Oferta szkoleń podatkowychZmiany w VAT 2022.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 26 stycznia

Katowice
2022-02-02 - 2022-02-02
Iwona Biernat-Baran
6 h
szkolenia podatkowe online
499 PLN + VAT (549 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT od 1 października 2020 r.:
a)  co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b)  zmiana struktury JPK_VAT,
c)  nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
d)  kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT,
e)  kody w przypadku faktur korygujących,
f)  kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej,
g)  zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
h)  kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
i)  transakcje międzynarodowe a JPK_VAT,
j)  czynności zwolnione z JPK_VAT,
k)  mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
l)  refaktury a JPK_VAT,
m)  faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
n)  świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
o)  odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
p)  transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
i)  wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
j)  obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

2. Korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020 r.:
a)  rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
b)  wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
c)  zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
d)  uporządkowanie innych zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
e)  wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,
f)  zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,
g)  istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.

3. Import towarów w procedurze uproszczonej – zmiana przepisów od lipca 2020 r.:
a)  redukcja formalności koniecznych dla stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów – jakie warunki trzeba spełniać, żeby korzystać z procedury uproszczonej w imporcie od lipca 2020 r.?

4. Zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes):
a)  nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
• nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,
• zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020 r.
b)  nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock,
c)  nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych.

5. Nowa matryca stawek VAT,
a)  modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b)  najważniejsze zmiany w zakresie stawek VAT,
c)  wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
d)  Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej.

6. SLIM VAT oraz pozostałe zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 r.:
a)  zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
b)  nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego,
c)  nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
d)  wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
e)  zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
f)  częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
g)  nowe zasady przeliczania kursów walut,
h)  nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
i)  zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych),
j)  zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych,
k)  zmiany dotyczące procedury TAX FREE

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatku od towarów i usług Vat, pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.

Cel

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie  bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku VAT oraz zmian obowiązujących od 2021 roku, omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników. Przedstawione także będą najważniejsze problemy z zakresu podatku VAT,

Korzyści

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna i  praktyczna wiedza w zakresie każdego tematu, również z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. Powyższe pozwoli uczestnikom na prowadzenie prawidłowych rozliczeń oraz ich dokumentowania.

Wykładowca

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Wysoki poziom merytoryczny bardzo dobry kontakt z osobą szkolącą, cenne indywidualne możliwości zadania pytań i usykania odpowiedzi"

"Wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry kontakt z osoba szkolącą, cenne indywidualne możłiwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi."

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl