Oferta szkoleń podatkowychCeny transferowe w 2021r. - warsztat szkoleniowy (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2021-04-12 - 2021-04-12
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
799 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Ceny transferowe: obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze

Część I. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

1.    Obowiązek ustalenia warunków rynkowych transakcji
1)    definicja transakcji, w tym transakcji kontrolowanej
2)    klasyczne transakcje handlowe i usługowe
3)    transakcje dot. dóbr niematerialnych (licencje, patenty itp.)
4)    aporty, w tym przedsiębiorstwa/ZCP
5)    zmiany umowy spółki, w tym rozszerzenie grona wspólników

2.    Podmioty powiązane – rola dokumentacji cen transferowych
1)    na kim ciąży obowiązek wykazania rynkowości świadczeń: na organie, czy na podatniku?
2)    rola dokumentacji cen transferowych
3)    brak obowiązku dokumentacji a stosowanie cen rynkowych
4)    sporządzanie dokumentacji na żądanie organu

3.    Podstawowe metody „podatkowe” ustalania warunków rynkowych transakcji
1)    co to jest porównanie wewnętrzne i porównanie zewnętrzne?
2)    kiedy mogę stosować porównanie wewnętrzne?
3)    muszę stosować porównanie zewnętrzne?
4)    metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
5)    przykład dla metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
6)    metoda ceny odprzedaży,
7)    przykład dla metody ceny odprzedaży,
8)    metoda „koszt plus”,
9)    przykład dla metody „koszt plus”,
10)  metoda marży transakcyjnej netto,
11)  przykład dla metody marży transakcyjnej netto,
12)  metoda podziału zysku,
13)  przykład dla metody podziału zysku,
14)  kiedy powinienem wybrać którą metodę?

4.    Metody niepodatkowe
1)    kiedy mogę, a kiedy powinienem stosować metodę niepodatkową?
2)    problematyka wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, licencji
3)    rola operatu szacunkowego
4)    a może "wycena księgowa"?
5)    metoda marży na pokrycie,
6)    metoda oparta na marży netto,
7)    metoda negocjacyjna,
8)    metoda koszt pełny plus,
9)    metody wspomagające wycenę kosztów grupowych,
10)  metoda kosztowa,
11)  metoda popytowa,
12)  metoda oparta na marży brutto,
13)  metoda koszt plus zysk od kapitału.

5.    Safe harbour  dla transakcji finansowych
1)    na czym polega ułatwienie?
2)    jak ustalać poziom rynkowości?
3)    stosowanie safe harbour a kontrola w zakresie cen transferowych.

6.    Usługi o niskiej wartości dodanej
1)    istota rozwiązania,
2)    przegląd usług o niskiej wartości dodanej,
3)    ustalanie poziomu rynkowości,
4)    czy muszę stosować poziom ustawowy dla tego rodzaju usług?

7.    Korygowanie do poziomu „rynkowości”
1)    dokonywanie korekty przez podatnika (wyrównanie rynkowości w trakcie roku),
2)    korekta fakturowa „pozawskaźnikowa”.

8.    Kontrola z zakresu cen transferowych:
1)    jak przebiega kontrola organu podatkowego?
2)    uprawnienia organu: klauzula przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, restrukturyzacja transakcji, „urynkowienie transakcji”
3)    dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
4)    zakwestionowanie warunków w jednym podmiocie – czy drugi podmiot może automatycznie dokonać korekty?
5)    korekty dokonywane przez zagraniczne organy podatkowe i ich wpływ na rozliczenia polskich podatników
6)    na czym polega APA?

9.    Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych:
1)    limity ustawowe
2)    podmiot powiązany z raju podatkowego – nowe limity 2021
3)    jak liczyć limity?
4)    kiedy sumować limity?
5)    wyłączenie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomimo przekroczenia limitów

10.    Zawartość dokumentacji lokalnej:
1)    opis podmiotu powiązanego,
2)    opis transakcji,
3)    analiza cen transferowych,
4)    informacje finansowe.

11. Warsztat: przygotowanie opisu podmiot powiązanego, opisu transakcji oraz wskazaniu informacji finansowych. Ponadto dobór odpowiedniej metody i wskazanie w jaki sposób wytypować kryteria porównywalności, a następnie przeanalizować informacje z komercyjnych baz danych.

Część II. Transakcje z „rajami podatkowymi” itp.

1.    Lista państw „wrażliwych podatkowo,
2.    Nabycie od podmiotu z „raju podatkowego” – analiza ryzyk,
3.    Sprzedaż do podmiotu „z raju podatkowego” – analiza ryzyk,
4.    Limity ustawowe determinujące obowiązek sporządzenia dokumentacji,
5.    Zawartość dokumentacji – czym różni się od dokumentacji „klasycznej”?

Część III. Obowiązki sprawozdawcze (raportowanie)

1.    Deklaracje roczne,
2.    Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji,
3.    sprawozdanie TPR-C/P,
4.    warsztat: wypełnienie pliku TPR-C/P na podstawie co najmniej trzech przykładowych transakcji.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Zagadnienie cen transferowych jest bardzo często niedoceniane. W obecnie obowiązującym stanie prawnym stosowanie cen rynkowych jest obowiązkiem każdego z podatników. Szczególnym zainteresowaniem aparatu skarbowego cieszą się podmioty powiązane oraz podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (np. Hongkongu) – to rozliczenia tych podmiotów poddawane są rosnącej liczbie kontroli. Statystyki wskazują, że ceny transferowe wraz z kontrolami dotyczącymi poboru podatku u źródła są jednymi z najdynamiczniej rozwijających się obszarów kontroli podatkowych.
Zakwestionowanie rozliczeń w ogóle, restrukturyzacja transakcji lub zanegowanie przyjętej ceny, skutkować może domiarem zobowiązania podatkowego. Ponadto organ podatkowy może nałożyć tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Podstawowa stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej albo niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania w zakresie, który wynika z decyzji organu. Stawka ta może zostać podwyższona do 20%, jeżeli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (w części odnoszącej się do nadwyżki ponad tę kwotę, lub gdy podatnik nie przedłożył organowi dokumentacji podatkowej/niekompletnej dokumentacji). Nie sposób także pominąć, że ustalenie warunków transakcji w sposób nie rynkowy, brak dokumentacji cen transferowych lub brak raportowania cen transferowych oznacza nie tylko sankcje podatkowe, ale także karne i karnoskarbowe.
Z powyższego wynika, że poznanie zagadnienia cen transferowych stanowi niezwykle ważny element zarządzania ryzykiem podatkowym, jak również wspierania podmiotów gospodarczych w zarządzaniu tym ryzykiem. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie dedykowane właśnie zagadnieniu cen transferowych. Jego celem niniejszego szkolenia jest omówienie podstawowych krajowych regulacji dot. cen transferowych włącznie z kluczowymi aspektami dot. sporządzania dokumentacji cen transferowych. Szkolenie zakłada również panel warsztatowy, w ramach którego wypełniony zostanie plik TPR, stanowiący niejako JPK dla potrzeb cen transferowych.
Szkolenie nie obejmuje tematyki metod ustalania powiązań pomiędzy podmiotami; z uwagi na złożoność tego zagadnienia zdecydowaliśmy się poświęcić temu zagadnieniu odrębny program szkoleniowy.

Korzyści

- kompleksowe zapoznanie z tematyką cen transferowych, w tym także związanych z podmiotami niepowiązanymi
- silnie rozbudowana część warsztatowa,
- wsparcie szkoleniowca przez cały czas trwania szkolenia, w szczególności podczas części warsztatowej,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 799 plus 23% VAT, razem 982.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl