Oferta szkoleń podatkowychZmiany podatkowe - SLIM VAT 1 i 2 , zmiany w JPK oraz Krajowy System e-Faktur. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 23 czerwca

online
2021-06-30 - 2021-06-30
Małgorzata Rzeszutek
6 h
szkolenia podatkowe online
360 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

I Nowelizacja SLIM VAT 1

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
4. Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.:
5. Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:

6. Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

II Zmiany w JPK od 1 lipca 2021

1. doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe,
2. zmiana brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
3. eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
4. doprecyzowanie zapisu dotyczącego dostawy folii typu stretch,
5.nowe brzmienie przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
6. dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
7.doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
8.dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
9.przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
10. wyłączenie wprost kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.
11. wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
12. zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
13. limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane,zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,

III Zasady nowelizacji SLIM VAT 2 (planowany termin wejścia w życie 1.10.2021 r oraz 1.01.2022 r.)

1. BREXIT – nowe zasady rozliczania podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną.
2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie transakcji łańcuchowych w przypadku gdy pierwszy w kolejności dostawca jest organizatorem transportu.
3. Usankcjonowanie zasad rozliczania korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług.
4. Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.
5. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
6. Likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.
7. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi na złe długi na osoby fizyczne i podmioty zwolnione z podatku VAT będące nabywcami (dłużnikami).
8. Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.
9. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.
10. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
11. Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.

IV Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r.:

1.co to jest KSeF i do czego ma służyć?
2. e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
3. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
4. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
5. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
6. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
7. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
8. uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
9. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
10. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
11. zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,

Dla kogo

Szkolenie adresowane do, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, którzy pragną poznać zmiany podatkowe w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę.

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian w  podatku od towarów i usług,nowej instytucji KSeF oraz JPK. Szkolenie składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do poszczególnych zagadnień, celem szkolenia jest także zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczeń faktur w tym korygujących, dokumentami , jakie księgowi powinni posiadać w zakresie uzgodnienia transakcji.

Korzyści

Uzyskanie wiedzy na temat właściwego przygotowania rozliczenia JPK, ujęcia dokumentów księgowych oraz prawidłowego odliczenia podatku VAT

Wykładowca

Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek- Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczące tego szkolenia."

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

"Wykładowca- osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

"Wysoki poziom, miła atmosfera. Polecam."

„Szkolenie rzetelnie przeprowadzone, informacje przekazane w dostępny sposób.”

„Bardzo dobra zawartość merytoryczna szkolenia, kompetentny prowadzący.”

„Merytoryczne szkolenie.Polecam.”

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl