Oferta szkoleń podatkowychCIT PIT i ryczałt 2021: Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych i ryczałcie od dnia 1 stycznia 2021 r.(szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 czerwca

online
2021-06-08 - 2021-06-08
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
360 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Część I. Obowiązek posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
1.    Co to jest polityka podatkowa?
2.    Na kim ciąży obowiązek sporządzenia, posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej?
3.    Jak sporządzić strategię podatkową?
4.    Jakie dane podaje się w strategii podatkowej?
5.    Strategia podatkowa a dane wrażliwe.
6.    Kto podpisuje strategię podatkową?
7.    Czy o posiadaniu strategii podatkowej należy zawiadomić naczelnika US?
8.    Gdzie i w jaki sposób należy udostępnić politykę podatkową?
9.    Termin i miejsce sporządzenia oraz udostępnienia.
10.  Sankcje za niesporządzenie lub nieudostępnienie polityki podatkowej.
11.  Czy za rok podatkowy 2020 należało będzie sporządzić strategię podatkową?

Część II. Problematyka spółki nieruchomościowej – zmiany w opodatkowaniu.
1.    Definicja spółki nieruchomościowej.
2.    Podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej.
3.    Spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego.
4.    Odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku.
5.    Obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego.
6.    Spółki wyłączone spod tego obowiązku.
7.    Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
8.    Odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela.
9.    Sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego.
10.  Obowiązek i termin raportowania do KAS.
11.  Zakres raportowania.
12.  Obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu.

Część III. Pozostałe zmiany w CIT.
1.    Stawka 9% - podwyższenie limitu przychodów.
2.    Ograniczenia w rozliczaniu strat:
a)    zasady rozliczenia strat,
b)    jednorazowe rozliczenie strat,
c)    rozliczenie strat po zmianach,
d)    przepisy przejściowe.
3.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
a)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
b)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
c)    przepisy przejściowe,
d)    wydłużenie stosowania jednorazowej amortyzacji w związku z COVID.
4.    Ceny transferowe:
a)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
b)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
c)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych,
d)    działanie w ramach należytej staranności na potrzeby cen transferowych,
e)    rozszerzenie zakresu raportowania (oświadczenia i TPR),
f)     rozszerzenie zakresu żądania organów podatkowych do przekazywania dokumentacji,
g)    zmiany dotyczące składania oświadczeń w związku z korektą cen transferowych (COVID-19),
h)    „poluzowanie” wymogów związanych z wyłączeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji (COVID-19),
i)     Rozszerzenie katalogu osób mogących podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (COVID-19).
5.    "Konwersje" zobowiązań finansowych i około finansowych:
a)    wykonanie świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania zobowiązań z tytułu pożyczek, dywidend itp.
b)    rozszerzenie zasad na przeniesienie majątku likwidowanej spółki.
6.    Pozostałe zmiany:
1)    ulga na złe długi:
a)    wydłużenie "zamrożenia" ulgi na złe długi po stronie dłużnika,
b)    zmiany dla wierzycieli,
2)    odliczenia i darowizny:
a)    wydłużenie terminu i rozszerzenie stosowania odliczeń z tytułu niektórych darowizn „COVIDOWYCH,
b)    zmiany dotyczące odliczeń od dokonanych darowizn komputerowych,
c)    darowizna jako koszt darczyńcy,
d)    darowizna jako przychód obdarowanego,
3)    IP BOX i B+R:
a)    kiedy można stosować preferencje w odniesieniu do zaliczek?
b)    co z zeznaniem rocznym?
4)    podatek nieruchomościowy:
a)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego,
b)    zwolnienie na czas COVID,
c)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.
5)    Zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?
6)    Zmiany dot. PGK.

Część IV. Zmiany w PIT.
1.    Spółka komandytowa i spółka jawna w PIT po zmianach (omawiane przekrojowo w Części I).
2.    Ulga abolicyjna – zmiany zamiast zapowiedzianej likwidacji:
a)    metoda wyłączenia z progresją,
b)    metoda zaliczenia,
c)    na czym polega ulga abolicyjna?
d)    nowy próg odliczeń,
e)    źródła dochodów niepodlegające ograniczeniom
f)     przepisy przejściowe.
3.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
a)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
b)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
c)    przepisy przejściowe,
d)    wydłużenie stosowania jednorazowej amortyzacji w związku z COVID.
4.    Ceny transferowe:
a)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
b)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
c)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych,
d)    działanie w ramach należytej staranności na potrzeby cen transferowych,
e)    zmiany dotyczące składania oświadczeń w związku z korektą cen transferowych (COVID-19),
f)    rozszerzenie zakresu raportowania (oświadczenia i TPR),
g)    rozszerzenie zakresu żądania organów podatkowych do przekazywania dokumentacji,
h)    „poluzowanie” wymogów związanych z wyłączeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji (COVID-19),
i)     Rozszerzenie katalogu osób mogących podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (COVID-19).
5.    Ulga na złe długi:
a)    wydłużenie "zamrożenia" ulgi na złe długi po stronie dłużnika,
b)    zmiany dla wierzycieli.
6.    Podatek nieruchomościowy:
a)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego,
b)    zwolnienie na czas COVID,
c)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.
7.    Odliczenia i darowizny:
a)    wydłużenie terminu i rozszerzenie stosowania odliczeń z tytułu niektórych darowizn „COVIDOWYCH,
b)    zmiany dotyczące odliczeń od dokonanych darowizn komputerowych,
c)    darowizna jako koszt darczyńcy,
d)    darowizna jako przychód obdarowanego,
e)    zmiany dot. przekazywania 1% podatku.
8.    Zmiany dotyczące zwolnień w PIT:
a)    rozszerzenie zwolnienia dla osób do ukończenia 26 roku życia,
b)    wydłużenie terminu stosowania podwyższonych limitów niektórych zwolnień,
c)    wydłużenie terminu stosowania zwolnień dla: świadczenia postojowego, zapewnienia, zakwaterowania i wyżywienia pracownikom "koszarowanym" oraz zasiłków osób objętych kwarantanną,
d)    zwolnienie dodatkowego świadczenia postojowego.
9.    Pozostałe zmiany:
a)    zmiany dot. płatników w związku z przyjmowaniem na praktyki absolwencie/staż uczniowski,
b)    IP BOX: wydłużenie „zaliczkowania” na stawce 5%
c)    zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?

Część V. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.
1.    Limity stosowania ryczałtu:
a)    podwyższenie limitów,
b)    podwyższenie progu umożliwiającego rozliczenie kwartalne.
2.    Korzystanie z ryczałtu:
a)    nowe „wolne” zawody”,
b)    zniesienie niektórych wyłączeń od stosowania ryczałtu.
3.    Stawki ryczałtu:
a)    przegląd nowych/obniżonych stawek (17%,15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%),
b)    sankcje związane z niewłaściwym prowadzeniem ewidencji dla potrzeb konkretnych stawek.
4.    Problematyka ewidencji w ryczałcie:
a)    nieprowadzenie/nierzetelne prowadzenie,
b)    podmioty powiązane,
c)    szacowanie przychodu, z zastosowaniem kryteriów rynkowych.
5.    Zmiany związane z COVID-19
a)    odliczenia od przychodu związane z COVID – darowizny,
b)    odliczenia na sprzęt komputerowy – COVID-19,
6.    Ulga na złe długi: zmiany dla wierzycieli i dłużników.
7.    Przekazanie 1% podatku.
8.    Zmiany w karcie podatkowej:
a)    prowadzenie działalności przez małżonka a stosowanie karty podatkowej,
b)    przekroczenie zatrudnienia i wpływ na możliwość stosowania karty).

 

Dla kogo

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie szereg zmian w podatkach dochodowych i ryczałcie. W trakcie niniejszego szkolenia skoncentrujemy się na licznych zmianach punktowych, co pozwoli usystematyzować Państwu wiedzę.  Omówione zostaną zmiany dotycząc opodatkowania spółek nieruchomościowych, obowiązku przygotowania i udostępnienia strategii podatkowej, amortyzacji, cen transferowych, konwersji zobowiązań, rozliczania strat, stawki 9%, modyfikacji rozwiązań wdrożonych w związku z COVID-19, w tym ulgi na złe długi, odliczenia darowizn nawet na poziomie 200% wydatków, rozliczania IP BOX i B+R na poziomie zaliczek oraz niektórych zwolnień w PIT. Zajmiemy się również zmianami w ryczałcie i karcie podatkowej, m.in. przebudową stawek, podwyższenia niektórych limitów i rozszerzenia zakresu przedmiotowego stosowania ryczałtu.
Z uwagi na obszerność omawianego materiału niniejsze szkolenie nie obejmuje omówienia zagadnień związanych z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych i jawnych oraz pakietu tzw. „estoński CIT”. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tymi zagadnieniami zapraszamy na pozostałe nasze szkolenia.

Korzyści

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie zmian
-    przygotowanie do wdrożenia rozwiązań w firmie
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl