Oferta szkoleń podatkowychAkademia rachunkowości poziom II - dla zaawansowanych (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 3 marca

online
2021-03-10 - 2021-03-12
Genowefa Kawecka - Siuzdak
18 h
szkolenia rachunkowe online, zdalne, elearning
1080 PLN + VAT (1180 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

I.  Dzień
Środki trwałe (ewidencja bilansowa, różnice i skutki podatkowe w przykładach, tabelach i wykazach)

1.    Ustalenie wartości początkowej w przykładach (leasing, zakup w kraju, za granicą)
a)    Koszty transportu, montażu, składowania, przetargu, ulepszenia, adaptacji
b)    Koszty finansowania zewnętrznego (różnice kursowe, odsetki, prowizje)
c)    Rabaty, skonta po zakupie środka trwałego (ewidencja bilansowa, KSR 11, uor i aspekt podatkowy)

2.    Zaliczka na środek trwały w walucie (ewidencja, KSR 11, skutki w podatku dochodowym)

3.    Środek trwały sfinansowany z dotacji (ewidencja, skutki podatkowe)

4.    Środek trwały otrzymany darowizną (ewidencja, KSR 11, uor skutki podatkowe)

5.    Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji – ewidencja bilansowa, KSR 11  i podatek

6.    Wydatki  na ulepszenia, budowę środka trwałego kreujące i nie kreujące wartości początkowej w aspekcie uor, KSR 11, podatku dochodowego (omówienie poszczególnych różnic)

7.    Remonty i ulepszenia (różnice: uor, KSR 11 i podatek dochodowy)

8.    Części składowe i peryferyjne (aspekt podatkowy i części składowe, dodatkowe i peryferyjne w KSR 11)
a)    Wymiana
b)    Dokupienie nowych
c)    Zestawy środków trwałych

9.    Samochód w firmie (ubezpieczenie, zakup części, odliczenie VAT)

10.  Likwidacja środka trwałego i sprzedaż środka trwałego skutki podatkowe i bilansowe

II.  Dzień
KOSZTY STANOWIĄCE I NIESTANOWIACE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

I.    Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów
1.    Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.    Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w wyjaśnieniach organów podatkowych
3.   Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym

II.    Świadczenia dla pracowników, reprezentacja, reklama
1.    Wybrane świadczenia na rzecz pracowników w wyjaśnieniach organów podatkowych (bhp, zfśs,  imprezy integracyjne, spotkania, szkolenia, używanie samochodu)
2.    Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach
3.    Wydatki na spotkania z członkami Rady Nadzorczej
4.    Wydatki świąteczne
5.    Reklama, reprezentacja, informacja 

III.    Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.    Rodzaje wydatków ujmowanych w koszty operacyjne jako NKUP
2.    Niedobory, skutki kradzieży
3.    Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
4.    Warunki uznania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za koszt podatkowy
5.    Nieumorzona wartość środka trwałego a koszt uzyskania przychodów

IV.    Wydatki wspólników – kiedy KUP?
1.    Na założenie firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
2.    Udzielenie pożyczki „Cienka kapitalizacja

V.    Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym
1.    Kary za wadliwe wykonanie usługi,
2.    Kary za opóźnienie w dostawie
3.    Grzywny, sankcje karno skarbowe
4.    Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowych

VI.    Koszty na przełomie roku
1.    Koszty pośrednie i bezpośrednie- wyjaśnienia organów podatkowych
2.    Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym
3.    Koszty międzyokresowe – przykłady w wyjaśnieniach organów podatkowych

VII.    Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów

VIII.    Podatek odroczony w przykładach
a)    Zasady tworzenia
b)    Odpis na aktywny podatek odroczony
c)    Rezerwa na podatek odroczony

III  Dzień
WYBRANE ZAGADNIENIA

I.    Różnice kursowe
1.    Operacje, które generują różnice kursowe rozpoznawalne podatkowo – wykazy poszczególnych rodzajów transakcji
2.    Operacje, które nie generują różnic rozpoznawalnych podatkowo – wykazy poszczególnych rodzajów transakcji
3.    Przykłady ewidencji powstawania różnic kursowych rozpoznawalnych podatkowo i nie rozpoznawalnych podatkowo
4.    Rozrachunki z tytułu WDT, WNT, importu
5.    Zaliczka w walucie na towary, środek trwały
6.    Cash pool,
7.    Netting, odpisy
8.    Aktualizujące należności, należności przedawnione
9.    Zobowiązania przedawnione
10.  Rabaty, zwroty towarów
11.  Kompensata należności i zobowiązań w walucie obcej i w PLN
12.  Rozliczenie delegacji zagranicznych w najnowszych interpretacjach
13.  Przykłady rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

Dla kogo

•    Główni księgowi oraz dyrektorzy finansowi mający na celu zaktualizowanie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz zdobycie dodatkowych umiejętności
•    Osoby planujące rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego
•    Pracownicy działów księgowo-finansowych dążących do pogłębienia wiedzy
•    Osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Cel

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się ewidencją zdarzeń gospodarczych, a przede wszystkim dla  głównych księgowych, też dla dyrektorów finansowych.
Na szkoleniu autorka zwraca szczególną uwagę na różnice między gałęziami prawa; normami bilansowymi i podatkowymi, a więc na ewentualne nieprawidłowości, które mogą być popełnione, ponieważ obszar różnic w tych dziedzinach jest duży.
Tematem wiodącym są środki trwałe oraz koszty stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, ale na szkoleniu poruszane są także,, rozliczania podróży zagranicznych różnic kursowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ważne są materiały, które otrzymują Państwo w trakcie wykładu: obszerna prezentacja, ale też materiały dodatkowe, w tym wyjaśnienia organów podatkowych. 

Korzyści

•    Zdobycie i pogłebienie umiejętności niezbędnych do rzetelnego wykonywania obowiązków głównego księgowego
•    Nabycie kwalifikacji umożliwiających samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących metod, technik i rozwiązań księgowych, oraz identyfikację ewentualnych ryzyk finansowych i podatkowych
•    Zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia
•    Autorskie materiały szkoleniowe umożliwiające systematyzację, uzupełnienie i powtórzenie materiału po odbytym szkoleniu
•    Wymiana doświadczeń między uczestnikami

Wykładowca

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 
"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." E. Pleciak Winkelmann
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 
"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 
"Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 
"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 
"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1080 plus 23% VAT, razem 1328.4
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

termin realizacji: 1,2,3 lutego

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl