Oferta szkoleń podatkowychJPK: zmiany od dnia 1 lipca 2021 r.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 7 lipca

Wrocław
2021-07-14 - 2021-07-14
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe
499 PLN + VAT (549 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Część I. JPK  - co zawiera i co się zmienia od 01.07.2021 r.?

1.    Zakres JPK - część deklaracyjna
a)    dane podstawowe
b)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego?
c)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego?
d)    dane niezbędne do ustalenia wysokości podatku lub zwrotu podatku?
e)    w jaki sposób wnioskować o zwrot przyspieszony?
f)    dodatkowe oznaczenia dotyczące rozliczeń

2.    Zakres JPK - część ewidencyjna
a)    dane ogólne,
b)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru sprzedaży (VAT należnego),
c)    co to są kody GTU i kiedy należy je podawać?
d)    analiza oznaczeń GTU,
e)    oznaczenia dodatkowe (TP, MPP itd.),
f)    dokumenty wewnętrzne, rejestry z kas fiskalnych i faktury "paragonowe",
g)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru zakupów (VAT naliczonego),
h)    faktury VAT RR.

3.    Zmiany od dnia 01.07.2021 r.:
1)    zmiany dot. GTU:
a)    zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
b)    zmiana zakresu GTU_01,
c)    zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
d)    zmiany dotyczące GTU_06,
e)    zmiany w GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
f)    zawężenie towarów objętych GTU_08,
g)    zmiany w GTU_09,
h)    rozszerzenie znacznika GTU_10,
i)    powiązanie GTU_12 z PKWiU,
j)    "kosmetyczne" zmiany dot. GTU_13,
2)    zmiany dot. pozostałych znaczników: TP, MPP oraz RO,
3)    bilety autostradowe- zbiorcze raportowanie w JPK od dnia 01.07.2021 r.

Część II. Zasady wypełniania nowych plików JPK po zmianach od dnia 01.07.2021 r.

1.    Podstawowe zasady "poruszania się" po JPK
2.    Schemat główny - struktura i jej opis
3.    Element nagłówek - struktura i jej opis struktury
4.    Podmiot1
5.    Część ewidencyjna – VAT należny:
a)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu;
b)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola GTU_01 do pola GTU_13, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.07.2021 r.
c)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola SW do pola MPP (z uwzględnieniem zmian od dnia 01.07.2021 r.);
d)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza;
e)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

6.    Część ewidencyjna – VAT naliczony:
a)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego od pola LpZakupu do pola IMP;
b)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza);
c)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

7.    Część deklaracyjna:
a)    pola P_10 do pola P_38;
b)    pola P_39 do pola P_48;
c)    pola P_49 do pola P_62;
d)    pola P_49 do pola P_ORDZU;
e)    struktura Pouczenia.

8.    Korygowanie nowego JPK:
a)    korekty z własnej inicjatywy,
b)    korekty wskutek czynności sprawdzających organu,
c)    korekty okresów sprzed nowelizacji - które struktury stosować?
d)    korygowanie JPK po nowemu – które pola nowego JPK należy wypełnić?
e)    jak korygować część ewidencyjną
f)    kara 500 zł za każdy błąd w JPK,
g)    kara 500 zł za każdy błąd vs dodatkowe zobowiązanie podatkowe,

Część III. Wybrane problemy

1.    Faktury imienne w JPK
2.    Faktury uproszczone w JPK:
a)    od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
b)    od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
c)    od dnia 01.07.2021 r. – nowa struktura JPK
3.    Dostępne sposoby poradzenia sobie z najbardziej problematycznymi aspektami raportowania: TP, MPP, GTU:
a)    analiza z perspektywy wewnętrznego działu księgowego,
b)    analiza z perspektywy biura rachunkowego,
4.    Jak ujmować faktury korygujące VAT należny w świetle zmian, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.? (pakiet SLIM VAT 1.0.),
5.    Jak ujmować faktury korygujące VAT naliczony w świetle zmian, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.? (pakiet SLIM VAT 1.0.),
6.    Korekta podatku naliczonego in minus w przypadku gdy faktura jeszcze nie wypłynęła:
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
od dnia 01.07.2021 r. – nowa struktura JPK
7.    Panel dyskusyjny/odpowiedzi na problemy związane z raportowaniem zgłoszone przez Uczestników.

Część IV. Nowa struktura JPK od 01.07.2021 r. – przepisy przejściowe.

1.    Od kiedy trzeba stosować nową strukturę?
2.    Czy można opóźnić stosowanie nowej struktury?
3.    Jak w starej strukturze stosować nowe wymogi i znaczniki GTU?
4.    Co mi grozi za raportowanie wg nieaktualnej struktury?
5.    Czy składać czynny żal w przypadku JPK?

Dla kogo

- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych i podatkowych firm, instytucji finansowych, urzędów

- dyrektorzy finansowi

- pracownicy biur rachunkowych

- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)

- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Od dnia 1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany w JPK. Zmiany te dotyczą m.in. kodów GTU, oznaczeń szczególnych (TP, MPP) oraz dostosowania sposobu raportowania do nowych zasad korygowania podatku VAT po zmianach, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.
W ramach niniejszego szkolenia omówimy w sposób kompleksowy zagadnienie raportowania JPK, z uwzględnieniem powyższych zmian. Dzięki temu będziecie Państwo mieli szansę nie tylko zapoznać się ze zmianami, ale również skonfrontować te zmiany z dotychczasowym sposobem raportowania. Dodatkowo przedstawione zostaną przepisy przejściowe, z których wynika do kiedy można stosować dotychczasową strukturę JPK, a od kiedy należy bezwzględnie stosować nową. W ramach szkolenia odniesiemy się także do sposobu korygowania JPK i odpowiemy na pytania, czy takim korektom powinien towarzyszyć tzw. czynny żal. Szczegóły programu są dostępne poniżej.
Zagadnienia zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

Korzyści

-  kompleksowe omówienie zasad sporządzania i raportowania JPK połączone z analizą poszczególnych pól, w tym GTU oraz oznaczeń szczególnych (m.in. SW i TP)
-  przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-  praktyczne przykłady i wskazówki
-  zrozumiały język
-  maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl