Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 2 lipca

Katowice
2021-07-12 - 2021-07-14
Iwona Biernat-Baran
18 h
szkolenia podatkowe
1347 PLN + VAT (1497 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Dzień I

1.    VAT – zasady ogólne
1.1.    Identyfikacja transakcji – sprzedaż – dostawa towarów i świadczenie usług
1.2.    Ustawa o VAT, a dyrektywa
1.3.    Interpretacje, orzecznictwo polskie, orzecznictwo TSUE – po co sięgać i jak korzystać.
1.4.    Prawo do odliczenia
1.5.    Nadużycie prawa
1.6.    Należyta staranność

2.    Zakres opodatkowania
2.1.    Zakres opodatkowania - czynności opodatkowane oraz czynności wyłączone ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transakcji jednorazowych
2.2.    Towar, usługa, sprzedaż - znaczenie odpłatności, identyfikacja świadczeń złożonych
2.3.    Działalność gospodarcza na gruncie VAT ze szczególnym uwzględnieniem transakcji jednorazowych, a prywatny zarząd majątkiem
2.4.    Transakcje nieodpłatne
2.5.    Powstrzymanie się od dokonywania czynności – jak identyfikować?
2.6.    Transakcje “poza VAT” – czy istnieją?

3.    Podatnicy ze szczególnym uwzględnieniem miejsca świadczenia
3.1.    Miejsce świadczenia – co czyni podatnikiem VAT?
3.2.    Podatnik czynny
3.3.    Zwolnienie podmiotowe – zasady
3.4.    Zwolnienie podmiotowe a transakcje międzynarodowe
3.5.    Samonaliczenie
3.6.    Rejestracja w Polsce
3.7.    Rejestracja za granicą – gdzie poszukiwać informacji?

4.    Stawki i zwolnienia
4.1.    Stawki podstawowe
4.2.    Rola stawki 0%
4.3.    Zwolnienie
4.4.    Transakcja poza VAT
4.5.    Zwolnienie od podatku
4.6.    Stawki w budownictwie
4.7.    Obowiązek podatkowy

Dzień II

5.    Obowiązek podatkowy
5.1.    Co to jest i dlaczego jest takie ważne?
5.2.    Czym różni się obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego i dlaczego to ostatnie nie zawsze występuje w przypadku VAT
5.3.    Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje
5.4.    Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
5.5.    Obowiązek podatkowy – zasady szczególne.

6.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego
6.1.    Zasada ogólna - orzecznictwo
6.2.    Należyta staranność, a prawo do odliczenia
6.3.    Dokumentacja
6.4.    Moment zakupu a moment powstania prawa do odliczenia
6.5.    Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
6.6.    Prawo do odliczenia przez “małego podatnika”
6.7.    Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodami
6.8.    Alokacja podatku naliczonego w przypadku sprzedaży „mieszanej”
6.9.    Pre-współczynnik prawa do odliczenia
6.10.  Współczynnik prawa do odliczenia

7.    Transakcje międzynarodowe – dostawy towarów
7.1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - pojęcie, miejsce świadczenia, stawka, powstanie obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
7.2.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - rejestracja, zasady i dokumentowanie dla zastosowania stawki 0%
7.3.    Eksport towarów, definicja, eksport pośredni i bezpośredni, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowych, warunki zastosowania stawki 0%
7.4.    Import - definicja, obowiązek podatkowy, stawki, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku z tytułu importu
7.5.    Transakcje łańcuchowe (w tym procedura uproszczona dla transakcji trójstronnych)
7.6.    Dostawa towarów z montażem

8.    Transakcje międzynarodowe - świadczenie usług
8.1.    Świadczenie usług - zasady ogólne (BTB, BTC)
8.2.    Usługi związane z nieruchomościami - zakres i zasady opodatkowania
8.3.    Usługi na ruchomym majątku rzeczowym
8.4.    Transport pasażerów i transport towarów
8.5.    “Eksport usług”
8.6.    Nabycie “krajowe”
8.7.    Import towarów
8.8.    Import usług
8.9.    Nabycie towarów z montażem
8.10.  Zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Dzień III

9.    Korekty podatku
9.1.    Korekta faktur w związku ze zmianami ceny lub pomyłkami - ujmowanie w JPK
9.2.    Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika
9.3.    Proporcjonalne odliczenie VAT
9.4.    Prewspółczynnik
9.5.    Korekta roczna VAT z związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
9.6.    Zmiana sposobu przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego, zbycie przed

10.    Obowiązki instrumentalne
10.1.    Faktury
10.2.    JPK
10.3.    Podzielona płatność
10.4.    Kasy rejestrujące

11.    Pozostałe zagadnienia szczegółowe
11.1.    Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju
11.2.    Nowe środki transportu
11.3.    Procedury szczególne: turystyka, dzieła sztuki, towary używane
11.4.    Rolnik ryczałtowy
11.5.    Taksówki osobowe

12.    Sankcje
12.1.    Kodeks karny skarbowy
12.2.    Kodeks karny
12.3.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
12.4.    Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego
12.5.    Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika
12.6.    Odpowiedzialność solidarna nabywcy

Dla kogo

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT.
Celem pierwszego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT. W kolejnych dniach zostaną omówione poszczególne aktualne problemy powodujące trudności w rozliczeniach tego podatku

Korzyści

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków.
Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.
Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Wykładowca

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1347 plus 23% VAT, razem 1656.81
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl