Oferta szkoleń podatkowychFakturowanie w 2020 r. z uwzględnieniem JPK. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 17 listopada

online
2020-11-24 - 2020-11-24
Iwona Biernat-Baran
6 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
349 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

I.     Nowy JPK od lipca 2020 r. w kontekście faktur VAT:
a)    ujmowanie faktur w nowym JPK;
b)    które transakcje będą podlegały wykazaniu?
c)    jakie kody należy przypisać do poszczególnych transakcji i czy muszą one zostać ujęte w fakturze?
d)    jakie elementy faktury należy wprowadzić do rejestru VAT?

II.    Nowe obowiązki sprzedającego związane z mechanizmem podzielonej płatności od 1 listopada 2019r.:
a)    na czym polega split payment,
b)    kiedy sprzedający musi umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
c)    jakie kary grożą za brak takiej adnotacji,
d)    czy odbiorca faktury nie ponosi negatywnych konsekwencji za brak płatności MPP, jeżeli faktura nie zawierała adnotacji o tym mechanizmie?
e)    zapłata kartą kredytową/debetową a obowiązkowy split payment

III.   Nowa matryca VAT a prawidłowa stawka VAT na fakturze od 1 lipca:
a)    w odniesieniu do jakich towarów/usług zmienią się stawki od 1 lipca 2020 r.
b)    co ze stawkami obniżonymi w gastronomii (sprzedaż gotowych posiłków albo usługi gastronomiczne)?
c)    czy dalej będzie można stosować stawkę 8% VAT dla usług budowlanych i budowlano-montażowych?
d)    co w przypadku, gdy faktura wskazuje błędną stawkę VAT – konsekwencje u sprzedającego i kupującego
e)    stawka VAT przy refakturowaniu świadczeń

IV.  Biała lista podatników VAT a wystawianie faktur VAT

V.   Faktura do paragonu – zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 r.:
a)    kiedy można wystawić fakturę do paragonu,
b)    jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów,
c)    czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną?
d)    czy można odliczyć VAT posiadając wyłącznie paragon z NIP?

VI.  Ogólne zasady wystawiania faktur VAT i faktur elektronicznych w 2020r.
a)    Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
b)    Wprowadzenie faktury VAT do obrotu
c)    Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą VAT
d)    Obowiązek wystawiania faktur VAT
e)    Faktury VAT wystawiane na żądanie
f)     Wystawianie faktur VAT przy sprzedaży paragonowej
g)    Faktura VAT a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
h)    W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę VAT?
i)     Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
j)     Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury VAT – jak je zapewnić?

VII. Treść faktury VAT
a)   Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
b)   Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT
c)   Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
d)   Elementy faktury dotyczącej sprzedaży zwolnionej z VAT
e)   Kiedy bilet jest faktury?
f)    Faktura uproszczona
g)   Dane fakultatywne na fakturach VAT (jakie dodatkowe informacje można zamieszczać na fakturach)
h)   Wystawianie faktur VAT w walucie
i)    Czy faktura VAT może być wystawiona w obcym języku?

VIII.Terminy wystawiania faktur VAT
a)   moment podatkowy a data wystawienia faktury
b)   zasady ogólne dotyczące terminu wystawiania faktur
c)   wystawianie faktur VAT w przypadku szczególnych obowiązków podatkowych
d)   skutki nieterminowego wystawienia faktury VAT

IX. Fakturowanie zaliczek
a)   definicja faktury zaliczkowej
b)   przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
c)   termin wystawienia faktury zaliczkowej
d)   faktury zaliczkowe w eksporcie
e)   faktura końcowa
f)    czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
g)   Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
h)   obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
i)    obowiązkowe dane faktury końcowej

X.  Korekta faktury VAT
a)   kiedy można wystawić fakturę korygującą?
b)   Pojęcie noty korygującej i obowiązkowe dane noty
c)   Elementy faktury korygującej
d)   Prawnie dopuszczalne formy dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej
e)   zbiorcze faktury korygujące
f)    korygowanie faktury korygującej
g)   anulowanie faktur VAT

XI.  Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
1)   Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
2)   Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
3)   Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
4)   Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
a)   Stawka 0% w przypadku autokorekty
b)   Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
c)   Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
d)   Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących się rozliczaniem podatków i wystawianiem faktur VAT: pracowników działów finansowo - księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, kontrolerów finansowych, przedsiębiorców i inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Cel

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków dotyczących faktur VAT w 2020r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków dotyczących fakturowania
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 349 plus 23% VAT, razem 429.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl