Oferta szkoleń podatkowychPodatek od nieruchomości w 2021 r. a działalność gospodarcza. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2021-10-28 - 2021-10-28
Barbara Spychała-Krzesaj
6 h
szkolenia podatkowe, zdalne
539 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Podstawa prawna dot. podatku od nieruchomości oraz podstawowe pojęcia

1.    Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
2.    Kodeks cywilny.
3.    Prawo budowlane.
4.    Prawo przedsiębiorców.
5.    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
6.    Ordynacja podatkowa – wybrane regulacje istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości.
7.    Ewidencja gruntów i budynków a podatek od nieruchomości.
8.    Definicje:
a)    budynek;
b)    budowla;
c)    grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
d)    reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld;
e)    działalność gospodarcza;
f)     powierzchnia użytkowa budynku lub jego części;
g)    działalność rolnicza;
h)    działalność leśna.

Podatnik, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, stawki podatku, zwolnienia

1.    Podatnik
a)    właściciel;
b)    czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku?
c)    użytkownik wieczysty;
d)    posiadacz samoistny.
2.    Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a)    budynki;
b)    budowle;
c)    grunty (w tym drogi, place);
d)    maszty antenowe na cudzym gruncie;
e)    przyłącza, uzbrojenie terenu.
3.    Podstawa opodatkowania:
a)    jak prawidłowo zmierzyć powierzchnię;
b)    co stanowi podstawę opodatkowania, a co jest wyłączone;
c)    znaczenie zapisów w ewidencji gruntów i budynków.
4.    Obowiązek podatkowy:
a)    moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne.
b)    wybudowanie nieruchomości
c)    nabycie nieruchomości
d)    sprzedaż nieruchomości
e)    likwidacja przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
5.    Zobowiązanie podatkowe (obowiązki informacyjne/deklaratoryjne, termin płatności):
a)    dla osób fizycznych.
b)    osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
6.    Stawki podatku.
7.    Wybrane zwolnienia:
a)    przedmiotowe;
b)    podmiotowe.

Przedsiębiorca jako podatnik podatku od nieruchomości

1.    Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości.
2.    Budowa na gruncie rolnym – podatek rolny czy podatek od nieruchomości.
3.    Podatek od nieruchomości czy podatek rolny w przypadku masztu antenowego wybudowanego na gruncie rolnym w świetle ostatnich wyroków sądów administracyjnych.
4.    Zmiany przepisów w zakresie podatku od nieruchomości istotne dla przedsiębiorcy.
5.    Ważne orzeczenia i interpretacje.
6.    Panel dyskusyjny.

Dla kogo

Przedsiębiorcy, księgowi, osoby z działów administracyjnych oraz inwestycji, osoby odpowiedzialne za rozliczenia księgowe i podatkowe i  inne osoby zainteresowane tematyką  opodatkowania nieruchomości.

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości. Uwaga skupiona zostanie na bieżących problemach związanych z posiadaniem budynków i budowli w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także omówione zostaną zmiany przepisów prawa podatkowego w ostatnim czasie. Podczas szkolenia przedstawione zostaną problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje w zakresie podatku od nieruchomości.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę z zakresu opodatkowania nieruchomości, która pozwoli na samodzielne rozliczanie tego typu podatków, jak również identyfikowanie obszarów oszczędności podatkowych, czy też ryzyk.

Wykładowca

Barbara Spychała-Krzesaj

Doradca podatkowy nr 11186., wykładowca i trener (WSB w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Wielkopolski);
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Studium Podyplomowego w zakresie Rachunkowości oraz Studium Podyplomowego z Prawa Gospodarczego. W latach 1999-2004 pracowała w Izbie Skarbowej w Poznaniu, gdzie między innymi odpowiadała za przygotowywanie projektów decyzji w drugiej instancji oraz dokonywała interpretacji przepisów prawa w zakresie podatków pośrednich i podatku dochodowego. W roku 2004 rozpoczęła pracę w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, gdzie od roku 2006 była mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; zajmowała się między innymi analizą dokumentacji księgowej i podatkowej jak również prowadziła szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla pracowników administracji. W latach 2007-2010 pracowała w Kancelarii Podatkowej, zajmując się sporządzaniem opinii prawnych, pism odwoławczych i procesowych, audytem podatkowym oraz analizą zagadnień podatkowych. Od 2010 roku prowadzi własną Kancelarię Podatkową.
Ukończyła kursy i szkolenia, m.in. z zakresu technik pedagogicznych i podatku akcyzowego w Unii Europejskiej. Posiada liczne certyfikaty m.in.: Egzamin z wynikiem pozytywnym na inspektora kontroli skarbowej; London of Chamber Commerce and Industry Examinations Board – Business English.

Opinie o zajęciach eksperta:

"Praktyczne podejście do tematu, przykłady."

"Świetnie przygotowana prowadząca szkolenie, praktyk, doświadczony wykładowca." 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 539 plus 23% VAT, razem 662.97
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl