Oferta szkoleń podatkowychDywidendy, podatek u źródła oraz funkcja płatnika podatku z tym związana. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 3 sierpnia

online
2021-08-10 - 2021-08-10
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe online
360 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

1.    Wstęp do międzynarodowego prawa podatkowego:
1)    nieograniczony obowiązek w PIT i CIT,
2)    ograniczony obowiązek podatkowy w PIT i CIT,
3)    ustalanie miejsca zamieszkania, siedziby,
4)    rola UPO, modelowej konwencji OECD oraz MLI,
5)    ustalanie miejsca zamieszkania, siedziby wg UPO,
6)    ustalanie miejsca zamieszkania, siedziby na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (wybranej przez uczestników).

2.    Podatek u źródła (WHT):
1)    istota podatku u źródła
2)    podatek u źródła a certyfikat rezydencji
3)    odpowiedzialność krajowych podmiotów z tytułu uchybień związanych z poborem podatku u źródła
4)    certyfikat rezydencji:
a)    definicja
b)    zmiana miejsca zamieszkania a certyfikat rezydencji
c)    kiedy wystarczy kopia certyfikatu?
d)    "korporacyjne" certyfikaty - skąd wziąć certyfikaty FB, Google, Amazon, czy eBay?
e)    certyfikat rezydencji w formie skanu lub pliku pdf, jpeg itp.?
5)    zakres przedmiotowy podatku u źródła:
a)    działalność wykonywana osobiście,
b)    umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kadra managerska,
c)    licencje, znaki towarowe, know-how itp.,
d)    branża eventowa,
e)    wybrane usługi transportowe,
f)    usługi niematerialne (doradcze, analityczne, badanie rynku itp.),
g)    problematyka usług pośrednictwa w kontekście poboru podatku u źródła.
6)    stawki w podatku u źródła 20%, 10%).

3.    WHT a UPO: studium przypadku:
1)    zyski przedsiębiorstw w kontekście WHT na przykładzie UPO z Niemcami, Holandią i Włochami*
a)    zyski przedsiębiorstw: zasady ogólne,
b)    zakres stosowania (zakres definicyjny przedsiębiorstwa umawiającego się państwa)
c)    co z podatkiem u źródła?
2)    zyski przedsiębiorstw na przykładzie UPO z Danią, Niemcami, Czechami i Słowacją*
3)    należności licencyjne na przykładzie UPO ze Słowacją, Hiszpanią, Maltą*:
a)    zakres stosowania (zakres definicyjny należności licencyjnych),
b)    maksymalna stawka podatku u źródła,
4)    zyski z pracy, wynagrodzenia członków rad nadzorczych, artyści i sportowcy na przykładzie UPO z Niemcami, Francją i Czechami*:
a)    definicja pracy najemnej
b)    podatek u źródła?
5)    jak uniknąć podwójnego opodatkowania: analiza na przykładzie rodzajów przychodów i wybranych UPO.

4.    WHT: krajowe spółki jako płatnicy:
1)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
2)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
3)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
4)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
5)    terminy pobrania podatku,
6)    terminy wpłaty podatku,
7)    właściwy organ podatkowy w zakresie WHT,
8)    obowiązki informacyjne, raportowanie.

5.    Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółki krajowe:
1)    dywidendy krajowe - opodatkowanie CIT,
2)    zwolnienia dedykowane podatnikom CIT otrzymującym dywidendę,
3)    wymóg zaangażowania kapitałowego,
4)    wymóg posiadania akcji, udziałów przez okres 2 lat,
5)    retroaktywne spełnienie warunku posiadania udziałów, akcji,
6)    skutki niedotrzymania warunków,
7)    zwolnienia dla podmiotów zagranicznych.

6.    Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
a)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
b)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
c)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
d)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
e)    terminy pobrania podatku,
f)     terminy wpłaty podatku,
g)    właściwy organ podatkowy w zakresie WHT,
h)    obowiązki informacyjne, raportowanie.

7.    Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
1)    dochody polskich udziałowców (PIT i CIT),
2)    opodatkowanie polskich rezydentów podatkowych w związku z otrzymanymi dywidendami,
3)    zwolnienie dla niektórych polskich rezydentów w związku z otrzymanymi dywidendami.

8.    Ćwiczenie:
1)    wypłata dywidendy przez spółkę polską zagranicznemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO,
2)    wypłata dywidendy przez zagraniczną spółkę polskiemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO.

9.    Limit wypłat 2 mln PLN rocznie (dot. WHT i dywidend):
1)    limit wypłat do 2 mln PLN dla danego podatnika, rok podatkowy,
2)    skutki przekroczenia limitu
3)    jak można obejść limit?
4)    dobra wiara płatnika – czym należy się kierować?

*na życzenie uczestników możliwość wyboru innej UPO aniżeli wskazane w programie.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Podatki te budzą coraz większe zainteresowanie organów podatkowych, które obecnie upatrują w tych właśnie tytułach podatkowych największego potencjału „uszczelnienia” budżetu, chociaż – z perspektywy podatników – należałoby raczej posłużyć się sformułowaniem „upatrują największego potencjału dodatkowych wpływów budżetowych”. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które koncentruje się na dwóch dynamicznie rozwijających się pod kątem kontroli organów obszarach: opodatkowania dywidend oraz wywiązania się z roli płatnika w związku z podatkiem u źródła. Szkolenie pozwala na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Zostało poszerzone o zmiany, które weszły w życie w roku 2020 i od dnia 01.01.2021 r. W trakcie szkolenia można zadawać pytania trenerowi, co pozytywnie wpływa na „transfer wiedzy”. Szkolenie jest w szczególności dedykowane osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku CIT lub PIT.

UWAGA: niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. CIT/PIT.

Specjalista ds. podatku CIT, PIT. (szkolenie zdalne)

 

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów związanych z opodatkowaniem dywidend, poborem podatku u źródła
- rozbudowana część dotycząca międzynarodowego prawa podatkowego w oparciu o kilkanaście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjne szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl