Oferta szkoleń podatkowychJPK VAT – 2020 r. Nowe przepisy dotyczące raportowania- JPK_V7M i JPK_V7K

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 10 listopada

Katowice
2020-11-17 - 2020-11-17
Iwona Biernat-Baran
6 h
szkolenia podatkowe dla księgowych
449 PLN + VAT (499 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

JPK i faktury w 2020 r.

I. Fakturowanie
1. Przepisy dotyczące fakturowania.
2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze.
3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT.
a) Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
b) Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.
c) Zasady wystawiania not korygujących.
d) Zasady przechowywania faktur.
e) Refakturowanie.
f) Faktura uproszczona
g) Faktury zaliczkowe
h) Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT.
i) Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT.
j) Puste faktury - definicja pustej faktury, sposób prowadzenia postępowania w zakresie pustych faktur przez organy podatkowe
k) Dokumenty wewnętrzne

II. Nowa forma płatności (Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT).
a) Załącznik nr 15 do ustawy o VAT (lista towarów i usług objętych split paymentem).
b) Wymóg oznaczania faktur split paymet
c) Faktury pro formy a spilt payment
d) Nadpłaty, przedpłaty, zaliczki a spilt payment
e) Faktury korygujące a split payment

III. Ewidencja VAT
1. Zakres danych ewidencji VAT w części sprzedażowej:
a) podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
b) data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty,
c) dokumenty potwierdzające eksport (IE 599),
d) dane ze zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,
e) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (klasyfikacja branżowa),
f) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami,
g) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych,
h) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności oraz dotyczących bonów,
i) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej).
2. Zakres danych ewidencji VAT w części zakupowej:
a) wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
b) faktury zaliczkowe,
c) faktury dokumentujące WNT i import usług,
d) dane z dokumentów celnych, deklaracji importowych lub decyzji,
e) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny, faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności).

IV. Nowy JPK_VAT w 2020 r.
1. Kto i kiedy będzie zobowiązany do sporządzenia i wysłania nowej struktury JPK_VAT?
2. Terminy wdrożenia
2. Forma nowej struktury JPK_VAT.
3. Budowa JPK_VAT (część ewidencyjna i deklaracyjna).
4. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
8. Zasady przesyłania nowych plików JPK_VAT.
9. Nowy JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
10. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty.
11. Korekta JPK a zwrot
11. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT.
12. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie nowych przepisów.
13. Obowiązek prowadzenia i przesyłania wykazu faktur i informacji o fakturach przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

V. Struktura JPK
a) JPK Księgi rachunkowe
b) JPK_FA
c) JPK_WB
d) JPK_Magazyn

VI. Sankcje za naruszenie obowiązków ewidencyjnych

VII. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 r.:
a) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.

 

Dla kogo

•    specjaliści podatkowi, w tym szczególnie specjaliści VAT;
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami sprawozdawczości w VAT, które mają zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT oraz dotychczasowe deklaracje VAT. Począwszy od 1 października 2020 r. w życie ma wejść tzw. JPK_VDEK, a wraz z nim istotne modyfikacje zasad prowadzenia i przesyłania ewidencji sprzedaży i zakupu.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl