Oferta szkoleń podatkowychZmiany podatku VAT 2021 - SLIM VAT, JPK, E-commerce, Faktury.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Katowice
2021-06-21 - 2021-06-21
Iwona Biernat-Baran
6 h
szkolenia podatkowe
549 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

I. SLIM VAT – nowe zasady od stycznia 2021 roku

1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących (na plus, na minus, u sprzedawcy, u nabywcy, pojęcie uzgodnień oraz ich spełnienia, omówienie Objaśnień podatkowych).
2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
3. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
4. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
5. Nowe zasady przeliczania kursów walut.
6. Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.
7. Zmiany dotyczące podzielonej płatności.
8. Zmiany w sankcjach VAT.
9. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

II. Zmiany w JPK

1. Zmiany w kodowaniu GTU:
a) doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe,
b) zmiana brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
c) eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
d) doprecyzowanie zapisu dotyczącego dostawy folii typu stretch,
e) nowe brzmienie przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
f) dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
g) doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
h) dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
i) przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
j) wyłączenie wprost kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

2. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

III. Pakiet e-commerce – planowane zmiany od lipca 2021 roku

1. Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce.
2. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE.
3. Wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
4. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
5. Zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI.
6. Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ.
7. Określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce.
8. Nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

IV. TAX-FREE (SLIM VAT) – planowane zmiany na lipiec 2021 i styczeń 2022 roku

1. Elektroniczny obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r.
2. Możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r.
3. Obowiązek stosowania kas on-line przez sprzedawców.

V. Faktury ustrukturyzowane – planowane zmiany na październik 2021 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
3. Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy.
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
7. Duplikaty oraz noty.
8. Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
9. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
10. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
11. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
12. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
13. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

VI. SLIM VAT 2 – planowane zmiany od października 2021 roku

1. Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
2. Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
3. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
4. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
5. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.
6. Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
7. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
8. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
9. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
10. Zmiany w fakturowaniu: „zniesienie” duplikatów, mniej oznaczeń na fakturach zaliczkowych, wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed transakcją, uproszczenie faktur korygujących, wprowadzenie zbiorczej korekty niektórych transakcji, bilety jako faktury.
11. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
12. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

Dla kogo

- księgowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- kontrolerzy finansowi,
- kandydaci na doradców podatkowych,
- kandydaci na biegłych rewidentów

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących w 2021 r. zmian w zakresie podatku VAT. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo z jakich aktów prawnych wynikają zmiany, jakie jest uzasadnienie dla ich wprowadzenia. Ponadto będzie możliwość poznania wybranych zagadnień dla podatku VAT.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą znać zmiany w VAT wprowadzone do dnia szkolenia oraz kolejne, które są planowane.

Efekty szkolenia:

- Umiejętność zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
- Zasady działania Białej Listy podatników VAT oraz uzupełnienia druku ZAW-NR
- Znajomość opodatkowania bonów, voucherów na gruncie podatku VAT
- Znajomość nowych przepisów w zakresie zwolnień podmiotowych w Vacie
- Zasada działania nowego pliku JPK oraz nowe obowiązki wynikające z likwidacji deklaracji VAT

Wykładowca

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 549 plus 23% VAT, razem 675.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl