Oferta szkoleń podatkowychInwentaryzacja w praktyce. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 15 grudnia

online
2021-12-22 - 2021-12-22
Genowefa Kawecka - Siuzdak
6 h
szkolenia rachunkowe zdalne
399 PLN + VAT (478 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

I.    Przygotowanie do inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna

1.          Podstawa prawna – omówienie aktów prawnych regulujących kwestię inwentaryzacji
2.          Instrukcja inwentaryzacyjna i zarządzenie kierownika jednostki, harmonogram inwentaryzacji   
2.1.       Częstotliwość inwentaryzacji, termin inwentaryzacji
2.2.       Pojęcie terenu strzeżonego
2.3.       Pojęcie składowiska strzeżonego
2.4.       Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
2.5.       Wzory akcydensowe dokumentów inwentaryzacyjnych – prezentacja, omówienie
2.5.1.    Wzory protokołów
2.5.2.    Wzory oświadczeń
2.5.3.    Wzory pozostałych dokumentów
2.6.       Obowiązki Komisji Inwentaryzacyjnej
2.6.1.    Zespołu spisowego
2.6.2.    Kontrolera
2.6.3.    Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
2.7.       Czynności przygotowawcze
2.8.       Harmonogram inwentaryzacji  
2.9.       Zadania osób w czynnościach inwentaryzacyjnych
2.9.1.    Obowiązki kierownika jednostki
2.9.2.    Zadania Głównego księgowego i księgowych
2.9.3.    Zadania kierowników innych działów
3.          Zasady (polityka) rachunkowości a inwentaryzacja
       
II.    Przeprowadzenie inwentaryzacji  spis z natury – aspekt praktyczny

1.         Sposoby inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów  
2.         Spis z natury – zasady, sposób przeprowadzania
2.1.      Składniki objęte spisem z natury
2.2.      Zasady przeprowadzania spisów z natury spis ręczny i za pomocą urządzeń elektronicznych
2.3.      Spis z natury składników trudno mierzalnych – jak przeprowadzać
3.         Inwentaryzacja środków trwałych
3.1.      Sposób przeprowadzania środków nisko cennych
3.2.      Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy inwentaryzacji?
4.         Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku obrotowego
4.1.      Inwentaryzacja składników w magazynach
4.2.      Inwentaryzacja składników odpisanych 100% w koszty
5.         Ewidencja na kontach
6.         Odpowiedzialność za spis z natury

III.    Potwierdzenie salda  

1.         Składniki podlegające potwierdzeniu salda
2.         Terminy przeprowadzenia potwierdzenia salda
3.         Czy potwierdzać salda zerowe?
4.         Kto podpisuje potwierdzenie salda?
5.         Czy prokurent może podpisać potwierdzenie salda?
6.         Saldo niezgodne i co dalej
7.         Brak potwierdzenia salda i co dalej?
8.         Odpowiedzialność za potwierdzenie salda

IV.    Weryfikacja składnika aktywów i pasywów

1.         Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
2.         Termin rozpoczęcia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
3.         Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
4.         Sposoby przeprowadzenia weryfikacji składników w przykładach
5.         Termin zakończenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
6.         Dokumentacja inwentaryzacji w drodze weryfikacji
7.         Odpowiedzialność za weryfikację składników

V.    Rozliczenie inwentaryzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym (w wyjaśnieniach organów podatkowych)

1.         Zakończenie pracy zespołów spiskowych i komisji inwentaryzacyjnej
2.         Niedobory  w trakcie inwentaryzacji – w aspekcie bilansowym i podatkowym
2.1.      Ubytki naturalne,  niedobór pozorny, zawiniony i niezawiniony
2.2.      Wyjaśnienie przyczyn niedoborów i nadwyżek
2.3.      Dokumentacja niedoborów i nadwyżek  - rozliczenie niedoborów i nadwyżek
2.4.      Kryteria zaliczania niedoborów do kosztów uzyskania przychodów  
2.5.      Niedobory a podatek VAT
2.6.      Obciążenie pracownika niedoborem – ewidencja księgowa
2.7.      Pracownik nie wyraża zgody na obciążenie niedoborem – ewidencja, skutki
3.         Odpis rzeczowych aktywów obrotowych 100% w koszty – skutki podatkowe
4.         Kompensata – skutki podatkowe
5.         Nadwyżki w aspekcie podatkowym

6.         Ewidencja niedoborów zawinionych i niezawinionych i nadwyżek - ewidencja:
6.1.      Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
6.2.      Środków pieniężnych
6.3.      Towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto
6.4.      Wyrobów gotowych
6.5.      Kompensaty  

V. Nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji w wyjaśnieniach organów, w tym Regionalnych Izb Obrachunkowych, dyskusja, odpowiedzi na pytania

Dla kogo

Adresaci szkolenia: osoby z pionu technicznego, księgowi, głowni księgowi, także kierownicy jednostek, chcące ugruntować i podwyższyć swoją wiedzę w aspektach takich jak: prawidłowe przygotowanie do inwentaryzacji, właściwe jej przeprowadzenie i rozliczenie.

 

Cel

Cel szkolenia: ugruntowanie wiedzy z zakresu przygotowania, prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji i jej udokumentowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione  zadania osób uczestniczących w każdym etapie inwentaryzacji, tj. od momentu rozpoczęcia do chwili ujęcia w księgach rachunkowych, jak też odpowiedzialność tych osób. Autorka zwróci też uwagę na stronę dokumentacyjną przedsięwzięcia i kwestie podatkowe oraz sposoby  ewidencji niedoborów i nadwyżek. Na szkoleniu zostanie omówione stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

 

Korzyści

Uczestnicy otrzymują wraz prezentacją  materiały dodatkowe, interpretacje organów podatkowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych wyroki NSA. 

Wykładowca

Genowefa Kawecka - Siuzdak
Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl