Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym i sprzedaż towarów poza UE. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 21 lipca

online
2021-07-28 - 2021-07-28
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe online
360 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym i sprzedaż towarów poza UE.

Część I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, z uwzględnieniem nowych zasad dokumentowania od dnia 01.01.2020 r. i od dnia 01.07.2020 r.
1)    WDT transakcyjne i WDT nietransakcyjne,
2)    wywóz własnego towaru – czy to już WDT?
3)    dostawa towaru z montażem,
4)    przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
5)    dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy,
6)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
7)    zaliczki w WDT,
8)    podstawa opodatkowania,
9)    opłaty dodatkowe, refakturowanie kosztów transportu, a podstawa opodatkowania,
10)  transakcje w walucie obcej,
11)  faktury korygujące, w tym w walucie obcej,
12)  stosowanie stawki 0% - przepisy krajowe,
13)  błędy w informacji podsumowującej, a prawo do stawki 0% - jak się zabezpieczyć?
14)  brak dokumentów, a obowiązek rozpoznania WDT ze stawką krajową,
15)  korygowanie stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stawki 0%,
16)  domniemanie zasadności stosowania stawki 0% (Rozporządzenie Rady UE 282/2011),
17)  krajowe wymogi dokumentacyjne vs unijne wymogi dokumentacyjne,
18)  obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
1)    WNT transakcyjne i WNT nietransakcyjne,
2)    przywóz własnego towaru – czy to już WNT?
3)    „powrót” towaru a WNT,
4)    powierzenie prac na towarze i jego przywóz jako „ulepszonego”, a WNT,
5)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
6)    podstawa opodatkowania,
7)    zaliczki/przedpłaty,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    faktury korygujące,
10)  dokumentowanie transportu w przypadku WNT,
11)  rozpoznanie podatku należnego oraz naliczonego,
12)  obowiązek rozpoznania VAT należnego z tytułu WNT jako warunek wykazania VAT naliczonego – sprzeczność s prawem wspólnotowym,
13)  obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część III. Transakcje z wykorzystaniem magazynów call-off stock (zmiana od 01.01.2020 r. /01.07.2020 r.)
1)    korzyści związane ze stosowaniem procedury call-off stock
2)    co to jest magazyn stockowy?
3)    kiedy „przesunięcie” towaru nie spowoduje powstania obowiązkowego i rozliczenia VAT?
4)    moment powstania obowiązku podatkowego,
5)    wymóg „rotacji” towaru na magazynie,
6)    powrotne przemieszczenie jako ucieczka przed VAT,
7)    ewidencja sprzedawcy, ewidencja nabywcy i ewidencja prowadzącego magazyn,
8)    raportowanie: informacja podsumowująca oraz JPK,
9)    magazyny depozytowe w obrocie krajowym vs magazyny call-off stock,
10)  obowiązki podatników korzystających z tej procedury od dnia 01.01.2020 r.

Część IV. Miejsce dokonania WDT i WNT oraz transakcje łańcuchowe.
1)    znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
2)    dostawa towaru z montażem,
3)    rozliczanie transakcji łańcuchowych od dnia 01.07.2020 r., w kontekście zmian od 01.01.2021 r.
4)    pojęcie transakcji łańcuchowej, w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
5)    zasady ustalania transakcji „ruchomej” i „nieruchomej” od dnia 01.07.2020 r. w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
6)    transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
7)    wewnątrzwspólnotowa procedura trójstronna,
8)    warsztat: ćwiczenie w zakresie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami z państw UE.

Część V. Eksport towarów.
1)    eksport pośredni i bezpośredni,
2)    kiedy należy rozpoznać eksport?
3)    podmiot zgłaszający, a eksporter,
4)    sprzedaż towaru „na morzu”, a eksport towarów,
5)    obowiązek podatkowy,
6)    problematyka zaliczek w eksporcie towarów, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.
7)    podstawa opodatkowania,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    stosowanie stawki 0%,
10)  wykazanie eksportu ze stawką krajową,
11)  korekta stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%,
12)  transakcje łańcuchowe w eksporcie,
13)  INTERCOMES i ich wpływ na rozpoznanie i rozliczenie eksportu,
14)  eksport towarów w JPK.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Szanowni Państwo,
Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

UWAGA: Niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. VAT

Specjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 24 godz. lekcyjne szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl