Oferta szkoleń podatkowychŚrodki trwałe dla służb finansowo - księgowych. (zagadnienia prawne i techniczne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 lutego

online
2022-02-08 - 2022-02-08
Witold Bojanowski
6 h
szkolenia podatkowe
449 PLN + VAT (499 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

1.    Definicja środka trwałego w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”  i prawa podatkowego.
1.1.    Rzeczowy charakter
1.2.    Dolna granica wartości
1.3.    Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
1.4.    Prawo własności
1.4.1.    Budynki wybudowane na cudzym gruncie
1.4.2.    Budowle wybudowane na cudzym gruncie
1.4.3.    Ulepszenia w obcych środkach trwałych
1.4.4.     Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2.    Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
2.1.    Klasyfikacja Środków Trwałych 2016
2.2.    Kodeks cywilny
2.3.    Definicja nieruchomości
2.4.    Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
2.5.    Urządzenia zwane budowlami
2.6.    Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
2.7.    Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
2.8.    Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
2.8.1.    Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
2.8.2.    Obiekty budowlane a nieruchomości
2.8.3.    Budynek a budowla
2.8.4.    Obiekty liniowe
2.8.5.    Obiekty małej architektury
2.8.6.    Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
2.8.7.    Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
2.8.8.    Tymczasowe obiekty budowlane
2.8.9.    Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
2.8.9.1.    Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
2.8.9.2.    Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
2.8.9.3.    Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
2.8.9.4.    Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3.    Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
3.1.    Budynków
3.2.    Pojazdów
3.3.    Zestawów komputerowych

4.    Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
4.1.    Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
4.2.    Konserwacje
4.3.    Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
4.3.1.    Remonty typowe
4.3.2.    Remonty planowe
4.3.3.    Remonty awaryjne
4.3.4.    Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
4.3.5.    Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
4.4.    Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
4.4.1.    Rozbudowa (w tym nadbudowa)
4.4.2.    Przebudowa
4.4.3.    Rekonstrukcja
4.4.4.    Adaptacja
4.4.5.    Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.4.6.    Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
4.4.7.    Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
4.4.8.    Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
4.5.    Miary wartości użytkowej
4.5.1.    Okres ekonomicznej użyteczności
4.5.2.    Jakość produktów
4.5.3.    Koszty eksploatacji
4.5.4.    Wydajność
4.5.5.    Inne miary
4.5.5.1.    Wpływ na środowisko
4.5.5.2.    BHP

5.    Amortyzacja według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”oraz przepisów podatkowych
5.1.    Odpisy jednorazowe
5.2.    Odpisy rozłożone w czasie
5.2.1.    Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
5.2.2.    Obliczanie stawki amortyzacji
5.2.3.    Wybór metody amortyzacji
5.2.4.    Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
5.2.5.    Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
5.2.6.    Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
5.2.7.    Wstrzymanie amortyzacji

6.    Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
6.1.    Definicja części peryferyjnej.
6.2.    Zasady wydzielania części peryferyjnych  na wybranych przykładach.
6.3.    Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych
6.4.    Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
6.5.    Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
6.6.    Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej
6.7.    Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.

7.    Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości

8.    Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
•    Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
•    Księgowym pracujących w centrach usług finansowo-księgowych.
•    Księgowym pracujących w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
•    Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznych powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
•    Pracownikom służb pośredniczących wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
•    Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Cel

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia.  Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służ technicznych przedsiębiorstwa, niestety nie każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie rachunkowcom wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Korzyści

Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewatpliwą zaletą, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na uniknięcie błędów. Szkolenie ozwoli na
pozyskanie , usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie środków trwałych w firmach. Omawiane będa  aspekty prawne, techniczne, finansowe tego zagadnienia. W szczególności pojęcia środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym , prawa własnosci w odniesieniu do srodka trwałego, użytkowania środka trwałego, funkcjonowania środka trwałego w prawie budowlanym, wyceny środków trwałych.

Wykładowca

Witold Bojanowski

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie środków trwałych, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

Opinie:

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pan prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, posiadający bardzo dużą wiedzę z zakresu środków trwałych, zarówno pod kątem rachunkowym jak i budowlanym"

"Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

"Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Perfekcyjnie prowadzone szkolenie zgodnie z tematem zajęć. Wiedza przekazywana na łatwym do zrozumienia i zapamiętania językiem."

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Poziom wiedzy wykładowcy jest imponujący, konkretny i zdecydowany. Bardzo pomocny w odpowiedzi na pytania występujące w rzeczywistości u podatnika"

"Szkolenie bardzo wartościowe, pełne w formie i zakresie, tempo szkolenia właściwe wiedza powadzącego bardzo dobra, łatwość jej przekazania bardzo wysoka."

"Ciekawe szkolenie. Brak czytania slajdów, żywa dyskusja, duża wiedza, zakres od działalność firm."

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl