Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT należny w transakcjach krajowych.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 10 sierpnia

Łódź
2021-08-17 - 2021-08-17
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe
499 PLN + VAT (549 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

VAT należny w transakcjach krajowych.

Część I. Odpłata dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług i nowe zasady dotyczące prezentów małej wartości od dnia 01.01.2021 r.

1.    Cechy klasycznej „odpłatnej” dostawy towarów:
1)    definitywność,
2)    przeniesienie prawa do rozporządzania,
3)    ekwiwalentność świadczeń,
4)    problematyka transakcji barterowych.

2.    Nieodpłatne przekazanie towarów.
1)    nieodpłatne przekazanie towaru a VAT,
2)    giftpacki, upominki, materiały promocyjne/reklamowe,
3)    próbki i towary małej wartości,
4)    prezenty małej wartości,
5)    wpływ ewidencji na limity ustawowe - czy warto ją prowadzić?
6)    podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości od dnia 01.01.2021 r.
7)    doprecyzowanie limitu 100 zł w zakresie przekazań „ewidencyjnych” od dnia 01.01.2021 r.

3.    Odpłatne świadczenie usług:
1)    ekwiwalentność świadczeń,
2)    odszkodowanie jako usługa,
3)    kara umowna jako usługa,
4)    nieodpłatne świadczenie usług jako czynność opodatkowania VAT.

4.    Moment powstania obowiązku podatkowego:
1)    okresy rozliczeniowe a obowiązek podatkowy,
2)    usługi ciągłe oraz dostawy "ciągłe" w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych,
3)    "fakturowy" obowiązek podatkowy,
4)    moment powstania obowiązku podatkowego w najmie, dzierżawie,
5)    moment powstania obowiązku podatkowego, a „opóźnianie” wystawiania faktur,
6)    zaliczki,
7)    zaliczki a "fakturowy" obowiązek podatkowy
8)    dostawa towarów przez kuriera - kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
9)    moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej:
-    zasady ustawowe,
-    wyrok TSUE,
-    zbyt szeroka stosowalność wyroku TSUE,
-    przegląd bieżącego orzecznictwa w tym zakresie.

5.    Podstawa opodatkowania
1)    zasady ogólne,
2)    podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym/częściowo odpłatnym przekazaniu towarów,
3)    podstawa opodatkowania a akcyza, opłata cukrowa itp.
4)    "rozbijanie" pozycji na fakturze a podstawa opodatkowania,
5)    problematyka świadczeń kompleksowych/złożonych,
6)    dotacje a VAT (np. dotacja na: OZE, usunięcie azbestu, dla producentów owoców i warzyw).

6.    Podstawa opodatkowania: nowe zasady przeliczania kursów walut od dnia 01.01.2021 r.
1)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
2)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów CIT/PIT,
3)    możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
4)    rezygnacja ze stosowania wspólnego kursu waluty

Część II. VAT należny – faktury korygujące

1.    Problematyka faktur korygujących do dnia 31.12.2020 r.:
1)    wprowadzenie nowych zasad od dnia 01.01.2021 r.
2)    zasady korygowania do dnia 31.12.2020 r.
3)    obowiązek doręczenia korekty
4)    wykazanie, że nabywca wie o wystawionej fakturze korygującej i akceptowalne formy udokumentowania tej okoliczności przez organy podatkowe

2.    Nowe zasady wystawiania i ujmowania faktur korygujących od dnia 01.01.2021 r.:
1)    likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
2)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
3)    faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?
4)    co z fakturami korygującymi eksport i WDT?
5)    co z korektami dot. WNT?

3.    Przepisy przejściowe dotyczące faktur korygujących:
1)    zasady postępowania z korektami wystawionymi przed dniem 01.01.2021 r.,
2)    korekty po dniu 31.12.2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r.
3)    okres przejściowy do dnia 31.12.2021 r.
4)    jak skorzystać z okresu przejściowego?

4.    Problematyka rabatów pośrednich po zmianach od dnia 01.01.2021 r.

Część III. Ulga na złe długi z uwzględnieniem kluczowego wyroku TSUE z 2020 r.

1.    Zasady ustalania, kiedy wierzyciel może dokonać korekty.
2.    Ustawowe ograniczenia prawa do korekty przez wierzyciela.
3.    Zasady ustalania kiedy dłużnik ma obowiązek dokonania korekty.
4.    Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużnika - sytuacje wyłączające obowiązek korekty, sankcje i kary za brak obowiązkowej korekty.
5.    W jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty?
6.    „Przegapienie terminu” – na bieżąco, czy korekta wsteczna?
7.    „Częściowe” regulowanie należności przez dłużnika.
8.    Sposób dokonywania korekty w JPK.

Część IV. Wybrane zwolnienia z VAT, zarządzanie stawkami VAT – aktualne zagadnienia.
    
1.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
1)    skutki w VAT dla sprzedawcy niewłaściwie zastosowanej stawki albo zwolnienia,
2)    skutki w VAT dla nabywcy niewłaściwie zastosowanej stawki albo zwolnienia,
3)    WIS: do czego służy, co nam daje, z uwzględnieniem zmian od dnia 1 stycznia 2021 r.,
4)    zakres WIS,
5)    WIS wydane przed dniem 01.01.2021 r. i po dniu 31.12.2020 r. – różnice,
6)    korzystanie z WIS: opcja „posługiwania” się WIS publikowanymi w BIP (wariant I),
7)    korzystanie z WIS: opcja wystąpienia w celu uzyskania własnej WIS (wariant II),
8)    elementy wniosku o wydanie WIS,
9)    ćwiczenie: analiza wniosku oraz sposobu jego wypełnienia,
10)  postępowanie w sprawie wydania WIS,
11)  zaskarżalność decyzji o WIS,
12)  opłaty dotyczące WIS,
13)  WIS: porównanie wariantu I i II w kontekście zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie

2.    VAT w nieruchomościach – zwolnienia przedmiotowe
1)    grunty niezabudowane,
2)    grunty niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę,
3)    brak MPZP,
4)    decyzja o warunkach zabudowy,
5)    definicja pierwszego zasiedlenia po liftingu,
6)    problematyka ulepszeń budynków,
7)    ulepszenie budynku, a limit 30% - jak liczymy?
8)    drugie, trzecie, a nawet czwarte „pierwsze zasiedlenie”?
9)    inwestycje na nieruchomość użytkowaną na własne potrzeby,
10)  zwolnienie z VAT dla nieruchomości „nowych”,
11)  zwolnienie z VAT dla nieruchomości „ulepszonych”.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Szanowni Państwo,
Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

UWAGA: Niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. VAT

Specjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia
• serwis kawowy
• obiad

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl