Oferta szkoleń podatkowychSLIM VAT: duże zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 20 listopada

online
2020-11-30 - 2020-11-30
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
349 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

SLIM VAT: duże zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.

1.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących.
1)    likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
2)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
3)    faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?

2.    Ujednolicenie stosowanych kursów walut.
1)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
2)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów CIT/PIT,
3)    możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
4)    rezygnacja ze stosowania wspólnego kursu waluty.

3.    Nieodpłatne przekazanie towarów.
1)    nieodpłatne przekazanie towaru a VAT,
2)    próbki i towary małej wartości,
3)    prezenty małej wartości,
4)    wpływ ewidencji na limity ustawowe - czy warto ją prowadzić?
5)    podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości.

4.    Eksport towarów: wydłużenie czasu wywozu towarów.
1)    moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
2)    stawka 0%,
3)    problematyka zaliczki przy eksporcie towarów,
4)    termin na zgromadzenie dokumentów potwierdzających wywóz – wydłużenie.

5.    Zmiany w zakresie prawa do odliczenia.
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
3)    data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,
4)    możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach – wydłużenie terminów,
5)    moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej – moment uzgodnienia,
6)    czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?
7)    prawo do odliczenia od usług noclegowych,
8)    refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia.

6.    Biała lista – kolejny raz do poprawki.
1)    problematyka limitu 15 000 zł – jak go ustalać?
2)    usunięcie danych wrażliwych z białej listy (nr PESEL),
3)    usuwanie, prostowanie danych - kto się tym zajmie po zmianach?

7.    Deklaracje kwartalne.
1)    ograniczenie w składaniu deklaracji kwartalnych,
2)    likwidacja limitu 50 000 zł w odniesieniu do usług z załącznika nr 15.

8.    MPP.
1)    potrącenie wierzytelności - co się zmieniło?
2)    identyfikacja świadczeń wskazanych w załączniku nr 15 - PKWiU, czy CN?
3)    faktury w walucie obcej a MPP – zasady przeliczania na potrzeby ustalenia progu 15.000 zł,
4)    wprowadzenie możliwości zapłaty z rachunku VAT w ramach współpracy z agencjami celnymi przy imporcie towarów,
5)    rozszerzenie katalogu podmiotów mogących wnioskować o przelew z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

9.    WIS: co nowego?
1)    możliwość zaklasyfikowania towarów także według PKWiU.
2)    wyłączenie wydania WIS do stanów faktycznych objętych kontrolą podatkową lub wydaną decyzją.
3)    klauzula nadużycie prawa w WIS
4)    czy WIS ma „termin ważności”?.
5)    przepisy przejściowe.

10.    Zmiany w TAX-FREE – rewolucja?
1)    obowiązek sprzedawców do rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
2)    obowiązek prowadzenia ewidencji,
3)    likwidacja obowiązków informacyjnych po stronie sprzedawcy,
4)    zmiana wymogów dla dokonujących zwrotów niebędących sprzedawcami,
5)    obowiązek wystawiania elektronicznych dokumentów TAX-FREE,
6)    dane elektronicznego dokumentu TAX-FREE,
7)    uprawnienie do zwrotu wyłącznie osoby (podróżnego), która wywiozła towar,
8)    potwierdzenie wywozu towaru,
9)    potwierdzenie wywozu towaru z terytorium innego państwa członkowskiego UE,
10)    potwierdzenie wywozu z Polski towarów nabytych na terytorium innego państwa członkowskiego UE,
11)    zgromadzenie dokumentów potwierdzających wywóz dla zastosowania 0% stawki VAT,
12)    obowiązek stosowania kas online od dnia 1 stycznia 2020 r. dla sprzedaży towarów w systemie TAX-FREE,
13)    wejście w życie: 1 stycznia 2020 r. i przepisy przejściowe.

Dla kogo

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT”. Zmiany mają charakter punktowy, jednakże dotyczą szerokiego spektrum zagadnień, m.in. nowych zasad ujmowania faktur korygujących, przeliczania transakcji w walutach obcych, nieodpłatnych przekazań towarów, eksportu towarów, prawa do odliczenia, deklaracji kwartalnych oraz wiążącej informacji stawkowej. Kolejnym modyfikacjom ulegnie biała lista podatników VAT oraz przepisy dotyczące podzielonej płatności.
W nieco bardziej kompleksowy sposób zdecydowano się zmodyfikować sprzedaż w ramach TAX-FREE, jednakże te zmiany mają wejść w życie, co do zasady, od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Korzyści

-    zapoznanie się z  nowymi przepisami
-    przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
-    przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych)
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 349 plus 23% VAT, razem 429.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl