Oferta szkoleń podatkowychOdpowiedzialność i obrona członków zarządu i kadry menadżerskiej. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2020-10-22 - 2020-10-22
Ewelina Lelito, LL.M.
6 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
599 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

1.    Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu i kadry menadżerskiej
1.1.    Zasady odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych.
1.2.    Pojęcie „zaległości podatkowej”
1.3.    Przesłanki uwolnienia się członków zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółek kapitałowych
1.4.    Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki
1.5.    Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej członków zarządu i kadry menadżerskiej
1.6.    Odwołania od niekorzystnych decyzji podatkowych.
1.7.    Zasady przedawnienia w prawie podatkowym

2.    Odpowiedzialność za rachunkowość spółki.
2.1.    Osoby odpowiedzialne za rachunkowość spółki
2.2.    Zakres obowiązków w zakresie rachunkowości
2.3.    Delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych
2.4.    Odpowiedzialność za rachunkowość finansową, zarządczą i podatkową
2.5.    Obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych
2.6.    Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
2.7.    Wybór wariantu rachunku zysków i strat
2.8.    Wybór metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
2.9.    Sporządzanie sprawozdania z działalności
2.10.  Badanie sprawozdań finansowych
2.11.  Obowiązek publikowania informacji finansowej
2.12.  Ochrona danych księgowych

3.    Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu i kadry menadżerskiej
3.1.    Zasady przypisania winy na gruncie KKS
3.2.    Rodzaje przestępstw i wykroczeń skarbowych
3.3.    Postępowanie w sprawie o przestępstwa skarbowe
3.4.    Odpowiedzialność posiłkowa za zapłatę grzywny w procesie karno-skarbowym
3.5.    prawa podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe
3.6.    Rodzaje kar i zasady wyliczeń
3.7.    Zasady przedawnienia, zatarcia
3.8.    Instytucja czynnego żalu w KKS
3.9.    Wyroki NSA w zakresie skutecznego przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego
3.10.  Odpowiedzialność za ceny transferowe
3.11.  Odpowiedzialność za schematy podatkowe

4.    Odpowiedzialność cywilna członków zarządu
4.1.    za szkodę wyrządzoną spółce na gruncie KSH.
4.2.    Zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce
4.3.    Wybrane przykłady zachowań bezprawnych
4.4.    Przykłady zaniechań sprzecznych z prawem.
4.5.    Powództwo wspólnika spółki.
4.6.    Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim.

5.    Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
5.1.    Przesłanki i warunki odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na gruncie ustawodawstwa polskiego
5.2.    Rodzaje i zasady wymierzania kary podmiotom zbiorowym
5.3.    Redukcja ryzyka odpowiedzialności karnej

6.    Przepisy łagodzące odpowiedzialność w okresie COVID-19

7.    Ubezpieczenie D&O jako instrument ochrony członków zarządu i kadry menadżerskiej

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do osób piastujących kierownicze stanowiska, a w szczególnoći zarządów firm, także do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie jak też do kierowników jednostek.

Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu zadań i odpowiedzialności kierownika jednostki, członków zarządów, kierownictwa oraz osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (głównego księgowego) także z konsekwencji karnych i karnoskarbowych za błędy i działania niezgodne z prawem. Zaprezentowanie prawidłowego ułożenia relacji zawodowych między wymienionymi osobami.

Korzyści

Nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego, bezpiecznego postępowania w zakresie zarządzania jednostką oraz prowadzenia jej ksiąg rachunkowych, jak również w zakresie zagrożeń karno- skarbowwych.

Wykładowca

Ewelina Lelito, LL.M.

Ewelina Lelito, LL.M. - prawnik, doradca podatkowy oraz absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie w Wiedniu. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami, które zdobywała w spółkach doradztwa podatkowego. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego oraz kieruje działem podatkowym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży dystrybucyjnej. Autorka publikacji z zakresu podatków dochodowych. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi zważywszy na wydaną interpretację indywidualną, po i w trakcie kontroli, jak również przed sądami administracyjnymi.

Opinie.

Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie. Przekazane informacje na pewno będą pomocne.

 M. Piekarska LARGO TRADE

Szkolenie prowadzone w sposób angażujacy uczestników, barwnie i w sposób komunikatywny.

M. Szymańska JODKO SCHIEWE

Bardzo dobra znajomość zagadnień.

J. Kroczynska JOHN COTTON EUROPE

Bardzo sprawne szkolenie.

T. Hodij SONEL SA

Szkolenie wyczerpująco wyjaśnia zagadnienia zwłaszcza praktyczne, wykładowca nie pozostawia żadnych pytań bez wyczerpującej odpowiedzi.

B. Turczyn PPK SP. Z O.O.

Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana bardzo dobrze.

I. Dzida PATOKA IND LTD

Merytorycznie, konkretnie, profesjonalnie.

A.Gackowicz Graafrol

Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej, dużo praktycznych infomacji.

M.Bankiel Intra

Temat aktualny przedstwiony merytorycznie. Liczne przykładydokumentacyjne. Bardzo polecam.

W.Wenglorz Antrax Consulting

Szkolenie rozjaśniło tematykę , mogę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

K. Kłopotowska HL Distribution Center Europe

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pani prowadząca w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczy przedstawiona problematykę na przykłądach. Udostęnione materiały są bogate w informacje.

A. Kotyrba MPGK

Pani prowadząca była bardzo dobrze przygotowana. Zajęcia były profesjonalnie prowadzone. Każdy przykład został wyjaśniony.

I.Jarząbek MPGK

Kompleksowo i profesjonalnie.

A.Biedziuk ZWiK Żary

Warsztaty przeprowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J.Popko Probet-Dasag

Szkolenie merytoryczne-dokładnie omówione zagadnienia.Prowadząca bardzo przejżyście omówiła tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Domadek

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość wykładowcy.

E.Bybel Plastbud

Temat szeroko omówiony,prowadząca jasno wyjaśniła problematykę,bogate materiały,miła atmosfera szkolenia.

B.Gadecka-Ball PUM Sp. z o.o.

Ze szkolenia wyniosłam bardzo dużo przydatnych informacji.

E.Rewers ZUK Cybinka

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość prowadzącego szkolenie.

E.Bybel Plastbud

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Bomadek

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko Probet Dasag

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 599 plus 23% VAT, razem 736.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl