Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Gdańsk
2021-07-05 - 2021-07-07
Wojciech Kieszkowski
18 h
szkolenia podatkowe
1497 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

I dzień. Zasady funkcjonowania podatku VAT - podstawy - część ogólna

1.    Specyfika podatku VAT
1.1.    Podatek należny
1.2.    Podatek naliczony

2.    Co to znaczy być podatnikiem VAT i kto nim jest?
2.1.    Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT
2.2.    Podatnik (art. 15 ustawy)
2.3.    Podatnik (art. 17 ustawy)
2.4.    Mały podatnik
2.5.    Rolnik, taksówkarz, komisant
2.6.    Nabywca zobowiązany do zapłaty podatku (mechanizm odwrotnego obciążenia)

3.    Zakres czynności podlegających opodatkowaniu - czyli wstęp do terminologii (omówienie problematyki na podstawie deklaracji ułatwiających zrozumienie zasad w tym podatku)
3.1.    Nazewnictwo transakcji
3.2.    Jak identyfikować transakcje (towar a usługa, transakcja krajowa a międzynarodowa)
3.3.    Znaczenie rejestracji dla celów VAT a typ czynności podlegającej opodatkowaniu
3.4.    Świadczenia złożone

4.    Stawki
4.1.    Stawka podstawowa
4.2.    Stawki obniżone
4.3.    Stawka 0% (znaczenie dla eksportu i WDT)
4.4.    Co to znaczy, że transakcja jest zwolniona z VAT

5.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego (omówienie problematyki na podstawie deklaracji ułatwiających zrozumienie zasad w tym podatku)
5.1.    Zasada ogólna
5.2.    Zasady szczególne
5.3.    Znaczenie prawidłowej faktury
5.4.    Termin odliczenia - podstawy
5.5.    Należyta staranność

6.    Rejestracja, JPK, paragony, faktury - czyli co trzeba zrobić będąc podatnikiem VAT
6.1.    Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnika VAT
6.2.    Rejestracja dla celów VAT UE
6.3.    Kasa fiskalna - obowiązek wydania paragonu, paragony z NIP, faktura uproszczona
6.4.    Faktura - jak powinna wyglądać

7.    Podatek polski, czyli unijny
7.1.    Sprzedaż na rzecz konsumentów
7.2.    Sprzedaż na rzecz podatników
7.3.    Znaczenie transportu przy dostawie towarów

II Dzień. Rodzaje transakcji w VAT

1.    Krajowa dostawa towarów i świadczenie usług
1.1.    Odpłatność (pieniądz, barter, odszkodowanie)
1.2.    Nieodpłatne świadczenie usług
1.3.    Nieodpłatna dostawa towarów - zasady i wyjątki
1.4.    Zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji - co to znaczy

2.    Eksport - zasady i dokumentowanie
2.1.    Terminologia
2.2.    Czy eksportem jest tylko wywóz bezpośrednio z Polski poza UE
2.3.    Zasady dokumentowania
2.4.    Zgłoszenie celne i wywóz towaru
2.5.    Co jeśli towar wyjeżdża tylko na określony czas

3.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - zasady i dokumentowanie
3.1.    Co to jest WDT?
3.2.    Jak dokumentuje się WDT
3.3.    Co to znaczy, że WDT opodatkowane jest stawką 0%

4.    Dostawa towarów z montażem
4.1.    Kiedy występuje dostawa towarów z montażem
4.2.    Różne definicje dostawy z montażem
4.3.    Dostawa z montażem a obowiązek rejestracji w innym kraju

5.    “Eksport usług”
5.1.    Kiedy “eksportujemy usługę”
5.2.    Co to znaczy w praktyce, że usługa jest opodatkowana w innym kraju
5.3.    Usługi na rzecz konsumentów zagranicznych
5.4.    Usług świadczone elektronicznie
5.5.    Usługi BTB

6.    Nabycie “krajowe”
6.1.    Nabycie od polskiego podatnika
6.2.    Należyta staranność
6.3.    Faktura

7.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
7.1.    Co to znaczy WNT
7.2.    Dlaczego jako nabywca polski podmiot jest podatnikiem?
7.3.    Kto może być dostawcą w ramach WNT

8.    Import towarów
8.1.    Import - pojęcie
8.2.    Znaczenie dokumentu celnego

9.    Import usług
9.1.    Kiedy polski podmiot jest podatnikiem w związku z nabyciem usługi od zagranicznego kontrahenta
9.2.    Czy muszę otrzymać fakturę zawierającą konkretne informacje?

10.    Nabycie towarów z montażem
10.1.    Co do znaczy nabyć towary z montażem?
10.2.    Różnice w definicji w poszczególnych krajach UE.

Dzień III. Obowiązki instrumentalne

1.    Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w VAT
1.1.    Obowiązek podatkowy - co to jest i od czego zależy
1.2.    “Wyjątkowe” obowiązki podatkowa=e
1.3.    Zobowiązanie podatkowe w VAT
1.4.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

2.    Stawki VAT i zwolnienia
2.1.    Stawka 23%, 8%, 5% - co jest opodatkowane stawkami niższymi
2.2.    Znaczenie klasyfikacji statystycznych oraz numerów nomenklatury scalonej - gdzie poszukiwać informacji
2.3.    Wiążąca informacja stawkowa - co to jest?
2.4.    0% - jako stawka obniżona
2.5.    0% jako stawka przy WDT
2.6.    0% jako stawka przy Eksporcie
2.7.    Czym różni się 0% od zwolnienia skoro podatek wykazany na fakturze wynosi 0 zł.
2.8.    Co to znaczy, że transakcja polega opodatkowaniu poza krajem - czy to zwolnienie, stawka 0%, a może coś innego?

3.    Faktury na przykładach
3.1.    Obowiązkowe dane w fakturze
3.2.    Co to jest korekta faktury
3.3.    Nota korygująca - kiedy jest możliwa
3.4.    Jak skorygować fakturę
3.5.    Jakie skutki ma wystawienie faktury korygującej dla sprzedawcy
3.6.    Co robić gdy otrzymam fakturę korygującą
3.7.    Ulga na złe długi

4.    Kasa fiskalna
4.1.    Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej
4.2.    Obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie - kiedy istnieje

5.    Jednolity Plik Kontrolny
5.1.    Co to jest JPK
5.2.    Jak złożyć JPK
5.3.    Jak skorygować JPK
5.4.    Co się stanie jeżeli nie wyślę JPK.

 

Dla kogo

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy poznają podstawy konstrukcji tego podatku, czyli to dlaczego jest on aż tak skomplikowany. Dopiero w kolejnych dniach poszczególne kwestie zostaną one pogłębione. Celowo zatem w tym szkoleniu odchodzi się od typowego układu w oparciu o spis treści ustawy i kolejne artykuły. Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków. Szkolenie ma dać uczestnikom solidne podstawy do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.

Korzyści

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem VAT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatku VAT w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem VAT. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku VAT.

Wykładowca

Wojciech Kieszkowski

Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Opinie po szkoleniach prowadzonych przez eksperta:

"Pełen profesjonalizm. Chętnie skorzystam jeszcze ze szkoleń prowadzonych przez Pana Wojciecha."

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Sposób prowadzenia szkolenia-interesujący."

"Świetny wykładowca, znakomity praktyk-polecam"

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1497 plus 23% VAT, razem 1841.31
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl