Oferta szkoleń podatkowychOddelegowanie pracowników za granicę- aspekty prawne, PIT i ZUS. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 18 listopada

online
2020-11-25 - 2020-11-25
Katarzyna Knawa
6 h
szkolenia kadrowe online, zdalne, elearning
349 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Moduł 1 – wybrane aspekty prawne:
1.  Oddelegowanie a podróż służbowa – podstawa prawna, definicje, podobieństwa i różnice.

2.  Dyrektywa 96/71 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym praca jest wykonywana z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2018/957 (taka sama płaca za analogiczną pracę).

3.  Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik jest wysyłany do pracy poza UE.

4.  Oddelegowanie pracownika za granicę (aspekty praktyczne) – o czym należy pamiętać? Jakie dokumenty przygotować? (Zmiana umowy o pracę oraz zakres, zaświadczenie A1, ustalenia/wymiana informacji pomiędzy pracodawcą wysyłającym a pracodawcą przyjmującym, polityka wyrównania podatkowego).

5.  Brexit - wpływ na pracowników delegowanych.

6.  Potencjalne obowiązki rejestracji za granicą wykraczające poza A1.

Moduł 2 – wybrane aspekty podatkowe (PIT) oraz powstanie zakładu (PIT/CIT):
7.  Ustalenie zakresu obowiązków podatkowych w Polsce i za granicą – zasady stosowania przepisów ustawy o PIT z uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania (co w przypadku gdy brak umowy?), nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (zasada rezydencji i zasada źródła), zasady ustalania rezydencji podatkowej (zasada 183 dni i centrum interesów życiowych), podwójna rezydencja podatkowa – reguły kolizyjne, łamana rezydencja podatkowa.

8.  Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej (nie tylko reguła 183 dni), a także innych wybranych kategorii dochodów uzyskiwanych przez pracowników oddelegowanych (dochody członków organów stanowiących spółek, wolne zawody, działalność gospodarcza).

9.  Obowiązki pracodawcy jako płatnika – wybrane aspekty praktyczne: zaprzestanie poboru zaliczek na PIT, pomniejszenie przychodu o diety, wybrane świadczenia otrzymywane przez pracownika oddelegowanego (zakwaterowanie, samochód służbowy, opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przeniesienia służbowego), metodologia sporządzania informacji PIT-11 z uwzględnieniem sytuacji rezydenta/nierezydenta/zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku (na przykładach).

10. Powstanie zakładu podatkowego za granicą w związku z oddelegowaniem.

11. Dodatkowe zagadnienia: PIT-11 a IFT-1/IFT-1R, ORD-W1, PIT-11 a zeznanie roczne pracownika oddelegowanego (kiedy PIT-36 a kiedy PIT-37, metody unikania podwójnego opodatkowania a zasady prezentowania dochodów zagranicznych w informacji PIT-11 i zeznaniu rocznym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą).

Moduł 3 – wybrane aspekty z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS):
12. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę w krajach UE: zasady koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych (zasada „pay where you work” i wyjątki od zasady ogólnej – oddelegowanie, praca wykonywana w kilku krajach UE), rola zaświadczenia A1, okres obowiązywania, zasady uzyskiwania.

13. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę poza UE – umowy międzynarodowe a ich brak (ryzyko podwójnego oskładkowania).

14. Wybrane aspekty praktyczne dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: całkowity przychód jako podstawa wymiaru (niezależnie od miejsca opodatkowania), dodatkowe benefity rzeczowe a podstawa wymiaru, zasady odliczania diet.

Dla kogo

Szkolenie jest dedykowane w szczególności dla osób odpowiedzialnych za kwestie prawne, podatkowe i składkowe związane z oddelegowaniem pracowników za granicę, zatrudnionych zarówno w działach księgowych, kadrowych pracodawcy delegującego jak i w biurach rachunkowych/podatkowych obsługujących takich pracodawców.

Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi oddelegowania pracowników za granicę z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych, w tym ugruntowanie posiadanej już wiedzy w tym zakresie. Szkolenie ma na celu również przybliżenie najważniejszych aspektów prawnych, związanych z oddelegowaniem pracowników za granicę.
Przedstawione zagadnienia będą omawiane z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa organów podatkowych oraz ZUS w przedmiotowej kwestii.

Korzyści

Najważniejsze korzyści szkolenia to:
-    uzyskanie/usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prawnych, podatkowych i składkowych aspektów oddelegowania pracowników za granicę,
-    praktyczne zastosowanie przepisów krajowych i międzynarodowych,
-    możliwość skonsultowania wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy, związanej z omawianą tematyką.

Wykładowca

Katarzyna Knawa

Dr Katarzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 349 plus 23% VAT, razem 429.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl