Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT w obrocie międzynarodowym (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2021-03-24 - 2021-03-26
Katarzyna Knawa
12 h
szkolenia podatkowe online, szkolenia on-line, szkolenia zdalne, elearning
849 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

DZIEŃ 1

1.    Zasady ogólne identyfikacji towarowych transakcji transgranicznych przy wywozie
1.1.    Towary transportowane lub wysyłane za granicę  o pojęcia ustawowe: eksport, WDT, dostawa towarów z montażem, itp.
1.2.    Transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne - zasady identyfikacji.
1.3.    Ogólne zasady raportowania i opodatkowania transakcji (stawka 0%, a raportowanie „poza VAT”, samonaliczenie przez nabywcę, potencjalne obowiązki rejestracji dla celów VAT w innych krajach.
1.4.    WDT a Brexit

2.    WDT (quick fixes)
2.1.    Zasady dokumentowania WDT, ustawa a unijne rozporządzenie (znaczenie domniemania wywozu).
2.2.    Rozporządzenie unijne - zakres dokumentów.
2.3.    Ustawa o VAT - zakres dokumentów w tym dokumenty dodatkowe.
2.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie WDT.
2.5.    Orzecznictwo sądowe i przykładowe interpretacje (np. WDT a dostawa z montażem).

3.    Magazyny call-off stock
3.1.    Co to jest magazyn call-off stock oraz dotychczasowe problemy z rozliczeniem.
3.2.    Aktualne zasady rozliczania podatku przy zastosowaniu procedury call-off stock.
3.3.    Zakres ewidencji prowadzonej przez podatnika przemieszczającego towary w ramach procedury
3.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie magazynów call-off stock.

DZIEŃ 2

4.    Transakcje łańcuchowe
4.1.    Co to jest transakcja łańcuchowa w rozumieniu przepisów o VAT.
4.2.    Identyfikacja transakcji łańcuchowych - transakcje łańcuchowe a WDT.
4.3.    Obowiązki podmiotów uczestniczących w transakcji łańcuchowe.
4.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie transakcji łańcuchowych.

5.    WNT
5.1.    Zasady ogólne - towary transportowane z zagranicy a pojęcia ustawowe: import, WNT, dostawa z montażem.
5.2.    Magazyn call-off stock - obowiązki nabywcy
5.3.    Obowiązek podatkowy oraz obowiązki ewidencyjne.
5.4.    Podstawa opodatkowania
5.5.    Wiążąca informacja stawowa jako narzędzie do właściwej oceny opodatkowania przywozu towarów w sytuacjach wątpliwych
5.6.    Transgraniczne świadczenie usług
5.7.    WNT a Brexit

6.    Usługi transgraniczne
6.1.    Miejsce świadczenia - fikcja ustawowa - zasady ogólne
6.2.    Import i „eksport” usług
6.3.    Zasady szczególne dla wybranych rodzajów usług:
•    Usługi na nieruchomościach ze szczególnym uwzględnieniem Not Wyjaśniających Komisji Europejskiej w sprawie miejsca świadczenia tego typu usług
•    Usługi świadczone dla podmiotów nie podatników
•    Usługi transportowe
6.4.    Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT a obowiązki rejestracyjne i ryzyka świadczącego

7.    Raportowanie obrotu międzynarodowego w nowym JPK_VAT
7.1.    “Likwidacja” deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
7.2.    Zmiana struktury JPK,
7.3.    Nowe dane i kody raportowe istotne dla transakcji transgranicznych.
7.4.    Nowe sankcje w przypadku błędów
7.5.    Zakres i terminy korekt przy autokontroli
7.6.    Terminy

Dla kogo

-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny warunków opodatkowania transakcji międzynarodowych w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących WDT i WNT, które weszły w życie od 2020 r.

Korzyści

-    zapoznanie się z  nowymi przepisami
-    przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
-    przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych)
-    praktyczne wskazówki
-    interaktywna formuła

Wykładowca

Katarzyna Knawa

Dr Katrzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 849 plus 23% VAT, razem 1044.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Szkolenie jest realizowane w dniach: 24 oraz 26 marca

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl