Oferta szkoleń podatkowychPodatnik kontra urząd - kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 17 listopada

Kraków
2021-11-24 - 2021-11-24
Dorota Łabuda
6 h
szkolenia podatkowe
549 PLN + VAT (599 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Podatnik kontra urząd – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

I.    Kontrola podatkowa

1.    Cel  kontroli podatkowej.

2.    Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.

3.    Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
- określenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu
- kontrola przeprowadzona przez niewłaściwy organ – co z zebranym materiałem.

4.    Strona w trakcie kontroli.
- podatnik
- pełnomocnik ogólny, szczególny a pełnomocnik do kontroli – różnice
- kontrola a dokumenty w biurze rachunkowym.

5.    Upoważnienie do kontroli – jakie elementy obowiązkowe zawiera.

6.    Wszczęcie kontroli podatkowej.
- sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
- terminy wszczęcia kontroli w Ordynacji podatkowej
- rozwiązanie spółki osobowej i kapitałowej w toku kontroli – konsekwencje.

7.    Gdzie toczy się kontrola podatkowa.
- kontrola w siedzibie podatnika
- kontrola w miejscu zamieszkania
- kontrola w siedzibie organu podatkowego.
- inne miejsca kontroli.

8.    Uprawnienia kontrolujących.
- korzystanie z pomocy innych służb
- prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego, powody, obostrzenia.

9.    Obowiązki i prawa kontrolowanego m. in.:
– kiedy kontrola staje się kosztowna
- przesłuchania świadków.

10.     Protokół kontroli. Załączniki do protokołu.
- elementy obowiązkowe protokołu kontroli
- uchybienia formalne protokołu kontroli.

11.    Zakończenie kontroli podatkowej.

II.    Postępowanie podatkowe

1.    Ogólne zasady postępowań podatkowych
- zasada praworządności
- zasada pogłębiania zaufania do administracji publicznej
- zasada prawdy obiektywnej
- zasada czynnego udział stron i uczestników postępowania
- zasada przekonywania
- zasada szybkości i prostoty postępowania
- zasada pisemności
- zasada dwuinstancyjności
- zasada trwałości decyzji ostatecznych
- zasada ograniczonej jawności

2.    Terminy w postępowaniu podatkowym
- terminy materialne
- terminy procesowe
- terminy dokonania czynności procesowych przez organ podatkowy,
- terminy dokonania czynności przez stronę (strony)
- terminy dokonania czynności przez uczestników postępowania.

3.    Strona w postępowaniu podatkowym.

4.    Pełnomocnictwo szczególne i ogólne w postępowaniu podatkowym. Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne, kurator.

5.    Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.

6.    Procedura podatkowa:
- postępowanie wyjaśniające
- ustalenie obowiązku podatkowego
- wydanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe

7.    Metryki, protokoły i adnotacje w toku postępowania podatkowego.

8.    Sposoby udostępniania akt m. in.
- odpis a kserokopia
- fotografowanie akt.

9.    Decyzja „wymiarowa”.
- elementy obowiązkowe decyzji
- termin wydania decyzji
- możliwe uchybienia formalne.

10.    Wykonanie decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji.

11.    Odwołanie od decyzji.
- termin na złożenie odwołania materialny czy procesowy?
- elementy obowiązkowe odwołania.

12.    Tryby nadzwyczajne.
- stwierdzenie nieważności
- wznowienie postępowania.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Cel

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego z uwzględnieniem praw i obowiązków podatnika.

Korzyści

Szkolenie prowadzone w sposób praktyczny. Autorka prezentuje m.in. nietypowe sytuacje, które mogą powstać w praktyce zawodowej. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, m.in. prezentację, wyjaśnienia organów podatkowych, wyroki sądowe.

Wykładowca

Dorota Łabuda

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 549 plus 23% VAT, razem 675.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl