Oferta szkoleń podatkowychZmiany podatku VAT 2021 - zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 15 lipca

Łódź
2021-07-22 - 2021-07-22
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe
499 PLN + VAT (549 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

VAT 2021: zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu

I. Zmiany w dokumentowaniu transakcji.
1.    Zmiany od dnia 1 października 2021 r./1 stycznia 2022 r. – Krajowy System e-Faktur:
1)    co to jest Krajowy System e-Faktur?
2)    funkcjonalność systemu.
3)    kto może, a kto musi utworzyć konto w KSeF?
4)    faktura ustrukturyzowana.
5)    KSeF - co widzi fiskus?
6)    benefity dla podatników.

2.    Zmiany od dnia 1 października 2021 r.:
1)    faktury in minus w WNT oraz imporcie usług:
a)    nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
b)    nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
c)    przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie,
2)    duplikaty faktur - co się zmienia?
3)    faktury zaliczkowe - nowy zakres danych.
4)    faktury korygujące:
a)    zmiana oznaczeń,
b)    korekty zbiorcze faktur,
c)    korekty zbiorcze pojedynczych pozycji na fakturach,
d)    likwidacja obowiązku podawania przyczyny korekty,
e)    jak sobie poradzić z FV korygującą nie zawierającą przyczyn korekty w świetle zmian wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2021 r. pakietem SLIM VAT 1.0.?
5)    wystawianie faktur przed transakcją,
6)    faktury dotyczące transakcji nieruchomościowych po zmianie zwolnienia.

3.    Zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.:
1)    wystawianie faktur korygujących in minus.
2)    wystawianie faktur korygujących in plus.
3)    faktury walutowe,
4)    dokumentowanie przekazań prezentów małych wartości od dnia 1 stycznia 2021 r.
5)    refakturowanie usług noclegowych

II. Zmiany w ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku:
1.    Zmiany od dnia 1 października 2021 r.:
1)    jak ewidencjonować transakcje łańcuchowe po zmianach?
a)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone od dnia 1 października 2021 r.,
b)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
c)    warsztaty – analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.
2)    zmiany dotyczące ujmowania podatku naliczonego w zakresie importu usług.
3)    zmiany dotyczące ujmowania podatku naliczonego.
4)    jak ewidencjonować ulgę na złe długi po zmianach:
a)    wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
b)    warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
c)    likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
d)    wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
e)    przepisy przejściowe.
5)    zmiany w rozliczaniu importu towarów na zasadach uproszczonych:
a)    na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
b)    warunki stosowania procedury uproszczonej,
c)    organy właściwe,
d)    procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
e)    zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

2.     Zmiany od dnia 1 lipca 2021 r.
1)    zmiany w oznaczeniach GTU:
a)    zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
b)    zmiana zakresu GTU_01,
c)    zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
d)    zmiany dotyczące GTU_06,
e)    zmiany w GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
f)    zawężenie towarów objętych GTU_08,
g)    zmiany w GTU_09,
h)    rozszerzenie znacznika GTU_10,
i)    powiązanie GTU_12 z PKWiU,
j)    "kosmetyczne" zmiany dot. GTU_13
2)    zmiany w oznaczeniach TP, MPP oraz RO.
3)    bilety autostradowe- zbiorcze raportowanie w JPK od dnia 01.07.2021 r.
4)    faktury uproszczone: jak je ewidencjonować od dnia 1 lipca 2021 r.
5)    ewidencjonowanie korekt podatku naliczonego in minus w przypadku gdy faktura jeszcze nie wypłynęła.

3.     Zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.
1)    raportowanie transakcji ze znacznikiem MPP po zmianie załącznika nr 15.
2)    zmiana w ewidencjonowaniu zaliczek w eksporcie towarów.
3)    VAT naliczony: wydłużenie okresu rozliczania „bezkorektowego”.

Dla kogo

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

W 2021 r. weszły i wejdą w życie zmiany, które mają istotny wpływ na kluczowe procesy dotyczące wywiązywania się podatników z ciążących na nich obowiązkach, tj. dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług. W trakcie niniejszego szkolenia zostaną omówione zmiany, które weszły w życie oraz zmiany które wejdą w życie i dotyczą tych właśnie procesów. Dla lepszego usystematyzowania zmiany te zostały podzielone wg procesów, tj. w pierwszej części omówione zostaną zmiany dotyczące fakturowania, natomiast w drugiej części – zmiany dotyczące ewidencjonowania i deklarowania podatku. Ponadto, w celu większej przejrzystości i zarządzania wiedzą, w każdej części pogrupowano zmiany w oparciu o termin wejścia w życie.
Zmiany zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

Korzyści

-  kompleksowe i przejrzyste zaprezentowanie zmian
-  szereg zmian podczas jednego szkolenia
-  praktyczne przykłady i wskazówki
-  zrozumiały język
-  maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl