Oferta szkoleń podatkowychPodatek CIT, PIT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2021-11-22 - 2021-11-24
Małgorzata Rzeszutek
18 h
szkolenia podatkowe online, zdalne,
1296 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Dzień I

1.    PIT I CIT - elementy wspólne
1.1.    Pojęcie przychodu, dochodu, kosztów
1.2.    Dochody wyłączone z opodatkowania
1.3.    Kto jest podatnikiem
1.4.    Źródła przychodów
1.5.    Rezydencja podatkowa
1.6.    Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
1.7.    Kto to jest płatnik i jaką rolę pełni w PIT, a jaką w CIT
1.8.    Podatek na zasadach ogólnych, karta podatkowa i podatek od przychodów ewidencjonowanych - zakres wyboru - zasady ogólne

2.    PIT - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa
2.1.    Żródła dochodów uprawniające do skorzystania z karty oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.2.    Podmioty uprawnione do korzystania z karty podatkowej i ryczałtu
2.3.    Warunki korzystania z karty i ryczałtu
2.4.    Zasady opodatkowania i wpłaty podatku (karta i ryczałt)

3.    Ustawa o PIT
3.1.    Katalog źródeł przychodów
3.2.    Zasady łączenia źródeł przychodów - na przykładach deklaracji podatkowych
3.3.    Dochody ze stosunku pracy - przychód i koszty uzyskania przychodów
3.4.    Składki na ubezpieczenia społeczne - zasady odliczania
3.5.    Płatnik - obowiązek zgłoszenia osoby odpowiedzialnej za rozliczenia w imieniu płatnika, dokumenty składane przez pracownika, obowiązek obliczania i pobrania podatku, obowiązek przesłania PIT-11,

4.    PIT z działalności gospodarczej - opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym
4.1.    Przychody - zakres
4.2.    Data powstania obowiązku podatkowego
4.3.    Koszty - zasady ogólne
4.4.    Koszty pośrednie i bezpośrednie
4.5.    Dochód - wybór zasady ogólne i stawka liniowa - porównanie konsekwencji
4.6.    Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
4.7.    Zaliczki
4.8.    Rozliczenie roczne

Dzień II

5.    PIT - podstawa opodatkowania i wysokość podatku - ulgi i zwolnienia oraz rozliczenie roczne
5.1.    Odliczenia od przychodu
5.2.    Odliczenia od dochodu
5.3.    Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem
5.4.    e-PIT

6.    CIT - podatnicy
6.1.    Podatnicy - spółki kapitałowe
6.2.    Podatnicy - spółki osobowe
6.3.    Rezydent i nierezydent - zakres opodatkowania

7.    CIT - przychody
7.1.    Katalog źródeł przychodów
7.2.    Zyski kapitałowe
7.3.    Pozostałe przychody
7.4.    Data powstania przychodu
7.5.    Wyłączenia z opodatkowania

8.    CIT - koszty
8.1.    Koszty uzyskania przychodów - zasady ogólne
8.2.    Koszty pośrednie i bezpośrednie - moment ujęcia
8.3.    Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Dzień III

9.    CIT - środki trwałe i amortyzacja
9.1.    Środek trwały - pojęcie i klasyfikacja
9.2.    Wartość niematerialna i prawna
9.3.    Amortyzacja zasady ogólne
9.4.    Amortyzacja jednorazowa
9.5.    Zmiany stawek amortyzacji (szybsza i wolniejsza amortyzacja ŚT)
9.6.    Likwidacja środka trwałego

10.    Podatek u źródła - obowiązki płatnika
10.1.    Katalog przychodów opodatkowanych podatkiem u źródła
10.2.    Obowiązek poboru podatku u źródła a należyta staranności płatnika
10.3.    Podwójne opodatkowanie
10.4.    Unikanie podwójnego opodatkowania - zwolnienia ustawowe i stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
10.5.    Rzeczywisty beneficjent
10.6.    Obowiązki instrumentalne - IFT-R

11.    CIT “estoński” - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
11.1.    Zwolnienia strefowe - najczęstsze problemy i nowe interpretacje
11.2.    Rozliczanie aktualnych strat podatkowych względem dochodów za lata poprzednie (covid-19)
11.3.    Uproszczone zaliczki - dopuszczalność zmian (covid-19)
11.4.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)
11.5.    IP-BOX (covid-19)
11.6.    Ulga na złe długi (covid-19)

12.    Ceny transferowe
12.1.    Zasady
12.2.    Identyfikacja podmiotów powiązanych
12.3.    Ceny transferowe a oznaczanie transakcji w VAT
12.4.    Dokumentacja cen transferowych - co to jest
12.5.    Kiedy powstaje obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych i czy można ją przygotować samodzielnie “safe harbours”
12.6.    Formularz TPR - podstawy

Dla kogo

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na początkowym etapie rozliczeń tych podatków lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT.

Korzyści

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatków w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

Wykładowca

Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek- Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Bardzo przydatne informacje: fajny, otwarty sposób prowadzenia zajęć. Jestem bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana prezentowana wiedzą. Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych wskazówek."

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczące tego szkolenia."

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

"Wykładowca- osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

"Wysoki poziom, miła atmosfera. Polecam."

„Szkolenie rzetelnie przeprowadzone, informacje przekazane w dostępny sposób.”

„Bardzo dobra zawartość merytoryczna szkolenia, kompetentny prowadzący.”

„Merytoryczne szkolenie.Polecam.”

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1296 plus 23% VAT, razem 1594.08
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl