Oferta szkoleń podatkowychVAT 2020/2021: zmiany w białej liście, podzielonej płatności, nowej matrycy stawek VAT oraz WIS. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 11 listopada

online
2020-11-18 - 2020-11-18
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
349 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

1.    „Biała lista” od dnia 1 stycznia 2020 r.:
1)    geneza białej listy – istota założenia,
2)    biała lista: dla podatników, czy dla fiskusa?
3)    „ułomność” kontroli w zakresie VAT – oparcie na kontroli nabywcy, zamiast sprzedawcy,
4)    przegląd danych zawartych na białej liście,
5)    dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,
6)    kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
7)    „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
8)    biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
9)    zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),
10)  jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,
11)  cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,
12)  rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,
13)  zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,
14)  wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT,
15)  zmiany dotyczące białej listy wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r.:
a)    wydłużony termin zawiadamiania organów,
b)    możliwość zawiadamiania organu właściwego dla nabywcy,
c)    nowa rola MPP,
d)    transakcje wyłączone spod rygorów dedykowanych białej liście.
16)  biała lista 2021:
a)    usunięcie danych wrażliwych z białej listy (nr PESEL),
b)    usuwanie, prostowanie danych - kto się tym zajmie po zmianach?
17)  czy zapłata na rachunek z białej listy daje gwarancję „zachowania” vat naliczonego?
18)  czy zapłata na rachunek z białej listy daje gwarancję „zachowania” wydatku w KUP?

2.    Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
1)    obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
2)    skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,
3)    solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.
4)    zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.:
a)    potrącenie wierzytelności - co się zmieniło?
b)    identyfikacja świadczeń wskazanych w załączniku nr 15 - PKWiU, czy CN?
c)    faktury w walucie obcej a MPP – zasady przeliczania na potrzeby ustalenia progu 15.000 zł,
d)    wprowadzenie możliwości zapłaty z rachunku VAT w ramach współpracy z agencjami celnymi przy imporcie towarów,
e)    rozszerzenie katalogu podmiotów mogących wnioskować o przelew z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.
5)    MPP w nowym JPK – jak raportować?
6)    czy można oznaczać wszystkie faktury MPP?
7)    faktury z „fakultatywnym” MPP a nowy JPK VAT
8)    jak efektywnie zarządzać zwrotami VAT przy wykorzystaniu MPP?
9)    czy warto wnioskować o zwrot VAT na rachunek VAT?
10)  MPP szczelny, czy to tylko mit?

3.    Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:
a)    na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,
b)    PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,
c)    wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020 r.),
d)    skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.

4.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
a)    dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
b)    elementy decyzji WIS,
c)    kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,
d)    postępowanie w sprawie wydania WIS,
e)    zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r.
f)     zaskarżalność decyzji o WIS,
g)    opłaty dotyczące WIS,
h)    WIS, czy interpretacja indywidualna?
i)     dlaczego należy uważać posługując się WIS publikowanymi w internecie?
j)     WIS a dane poufne (tajemnica receptury, know-how itp.)

5.    WIS – zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.:
1)    WIS i PKWiU?
2)    wyłączenie wydania WIS do stanów faktycznych objętych kontrolą podatkową lub wydaną decyzją.
3)    klauzula nadużycie prawa w WIS
4)    czy WIS ma „termin ważności”?.
5)    przepisy przejściowe.

Dla kogo

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

W 2020 r. weszły w życie fundamentalne zmiany w podatku VAT, CIT oraz PIT, a także związane z nimi zmiany w Ordynacji podatkowej. Zmiany te wynikają z wprowadzonej od dnia 1 września 2019 r. białej listy podatników VAT oraz wprowadzonego od dnia 1 listopada 2019 r. mechanizmu podzielonej płatności. Chociaż przepisy te obowiązują relatywnie krótko, zostały już znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2021 r. mają wejść kolejne zmiany w tym zakresie. Celem tego szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień dedykowanych białej liście oraz podzielonej płatności, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz zmian, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT”.
Ponadto w ramach szkolenia zostaną omówione zmiany w zakresie nowej matrycy stawek VAT, wiążącej informacji stawkowej, w tym także zmiany, które mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. w ramach pakietu „SLIM VAT”.

Korzyści

-    zapoznanie z najistotniejszymi zmianami podatkowymi w różnych obszarach podczas jednego szkolenia
-    przystępna forma
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 349 plus 23% VAT, razem 429.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl