Oferta szkoleń podatkowychFaktury - duże zmiany 2022r. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 4 lutego

online
2022-02-14 - 2022-02-14
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe zdalne
399 PLN + VAT (478 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Faktury: duże zmiany w 2021 r.

I. FAKTURY

1.    Wystawianie faktur:
1)    obowiązek wystawienia faktury,
2)    naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
3)    „podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
4)    problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. „pustych” faktur,
5)    refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
6)    GTU, a znakowanie faktur,
7)    oznaczenia GTU i TP oraz MPP w JPK – zmiany od dnia 01.07.2021 r.:
a)    zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
b)    zmiana zakresu GTU_01,
c)    zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
d)    doprecyzowanie GTU_06,
e)    doprecyzowanie GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
f)    zawężenie towarów objętych GTU_08,
g)    doprecyzowanie towarów objętych GTU_09,
h)    rozszerzenie znacznika GTU_10,
i)    powiązanie GTU_12 z PKWiU,
j)    "kosmetyczne" zmiany dot. GTU_13,
k)    zawężenie znacznika "TP",
l)    rozszerzenie znacznika "MPP",
8)    data sprzedaży, data nabycia i inne „wrażliwe” pola w JPK,
9)    bilety za przejazdy autostradami jako faktury – możliwość zbiorczego raportowania w JPK od 01.07.2021 r.
10)  wystawianie faktur przed sprzedażą – po zmianach jeszcze wcześniej,

2.    Faktury zaliczkowe:
1)    obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
2)    zaliczka a WDT,
3)    zaliczka a eksport,
4)    faktura „eksportowa”,
5)    kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
6)    zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
7)    zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
8)    zaliczki na media a fakturowanie,
9)    faktura zaliczkowa a MPP,
10)  faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
11)  faktury zaliczkowe w JPK – na co zwrócić szczególną uwagę?
12)  faktury zaliczkowe bez ceny jednostkowej netto od dnia 01.10.2021 r.

3.    Faktury do paragonów:
1)    kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
2)    faktury na żądanie dotyczące sprzedaży wysyłkowej w ramach WSTO/SOTI – zmiany od dnia 01.07.2021 r.
3)    brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,
4)    termin na wystawienie faktury do paragonu,
5)    paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
6)    raportowanie faktur do paragonów w JPK,
7)    faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.

4.    Problematyka faktur uproszczonych:
1)    zakres danych na fakturze uproszczonej,
2)    jakich danych nie musi zawierać faktura uproszczona?
3)    korygowanie danych na FV uproszczonej,
4)    faktura uproszczona a nota korygująca,
5)    paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK do 30.06.2021 r.,
6)    paragony z NIP jako faktury uproszczone i ich raportowanie od dnia 01.07.2021 r.
7)    wystawienie faktury do paragonu z NIP.
8)    faktury uproszczone w przypadku sprzedaży wysyłkowej w ramach WSTO/SOTI od dnia 01.07.2021 r.

5. Faktury w walucie obcej:
1)    kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
2)    faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
3)    kurs waluty dla faktur w walucie obcej – dostępne rozwiązania,
4)    kurs waluty dla e-handlu- zmiany od dnia 01.07.2021 r.
5)    nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

II. FAKTURY KORYGUJĄCE

1.    Zasady wystawiania faktur korygujących:
1)    kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
2)    korekta, czy „anulowanie” faktury?
3)    kilka faktur korygujących do jednej faktury,
4)    faktura korygująca a nota korygująca,
5)    korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
6)    faktura korygująca – jak ująć korektę w JPK
7)    korekta JPK i czynny żal – jak to zrobić i ile mamy na to czasu?

2.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in plus:
1)    faktury korygujące in plus od dnia 01.01.2021 r.
2)    faktury korygujące in plus w zakresie eksportu towarów i WDT od dnia 01.01.2021 r.
3)    co z korektami in plus przy imporcie usług i WNT?
4)    co z fakturami korygującymi wystawionymi przed 01.01.2021 r.?

3.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus:
1)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez sprzedawcę od dnia 01.01.2021 r.,
2)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez nabywcę od dnia 01.01.2021 r.,
3)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
4)    jak korygować WNT oraz import usług od dnia 01.01.2021 r.?
5)    korekty wystawione przed 01.01.2021 r. a nowe zasady,
6)    korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r,
7)    możliwość „utrzymania” dotychczasowych zasad – roczny okres przejściowy r.
8)    FV korygujące WNT in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
9)    FV korygujące import usług in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
10)  przepisy przejściowe: korekty dot. WNT i importu usług wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

4.    Faktury korygujące a kurs waluty:
1)    kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
2)    kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
3)    problematyka zbiorczej faktury korygującej.

III. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

1.    Charakterystyka nowego rozwiązania
1)    istota KSeF,
2)    funkcjonalność systemu KSeF,
3)    od kiedy?
4)    dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
5)    Oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
6)    w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2.    KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

3.    Faktura ustrukturyzowana:
1)    sposób wystawiania,
2)    sposób przesyłania do nabywcy,
3)    zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
4)    korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
5)    korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
6)    archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
7)    faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4.    „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Dla kogo

- pracownicy działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Faktura stanowi fundamentalny dokument rozliczeniowy w obrocie gospodarczym.
W trakcie niniejszego szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące fakturowania, z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w trakcie 2021 r. oraz, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.  Zmiany te są związane z 4 pakietami:  Krajowym Systemem e-Faktur, nowelizacją JPK, pakietem dla e-handlu oraz pakietem SLIM VAT 2.0. Udział w szkoleniu jest rekomendowany przede wszystkim dla osób zajmujących się wystawianiem oraz ewidencjonowaniem faktur, w szczególności pracownikom wewnętrznych działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych. Pozwoli w sposób kompleksowy zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z procesem fakturowania, w tym także z najnowszymi oraz mającymi wejść w życie zmianami.
Zmiany zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

Korzyści

-  zebrane w trakcie jednego szkolenia kluczowe zagadnienia dot. faktur i fakturowania
-  przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-  analiza problemów przez pryzmat całości zagadnienia
-  najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych
-  praktyczne przykłady i wskazówki
-  zrozumiały język
-  maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl