencyjne w tym udostepnienie logo
e)  umowy konsorcjum
f)  restrukturyzacje
g)  umowy o podziale kosztów  

8. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych:
a)  możliwość oszacowania dochodu
b)  dodatkowe zobowiązanie w podatku dochodowym
c)  możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe)
d)  podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi

9. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

Dla kogo

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dla podmiotów,które zobligowane są do prowadzenia dokumentacji cen transakcyjnych; pod uwagę Ministerstwo Finansów od 2019 roku bierze podmioty, które przekroczyły próg 2 mln zł z podmiotem powiązanym, niezależnie od ich przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat.

Cel

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2020
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2020
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie po szkoleniach z ekspertem:

"Organizację szkolenia jak i wykładowcę oceniam na najwyższą ocenę. Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania.Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Zdobytą wiedzę w pełni wykorzystam w swojej firmie."

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej."

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjaśnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkie niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

"Wysoki poziom szkolenia. Dużo przykładów praktycznych. Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

 "Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 799 plus 23% VAT, razem 982.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl