Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 kwietnia

online
2022-04-11 - 2022-04-13
Katarzyna Knawa
18 h
szkolenia podatkowe online
1197 PLN + VAT (1436 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Dzień I

1.    VAT – zasady ogólne
1.1.    Identyfikacja transakcji – sprzedaż – dostawa towarów i świadczenie usług
1.2.    Ustawa o VAT, a dyrektywa
1.3.    Interpretacje, orzecznictwo polskie, orzecznictwo TSUE – po co sięgać i jak korzystać.
1.4.    Prawo do odliczenia
1.5.    Nadużycie prawa
1.6.    Należyta staranność

2.    Zakres opodatkowania
2.1.    Zakres opodatkowania - czynności opodatkowane oraz czynności wyłączone ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transakcji jednorazowych
2.2.    Towar, usługa, sprzedaż - znaczenie odpłatności, identyfikacja świadczeń złożonych
2.3.    Działalność gospodarcza na gruncie VAT ze szczególnym uwzględnieniem transakcji jednorazowych, a prywatny zarząd majątkiem
2.4.    Transakcje nieodpłatne
2.5.    Powstrzymanie się od dokonywania czynności – jak identyfikować?
2.6.    Transakcje “poza VAT” – czy istnieją?

3.    Podatnicy ze szczególnym uwzględnieniem miejsca świadczenia
3.1.    Miejsce świadczenia – co czyni podatnikiem VAT?
3.2.    Podatnik czynny
3.3.    Zwolnienie podmiotowe – zasady
3.4.    Zwolnienie podmiotowe a transakcje międzynarodowe
3.5.    Samonaliczenie
3.6.    Rejestracja w Polsce
3.7.    Rejestracja za granicą – gdzie poszukiwać informacji?

4.    Stawki i zwolnienia
4.1.    Stawki podstawowe
4.2.    Rola stawki 0%
4.3.    Zwolnienie
4.4.    Transakcja poza VAT
4.5.    Zwolnienie od podatku
4.6.    Stawki w budownictwie
4.7.    Obowiązek podatkowy

Dzień II

5.    Obowiązek podatkowy
5.1.    Co to jest i dlaczego jest takie ważne?
5.2.    Czym różni się obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego i dlaczego to ostatnie nie zawsze występuje w przypadku VAT
5.3.    Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje
5.4.    Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
5.5.    Obowiązek podatkowy – zasady szczególne.

6.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego
6.1.    Zasada ogólna - orzecznictwo
6.2.    Należyta staranność, a prawo do odliczenia
6.3.    Dokumentacja
6.4.    Moment zakupu a moment powstania prawa do odliczenia
6.5.    Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
6.6.    Prawo do odliczenia przez “małego podatnika”
6.7.    Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodami
6.8.    Alokacja podatku naliczonego w przypadku sprzedaży „mieszanej”
6.9.    Pre-współczynnik prawa do odliczenia
6.10.  Współczynnik prawa do odliczenia

7.    Transakcje międzynarodowe – dostawy towarów
7.1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - pojęcie, miejsce świadczenia, stawka, powstanie obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
7.2.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - rejestracja, zasady i dokumentowanie dla zastosowania stawki 0%
7.3.    Eksport towarów, definicja, eksport pośredni i bezpośredni, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowych, warunki zastosowania stawki 0%
7.4.    Import - definicja, obowiązek podatkowy, stawki, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku z tytułu importu
7.5.    Transakcje łańcuchowe (w tym procedura uproszczona dla transakcji trójstronnych)
7.6.    Dostawa towarów z montażem

8.    Transakcje międzynarodowe - świadczenie usług
8.1.    Świadczenie usług - zasady ogólne (BTB, BTC)
8.2.    Usługi związane z nieruchomościami - zakres i zasady opodatkowania
8.3.    Usługi na ruchomym majątku rzeczowym
8.4.    Transport pasażerów i transport towarów
8.5.    “Eksport usług”
8.6.    Nabycie “krajowe”
8.7.    Import towarów
8.8.    Import usług
8.9.    Nabycie towarów z montażem
8.10.  Zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Dzień III

9.    Korekty podatku
9.1.    Korekta faktur w związku ze zmianami ceny lub pomyłkami - ujmowanie w JPK
9.2.    Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika
9.3.    Proporcjonalne odliczenie VAT
9.4.    Prewspółczynnik
9.5.    Korekta roczna VAT z związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
9.6.    Zmiana sposobu przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego, zbycie przed

10.    Obowiązki instrumentalne
10.1.    Faktury
10.2.    JPK
10.3.    Podzielona płatność
10.4.    Kasy rejestrujące

11.    Pozostałe zagadnienia szczegółowe
11.1.    Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju
11.2.    Nowe środki transportu
11.3.    Procedury szczególne: turystyka, dzieła sztuki, towary używane
11.4.    Rolnik ryczałtowy
11.5.    Taksówki osobowe

12.    Sankcje
12.1.    Kodeks karny skarbowy
12.2.    Kodeks karny
12.3.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
12.4.    Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego
12.5.    Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika
12.6.    Odpowiedzialność solidarna nabywcy

Dla kogo

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT.
Celem pierwszego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT. W kolejnych dniach zostaną omówione poszczególne aktualne problemy powodujące trudności w rozliczeniach tego podatku

Korzyści

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków.
Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.
Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Wykładowca

Katarzyna Knawa

Dr Katrzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze.Wiedza osoby prowadzącej ogromna, kazusy przedstawiane na wykładach bardzo ciekawe i wyczerpujące temat."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1197 plus 23% VAT, razem 1472.31
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl